S:1

Aşağıdakilerden hangisi evimizdeki ortak kullanım eşyalarından birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi evimizdeki ortak kullanım eşyalarından birisidir? sorunun cevabı "Televizyon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kurtuluş savaşı yıllarında milli varlığa faydalı cemiyetler başlangıçta dünyaya haklılıklarını basın yayın yoluyla anlatmak isterken daha sonra bölgesel silahlı mücadeleye girişmişlerdir Milli cemiyetlerin bu şekilde bir tutum değişikliğine gitmelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? 10 bütün portakal kaç yarım portakal eder? Aşağıdakilerden hangisi yönetilenlerin sorumluluklarından biri değildir? Ülkemizin her yöresi, birbirinden farklı zengin el işlemeleri ile doludur. Aşağıdakilerden hangisi porselen üzerine yapılır? Aşağıdakilerden hangisi toplumun kültürünü belirleyen öğelerden biri değildir? ‘Herkes tarafından kabul edilen,sürekli olagelen kolayca anlaşılabilir, ,ispatlanabilir bilgilereolgu denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Arap kültüründen etkilenen Hatay mutfağı, günümüzde 600e yakın yemek sunuyor misafirlerine.Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Mirachadisesi müşriklerden duyan ve Hz. Peygamber içinBu söylediklerinizi Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur diyen sahabi kimdir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Peygamberimizin uyarıcılığı ile ilgili değildir? İletişim süreci kim ile başlar? Berk : Hello, Alice. It is me, Berk. My sister wants to go to the new funfair in town. But I dont know the date. When is the it?Alice : - - - - . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, birden fazla sıfat almamıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sadece kalın ünlüler bulunmaktadır? Can you lend me some money? I will ............ it back tomorrow. Tutum ve davranışlarda sadece Allah cc rızasını gözetmeye ne denir? Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi özelliğine sahip değildir? Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin sağladığı yaralardan birisi değildir? Fiil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz1. (.....) Toplu taşıma araçlarının yaygın şekilde kullanılması hava kirliliğinin azalmasına katkı sağlar.2. (.....) Trafik kazalarının oluş sebepleri arasında en önemli payı araç kusurları oluşturur.3. (.....) Trafik işaret levhaları, yaya ve sürücülere bilgilendirme, uyarı ve yasaklama mesajı verir.4. (.....) Trafik kazalarının oluş sebepleri arasında yayaların hatalı davranışları yer almaz.5. (.....) Yük taşımak amacıyla düzenlenmiş taşıtlara yolcu taşıtı denir. Hz. Haticenin ‘iffetli, namuslu ve güzel ahlaklı ‘ anlamlarına gelen lakabı nedir? Hangisi trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olmanın örneği olabilir? I. Lisans öncesiII. LisansIII. Lisans üstü1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yükseköğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri yukarıdaki hangi seviye/seviyelerde yetiştirmek üzere düzenlenir? • Word game• Guess the secret word• Limited time• Need at least four playersYukarıda ip uçları verilen oyun hangisidir? 587,691 ondalık kesrinde onlar basamağındaki rakamın sayı değeri, binde birler basamağındaki rakamın basamak değerinden ne kadar fazladır? • İnsan ahlaki eylemde bulunurken tamamen kendi iradesiyle özgür bir biçimde mi davranır?• İnsan eylem ve kararlarında iç ve dış faktörlerin etkisi altında mıdır? Ahlak felsefesinde bu sorular aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Adaletin bireye sağladığı kazanca ne ad verilir? I. Yağış II. Basınç III. Sıcaklık IV. Rüzgârlar Bitki örtüsünün dağılışı ve gelişimi üzerinde daha çok etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde birarada verilmiştir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hava ulaşım aracı yoktur? Kuran-ı Kerimin namaz kılınmasını emrettiğini gören Müslümanlar peygamberimize nasıl namaz kılacaklarını sorarlar. Peygamber efendimiz de şöyle der: Ben namazı nasıl kılıyorsam sizde öyle kılın.Bu hadis Peygamberimizin hangi yönünü açıklamaktadır? Hiçbiri konuyu anlamadı. Cümlesindeki zamirin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Yeliz bir gün 6 sayfa, bir gün 9 sayfa kitap okumaktadır. Bir ay sonra Yeliz kaç sayfa kitap okumuş olur? (1 ay 30 gün) Türkiye kaç tarihinde NATOya üye olmuştur? Bugün yarım milyon basan birkaç gazetemiz, üç yüz bin basan birçok dergimiz var. Bu kalkınmadan aynı oranlar içinde edebiyat dergilerinin de yararlandığını öne sürebilir miyiz? Ne yazık ki hayır! Okur-yazar sayısı artarken, gazetelerin toplam baskısı milyonu aşarken edebiyat dergilerinin az satılması, az okunması neden? Kaliteli okuyucu kıtlığı ve kalitesiz okuyucu bolluğu dünya durdukça var olacak. Bize özgü bir dert değil bu. Bizim asıl derdimiz genellikle okur yani aydın kıtlığıdır. diyor Yaşar Nabi bir yazısında. Bize düşen de işte bu okur veya aydın kıtlığını ortadan kaldırmaktır.Bu parçanın anlatımında yazar, düşüncesini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerin hangisinden yararlanmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki almış bir isim kullanılmıştır? Çantamıza ders araç-gereçlerini neye göre koyarız? (I) Severim hayvanları, hepsini sevmeye, onların da bencileyin tabiatın bir parçası olduklarını sezdirmeye çalışırım. (II) Hayvanları yemekten kaçınanlara bir türlü hak veremiyorum. (III) Bir kuzuya bakarken Bunu öldürmeye nasıl da kıyıyoruz. dediğim olur. (IV) Düşüncem ise beni tabiatın yasalarına uymaya götürür. (V) Bazı hayvanların yaşayabilmek için birbirlerini yediklerini görüyoruz.Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıcının duygularına yer verilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir