S:1

Bir kişiye ait eşyalara ............. eşya denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Bir kişiye ait eşyalara ............. eşya denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? sorunun cevabı "kişisel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Angle : Tom, are you a member of a club now?Tom : Unfortunately, no. But when I was in high school, I joined caving and cycling clubs. One day, we went riding up the hills near our town. Bill, a friend fell off his bike and injured his arm. We were all scared but there wasnt anything serious. Fortunately, we all had our safety gear on, we put on our helmets and gloves before the accident. They saved his life.According to the text, - - - - . Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivasta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankarada yerel saat kaçtır? % 0,5 eksiği 248,75 olan sayı kaçtır? 10 Yaşında olan Merve hangi sorumluluğa sahip değildir? 1. Elma → ağaç2. Çilek → tarla 3. Erik → tarlaMeyveler ve yetiştiği yer eşleş­tirmelerinden hangileri doğru­dur? Dilimizde sözcüklerin başında aşağıdaki harflerden hangisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi okullarda sosyal kulüplerin kurulmasının amaçları arasında yer almaz? Atatürk Milli Mücadeleyi başlatmak için ilk önce hangi şehre gitmiştir? 3 x 8 + 20 ÷ 4 işleminin sonucu kaçtır? Sivasta iplik iplik bir yağmurla ansızınBir ince hüzünle başladı yine akşam.Bütün kuşlar döndü yuvalarınaYa sen nerdesin turnam? Yavuz Bülent BâkilerBu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? Can ın 20 tane şekeri vardır. Can a arkadaşı 13 tane daha şeker veriyor.Buna göre Can ın kaç tane şekeri olur? TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİNDENMademki bir sosyal toplulukta yaşayan halkın bunca kanuni yükümlülükleri vardır, elbette ki sözle ve kalemle kendi vatanının çıkarlarına dair fikirler belirtmeyi kazanılmış haklardan sayar. Eğer bu iddiayı ispat edecek bir senet aranacak olursa maarif kuvvetiyle zihni açılmış olan, medenileşmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterli olur. Bu konu Devlet-i Aliyye tarafından bir bakıma doğrulanmıştır ki Tanzimatın yüce meclisinin teşekkülü sırasında kanun ve nizamlara ait tasarıların yazılı olarak arz olunması için umuma resmîizin verilmişti...Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ............................; dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren,mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden,her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir.Yukarıda açıklaması verilen Allahın (c.c.) ismi, aşağıdakilerden hangisidir? l.Milliyetçilikll.Halkçılık lll.DevletçiliklV.LaiklikYukarıdaki ilkelerden hangisi Atatürk`ün "türk dilini yabancı dillerin etkisinden kutarma çalışmaları"na yönelik en uygun ilkedir? (I) Her ikisinde de yaşanmış bir olaydan hareket edilir. (II) Olayı yaşayan ve anlatan iki metin türünde de aynı kişilerdir. (III) Birinde olay sıcağı sıcağına anlatılırken diğerinde ise olayın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra anlatmak esastır. (IV) Anlatan kişi anlatımı zenginleştirmek için açıklama, öyküleme ve betimleme gibi tekniklere her iki türde de yer verebilir. (V) Günlüklerde samimi bir dil kullanılırken anıda daha resmîbir dil kullanılır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeanı-günlüktürlerinin özellikleri karşılaştırılırken hangisinde birbilgi yanlışlığı yapılmıştır? Peygamberimize daha 10 yaşında iken Ona iman edip ilk Müslüman çocuk kimdir? Konfüçyanizme tepki olarak ortaya çıkan din aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe Öğretmen: Çocuklar, tahtaya yazdıklarımı herkes defterine geçirdi mi?Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? Motosikletler ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulur? İçindeki yüküyle beraber ağırlığı 2850 kilogram gelen kamyonetin yükünün ağırlığı 1285 kilogram olduğuna göre kamyonetin ağırlığı kaç kilogramdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi "Düşmek" eyleminin tersidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) harfi koyunuz. ( ) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.( ) Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmıştır.( ) Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır.( ) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.( ) Kuralların olmadığı toplumlar, diğer toplumlara göre daha güvenlidir. 21 - 28 - 35 - 42 - 50 - 56 - 63 kurallı sayı dizisinde kuralı bozan sayı hangisidir? 256 sayfalık kitabı her gün 8 sayfa okuyarak kaç günde bitirebiliriz? 1 dakikada 30 sözcük okuyan Ömer, 5 dakikada kaç kelime okur? Kimi filozoflara göre felsefede sorulara verilen cevaplardan çok bu cevaplara nasıl ulaşıldığı daha önemlidir.Yukarıdaki ifade de felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? İki arkadaş arabadan inip caddede dolaşmaya başladı. Naciyenin karnı çok acıkmıştı. Âdeta midesinde bir sızı duymaya başladı. Gözlerinin önünde siyah siyah lekeler uçuşuyordu. Güneş ufukta kayboluyor; gök, pembe ve kırmızı bulutlarla doluyordu. Tatlı bir kızıllık kaplamıştı her yanı. Caddedeki kalabalığın içinde bazı bisikletli çocuklar da vardı.Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gerçekleşmiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştirBu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kitap, CD, kaset, DVD gibi süresiz yayınların üzerlerinde bulundurması gereken baskılı etikete ....................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Hangi kelimeler anlamca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? • Resmî nikah ve tek eşle evlilik esası getirildi. • Aile hukukunda kadın erkek eşitliği sağlandı. • Boşanma hakkı kadına da tanındı. Türk kadını bu haklarını aşağıdaki kanunlardan hangisi ile kazanmıştır? I. Namazda eğilme şartıdır II.Subhanerabbiye-l azim okunurYukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin aldığı yapım eki sayısı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır? (I) Tepelerde toplanıp yamaçlardan aşağı dökülen seller küçük birer nehir gibiydi. (II) Irmak taşmış; ağaçlar, gövdelerinin yarısına kadar suya gömülmüştü.(III) Ova, bir baştan öbür başa masmavi bir denizi andırıyordu. (IV) Ova günlerce sular altında yattı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem çekimli fiil değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir