S:1

Sadece demirden yapılan raylarda giden ve makinistlerin kullandığı ulaşım aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Sadece demirden yapılan raylarda giden ve makinistlerin kullandığı ulaşım aracı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "tramvay" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi zekâ türlerine ilişkin kategori ve bilişsel özellikleri içeren bir davranış değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kavramı yoktur? Ben, Abdullah b. Cüdanın evinde öyle bir sözleşmede yer aldım ki bu sözleşmeyi kızıl develere değişmem. Eğer şu an böyle bir sözleşmeye çağrılsam hemen gider orada bulunurdum.Bu hadiste bahsedilen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır. Aşağıdakilerden hangisinde açılmak sözcüğü uzaklaşmak anlamında kullanılmıştır? RAM bellek için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eski Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Kut denilen bu yetki kan yoluyla hükümdardan oğullarına geçerdi.Bu durum;I- Halkın hükümdara bağlılığının artması,II- Oğulları taht mücadelesine girişmesi,III-Ülke yönetimi hanedanın tarafından ortak işidirsonuçlarından hangilerini doğurmuştur? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki maddelerin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Un Koltuk TestereA)Cisim Madde Malzeme B)Alet Eşya MaddeC)Malzeme Madde AletD)Malzeme Eşya Alet Aşağıdakilerden hangisi Kütübü sitte olarak bilinen temel hadis eserlerinden biri değildir? ... Mirza Beyin aklına bir şey geldi. Benim adım Kerem, senin adın Aslı olacak, bundan böyle birbirimizi böyle çağıracağız! Bunun üzerine keşişin kızı Kereme bakarak:Kabul ediyorum. dedi. Kerem de kızı bıraktı. Eve geldiğinde babası Keremi bitkin gördü ve ona ne olduğunu sordu fakat Keremin ağzından tek laf bile alamadı. Kerem durumunu anlatan bir türkü çaldı:Keşiş bahçesinde bir güzel gördüm,Aklım başımdan aldı ne çare?Taramış zülfünü, dökmüş yüzüne,Serimi sevdaya çaldı ne çare?Bu parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir? 69 çiçeği 3erli şekilde buket yaparsak, kaç buket oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin yazılışı yanlıştır? Bir internet site adresi aşağıda verilmiştir.https://www.sorubak.comBu sitenin alan adı aşağıdakilerden hangisidir? • Kaptan-ı derya Seydi Ali Reisin Çağatayca mensur ve manzum şekilde yazdığı eseridir.• İlk seyahatname olma niteliği taşır.• 1554 civarında yazmıştır.Hakkında bilgi verilen eser, aşağıdakilerden hangisidir? 7+ ... = 17Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Kıyamet aşağıdaki meleklerden hangisinin sura üflemesiyle başlar? Mute Savaşı aşağıdakilerden hangisinekarşı yapılmıştır? I have met this guy - - - - . Gerçekte aslı olmayan ve dinde varmış gibi kabul edilen inançlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda doğup yetişen bilim insanlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde denin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram gibi sosyal medya sitelerinde hangi davranış etik (doğru) değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplumda yaygın olan batıl inançlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir makaleden alınmıştır? Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde ...Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır. diye buyurmuştur. (Ebu Davûd, Menâsık, 96-97.)Yukarıdaki hadiste belirtilen salavat kavramını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlamaktadır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi duanın önemi ile ilgilidir? Bahar geldi mi bu adada kuşlar neşeyle uçuşur. cümlesindeki öğe dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma konusunda sorumluluk sahibi biri tarafından yapılmaz? Aşağıdakilerden hangisinin vefatı ile Dört Halife Dönemi sona ermiştir? Aşağıdakilerden hangisi ahiretle ilgili bir kavram değildir? • Mustafa Kemale başyaverlik yapmış bir devlet adamıdır.• Mustafa Kemal ile Samsun yolculuğuna seçilenler arasındadır.• Meclis-i Mebusanda ve I. TBMMde Bolu milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur.• Yozgat Ayaklanmasını bastırmasından dolayıkendisine İstiklal Madalyası verilmiştir.• Mustafa Kemal ile ilgili hatıralarını, Ebedi Şef Kurtarıcı Atatürkün Zengin Tarihinden birkaç Yaprak adlı kitabında toplamıştır.Hakkında bilgi verilen devlet adamımız, aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlara örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Bir ülkede uygulanan nüfus politikası sonucunda;- Nüfusun yaş ortalamasında- Kişi başına düşen milli gelir miktarında- Tasarruf miktarında artış olmuştur.Buna göre bu ülke hangi nüfus politikasını izlemiştir? Atatürk nerede doğdu? benzin - su - kömür - elektrik - doğal gaz - motor yağı verilen kaynaklardan kaç tanesi evlerde kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asyadan yapılan göçlerin siyasi sebeplerinden biri değildir? İhlas suresinde Allah ile ilgili aşağıda konuların hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisinin üzerinde iklimin etkisinden bahsedemeyiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir