S:1

Denizde ya da sularda giden araçları kullanan insanlara ne denir?

Denizde ya da sularda giden araçları kullanan insanlara ne denir? sorunun cevabı "kaptan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hac zamanı dışında ihrama girerek Kabeyi tavaf etmeye ne denir? Bir market her kutusunda iki deste çikolata bulunan kutulardan 27 kutu almıştır. Bu marketin aldığı çikolata sayısı kaçtır? 1. Daha sağlıklıdır. 2. Daha lezzetlidir.3. Hormonlu ve ilaçlıdır. 4. Daha besleyicidir.Yukarıdakilerden hangileri seradakiler yerine mevsiminde üretilen meyve sebzeleri tüketmemizin gerekçelerindendir? Trablusgarp Savaşı kaç yılında başlamıştır? ...O (Muhammed), Allahın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. (Ahzâb suresi, 40. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Teyemmüm hangi gazve sırasında farz kılınmıştır Güneşe en yakın ve en küçük gezegendir.Uydusu ve halkası yoktur.Kütlesi Dünyanın kütlesinin yirmide biri kadardır. VENÜYukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Mike : Look! A man is walking into the bank with a gun in his hand and a mask on his face.Tom :I think he - - - - . Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçtır? Aşağıdaki durumların hangisinde kuvvetinbirimi doğru ifade edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait bir yiyecek değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün kaliteli olduğunu gösterir? Büyüksözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Küçük bir evde dört kişi kalıyordu.cümlesindeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ve Millî Edebiyat Döneminin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır? Aşağıdaki hacim çevirmelerinden hangisi yanlıştır? Edirne, hangi padişah döneminde başkent yapılmıştır? Pirinç, bulgur, arpa, yulaf, mısır ve buğday gibi besinlerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden biri değildir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? Herkesin bildiği çok ünlü biri olmak anlamına gelen deyim hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insan bilimleri arasında yer alır? Sabır örneği olarak bilinen hastalığından ötürü çok sıkıntı çeken peygamber kimdir? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in kişilik özelliklerinden biri değildir? Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari antlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlar da yapılmıştır.Buna göre Orta Asyadaki mücadelelerin temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencisinden yaz tatilinde okuduğu bir romanı sınıfta anlatmasını ister. Öğrenci, romanın baş kısımlarında geçen olayları hatırlamış ve onları anlatmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (.....) Hacerül Esved Kabede bulunan Cennetten gelen siyah taşın adıdır.(.....) Hz Muhammed 622 yılında Medineden Mekkeye hicret etmiştir.(.....) Hz.Muhammed 23 yıl süren peygamberlik hayatı boyunca insanlara Hıristiyanlığı anlattı.(.....) Hz.Muhammedin vefat ettiği yere tertemiz gül bahçesi anlamında Ravza-i Mutahhara denir.(.....) Hz. Muhammedin ailesine Ehli Beyt denir. Buzullar da akarsular gibi eğim doğrultusunda hareket eden kütlelerdir.I. Kar yağışlarıyla beslenirler.II. Aşındırma faaliyetinde bulunurlar.III. Yer şekillerinin oluşumunda etkilidirler.Yukarıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak gösterilebilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki sıralanan maddelerin hangisi katı-sıvı-gaz- şeklinde sıralanmıştır? Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Bingazi şehirlerini Uşi Antlaşmasıyla, aşağıdaki devletlerden hangisine bırakmak zorunda kalmıştır? Uzun yıllar önce yaşayan canlıların toprak altındaki sertleşmiş kalıntılarına .......... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade yazılmalıdır? Atatürkün, Efendiler! Milletimiz burada belirlediğimiz büyük zaferden daha önemli bir görev peşindedir. O zaferin anlaşılması milletimizin iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır. Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadını düşünmüş olmasın... sözünü, aşağıdaki hangi millî güç unsuruyla ilişkilendirebiliriz? Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yüz yılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - -Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Kurtuluş Savaşından sonra dünya devletlerinin Yeni Türk Devletini resmen tanıdıkları antlaşma hangisidir? Korlaşan güneş altında toprakla savaşan bütün bu insanların ümitleri pamuktadır. Kışın edilen borçlar pamukla ödenecek, yavuklular pamuktan sonra birleşecektir. Ocaklar bu pamukla tütecek, ambarlar pamuktan gelecekle dolacaktır. Giyim kuşam ve bütün arzular, hep bu pamuğa bağlanmıştır.Paragrafta sözü edilen insanlarda belirgin olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? Kaderim böyleymiş, talihsizim. Allah ne takdir etmişse o olur, elimden bir şey gelmez. gibi ifadelerle insanlar yaptıklarının sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar.Bu anlayışa sahip bir kişi aşağıdakilerden hangisini dikkate almamaktadır? Hz. Muhammed, çocukluğu döneminde aşağıdaki kişilerden hangisinin evindeyaşamamıştır? Tarih öncesi dönemlerde Türkler diğer toplumlara aşağıdaki konularda hangisinde öncülük yapmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir