S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür?

Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür? sorunun cevabı "-99" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biridir? Yüce Allaha yönelerek ondan çeşitli isteklerde bulunmaya ne denir? Hamit, 100 metrelik mesafeyi 12 saniyede koştuğuna göre 4 dakikada kaç metre koşar? Bir köylü kadın, bir buzağıyı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş. Sonra da bunu âdet edinmiş. Her gün buzağıyı kucağına alıp taşımış. Sonunda buna o kadar alışmış ki buzağı büyüyüp koca öküz olduğu zaman, onu yine kucağında taşımış.Bu metinde anlatılmak isteneni aşağıdaki atasözlerinden hangisi verir? 1. Taş Mektep filmini izledin mi?2. Güzel günler bizi bekliyor.3. Rıhtımda uçurtma yarışması yapıldı.4. Okullar haziran ayında tatile giriyor.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde birbirinin eş anlamlısı olan sözcükler kullanılmış- tır? Osman Beyi yerine oğlu Orhan Beyi varis bıraktı-ğı için demokratik olmamakla suçlayan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmadığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi dış (harici) donanıma örnek olarak verilebilir? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?97 - 54 = 172 - .... Aşağıdaki yazarlardan hangisi ‘‘Gülüp Ağladıklarım, Şehir Mektuplarıgibi fıkra türünde yazdığı eserleriyle tanınmıştır? Hangi cümlede zamir yoktur? Okulda hangisi bize düşen görevlerden değildir? Fecriati topluluğuna bağlı sanatçılar, her ne kadar servetifünuncuları eski olmakla, Batı edebiyatını geriden izlemekle ve bu yolda olgun örnekler vermemekle suçlamışlarsa da kendileri de edebiyata bir yenilik etirememişlerdir. Ortaya koydukları yapıtlar, şiirlerindeki Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar ile dil ve şiir anlayışları, servetifünuncuların açtığı yolda yürüme çabasında olduklarını göstermiştir. Çünkü hepsi gençtir, aralarında kitabı çıkmış bir sanatçı da yoktur. Doğal olarak servetifünun sanatçılarının eserlerindeki olgunluğa ve sanat değerlerine ulaşmaları mümkün olmamıştır.Bu parçada fecriati edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Sezen and her family .............. on a picnic yesterday. Richard :- - - - . It is not in my bag.Doris :It is under my desk.Take it. 12T, 17Z ve 8X atomları arasında oluşan TX, TZ2 ve Z2X moleküllerinin içerdiği bağ türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? TX Z2X TZ2 A) İyonik İyonik KovalentB) İyonik Kovalent İyonikC) Kovalent İyonik KovalentD) Kovalent Kovalent İyonik Aşağıda verilenlerden hangisi istektir? Kutsal Kitabımız K. Kerimi Peygamberimizin vefatından sonra ayetlerin toplanarak bir araya getirilip ilk oluşturulmuş olan kitap aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir? I. Toprak Reformu Kanunu II. Kabotaj KanunuIII. Tevhiditedrisat KanunuVerilenlerden hangileri kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir? Aşağıdaki canlıların hangisi hem karada hemde suda yaşayamaz? Aşağıdakilerden hangisi salavat duaları olarak isimlendirilir? Bazı maddelerin çevreye yaydığı zararlı ışınlara ve parçacıklara ne denir? Yazma kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir kelime türüdür? İstanbul is the .................... crowded city in Turkey.A) moreB) thanC) asD) most Powerpointte metinler nereye yazılır? Bir okulda bulunan 25 öğrenci dörder dörder eşleşerek masa tenisi oynayacaklardır. Öğrencilerin hepsi aynı anda oynaması şartıyla kaç grup oluşturulabilir? I. Dünya Savaşı öncesi Almanya, İngiltere'ye karşı Hindistan'da ayaklanma çıkarmak istiyordu.Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın bu isteğini gerçekleştirmek amacına yönelik bir girişimdir? Aşağıdakilerden hangisi 3 ve 5'e kalansız bölünebilir? Kur´an-ı Kerim´deki sure sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdan değildir? 1. Dünya Savaşının çıkış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Bilinçli bir tüketici aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? Ayşe : I study English regularly but I cant improve my speaking and listening skills. What can I do to improve my English? - - - - ?Lewis: You should watch films in English with English subtitles. "Şeker" sözcüğü ile "şekerli" sözcüğü arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Kimsenin kimseyi tanımayacağı kadar kalabalık, karışık ve telaşlı bir durum. anlamına gelen deyim hangisidir? Sevr Antlaşmasının, Türk milletinin ekonomik bağımsızlığını elinden alan kararları, Lozan Antlaşması ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.Lozan Antlaşmasının aşağıdaki kararlarından hangisi bunun bir göstergesidir? Türk milleti, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Millî Mücadele'yi başlatmıştır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Millî Mücadele'nin başlamak üzere olduğu dönemle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir