S:1

Aşağıdakilerden hangisi en büyük negatif tamsayıdır?

Aşağıdakilerden hangisi en büyük negatif tamsayıdır? sorunun cevabı "-1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi mikrodalgaların kullanım alanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? • Yolun genişliği• Yayanın yürüme hızı• Yayanın sağlık durumuYukarıda verilenler, kara yollarında karşıdan karşıya güvenli geçiş yapmak isteyen bir yaya için, hangi durumu belirlemeye yöneliktir? İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.. ( Rum suresi,41.ayet)Bu ayet aşağıdaki ilkelerden hangisini vurgulamaktadır? Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.How ............ pencils have you got? Ramazan ayında minarelerin arasına On Bir Ayın Sultanı gibi yazılıp asılan ışıklı yazılara ne denir? Geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan ve Rus olduğu tahmin edilen felçli gence, Gülsüm Kabadayı adlı bir vatandaş sahip çıktı. Bu sahipsiz gencinölümüne kadar geçen yaklaşık on yıllık sürede bakımını üstlendi. Gülsüm Kabadayı, çıktığı bir televizyon programında Rus muhabirin: Bugencin bakımı için gerekli gücü nereden alıyorsunuz? sorusuna: Allahımdan, devletimden, doktorlarımdan ve tüm Türk annelerinden. diyerek cevap verdi.Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? I - Im sorry, its all gone.II - Can I have some cereal, please?III - Would you like anything else?IV - Some cheese and olives, please.Put the sentences in the correct order to make a dialog Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için;I. Değerlik elektron sayısıII. Katman sayısıIII. Kütle numarasıniceliklerinden hangileri genellikle aynıdır? - - - -; insan ve toplum yaşantısından doğan olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yaşadığı toplum içinde kendine göre özellikleri olan kişiye ne denir? Diller, tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar. Dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan çok canlı olan sözcük, bir süre sonra ölüden başka bir şey olmaz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akılsayesinde yapabilir, bulabilir? Aşağıdakilerden hangisi madde­nin hâl değiştirmesine örnek değil­dir? İlk Çağ şehirlerinden hangisi Anadoluda yer almaz? Adli, mali ve idari alanlarda yabancılara tanınan tüm ayrıcalıklar, aşağıdakilerden hangisiyle tamamen kaldırılmıştır? Hangi cümlede deyim yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkların özelliklerini belirten birden fazla sözcük kullanılmıştır? Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesine ............ denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasınınen önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? I. Selanik Askeri RüştiyesiII. Şemsi Efendi OkuluIII. Harp OkuluIV. Manastır Askeri İdadisiMustafa Kemalin okuduğu okulların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesinin örnek davranışlarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sınıf yönetiminin özelliklerinden biri değildir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Antep, Maraş ve Urfayı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayımilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.Buna göre,I. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır.II. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadoludaki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir.III. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? - - - - names are Jack and Jill. Medyanın seslenmek, ulaşmak, etkilemek, yönlendirmek ve etkilemek istediği hedef kitleler vardır. Buna göre bir deterjan markasının reklam verirken ulaşmak istediği kitle daha çok hangisidir? Aşağıdaki rakamlardan hangisi 576 289 sayısının binler bölüğünde yoktur? ..................................idari bir makam tarafından gerçekleştirilen bir işlem, alınan bir karar ve uygulanan bir cezai işleme karşı, işleme muhatap olan kişi tarafından işlemin ortadan kaldırılmasına ilişkin talep hakkına denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine asılan Hoş geldin Ramazan vb kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resime..........denir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir Ayşenin aklından tuttuğu sayı -12dir. Bu sayının 3 eksiği aşağıdakilerden hangisidir? Soğuk bir öğleden sonraydı ama hava sanki güneşten değil de parlayan buz parçalarından oluşmuş ve ışınları da gökyüzünden sarkan buz saçaklarıymış gibi açıktı. Evlerin çatılarında parçalanan bu ışınlar, sonra çayırlarda ışıldıyordu. Birkaç tavşanı bir kenara bırakırsak bütün arazi boydan boya bomboş ama gösterişsizliği ve ıssızlığıyla huzurlu bir hâldeydi. Bu parçada ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır? Engellenme, çatışma, yetersiz veya aşırı uyarılma ve stres organizmada gerilim yaratarak kararlı iç çevre düzenini bozar. Bozulmuş iç düzen insanın yaşaması için uygun değildir. Bozulan dengeyi yeniden kurmak için organizma otomatik olarak faaliyete geçer.Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir rosyonel sayı değildir? I.Canlı bir varlıktır. II. Uyku halindedir. . III. Yeni bir canlı oluşturabilir.Yukarıdaki özelliklere sahip olan varlık, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cihazlardan hangisinde işletim sistemi kullanılmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir