S:1

Aşağıdakilerden hangisi kişisel eşyalarımızdan birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kişisel eşyalarımızdan birisi değildir? sorunun cevabı "Kumanda" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
84 213 - 7196 çıkarma işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir dinamometrenin hassasiyeti aşağıdakilerdenhangilerine bağlıdır?I. Yayın cinsiII. Yayın kalınlığıIII. Yayın uzunluğu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir? 13 birliğe kaç birlik eklersek 2 onluk eder? Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. Tohum ya da meyve oluşturma2. Döllenme3. Çimlenme4. Genç bitkinin oluşması5. Tozlaşma6. Olgun bitkinin oluşmasıBir bitkinin hayat döngüsü düşünüldüğünde geçirdiği evrelerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır? g_adYukarıdaki hayvan isminde boş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi yer kabuğunun kırılma hareketi sonu­cu oluşur? Dünyamızın kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine özgün şekline ne ad verilir? Açılmak kelimesi aşağıdaki deyimlerden hangisine Utangaçlıktan uzaklaşarak birdenbire serbest davranmaya başlamak anlamını ver- miştir? Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Doğu Anadolu, Osmanlı hakimiyetine girmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Hz. Muhammed (sav.)in Mekke Döneminde mağdur insanlara yardım etmek, haksızlığa uğrayanların haklarını korumak amacıyla katıldığı teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A: Whose umbrella is it?B: It is - - - -. Aşağıdakilerden hangisi "yeniden doğuş" anlamına gelir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlama nedenlerinden biri değildir? DNA yapısında bulunan bazı moleküller şunlardır;I. Deoksiriboz şekeriII. Guanin deoksiribonükleotitIII. FosfatBuna göre yukarıda verilenlerden hangileri RNAnın yapısında bulunur? ''Şemsiye '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Melek : ........................................Özge : Unfortunately, I cant. Gerilmiş yay, sıkılmış sünger ...................... sahiptirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) yazınız. ( ) Zengin insanların daha fazla hakları vardır. ( ) Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız. ( ) Çocuklar dinlenme boş zamanlarını değerlendirme oyun oynama ve eğlenme hakkına sahiptir. ( ) İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı. ( ) İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır. Mıknatıs aşağıdaki hangi maddeyi çeker? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eşsesli değildir? Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçtır? Ben kitaplarla dolu bir evde büyüdüğüm için çocuğum da benzer bir ortamda büyüdü. Benim dönemimden farklı olarak teknolojik gelişmelerin insanı okumaktan uzaklaştırdığı bir ortam vardı. Buna rağmen kitap da okuyan bir çocuk oldu. Dünyaya geldiği andan itibaren okuyan insanlar gördü. Benim okuduğum masal-lara kavuşmak için uyku saati gelir gelmez yatağına koşardı. Bunlar sayesinde o da bir kitap kurdu oldu.Bu parçada yazar, çocuğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? (1) Çocuklar karın yağışını izliyordu. (2) Kar tanelerinin tek arzusu yavaş yavaş süzülmekti. (3) Çocuklar, tanecikleri havada yakalamaya çalışıyorlardı. (4) Kar taneleri bu duruma çok şaşırdı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde hayal ürünü bir durum söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir? Aşağıdaki hangi durumda pasif içici oluruz? Peygamberimize(s.a.v.) ilk vahiy kaç yılında ve nerede gelmiştir? İlk tezkire hangisidir? Orta Asyadan batıya göç eden ve devlet kurmayı başaramayan türk boyu hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir ifadedir? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin ismi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır? İstişare ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Gök cisimlerini inceleyen bilim dalına...............,uzay aracı kullanan ve uzay yolculuğu yapan bilim insanına .................. adı verilir.Yukarıdaki ifadeye sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır. Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Günümüzde kullandığımız alfabenin temelini oluşturan ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İpek, Sude ‘den hafiftir. Ayten, Sude‘den ağırdır. Buna göre en ağır olan hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir