S:1

(-12) : (-4) =?
Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

(-12) : (-4) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "+3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisinin cebirsel ifadesi 3. (x + 2) dir? Aynı mesajdan çok sayıda göndererek bir mail adresini, forumu vb. boğmaya ............adı verilir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Allahın isimleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin, Anadolunun Türkleşmesin doğrudan katkısı olmuştur? "Yaptığım resimleri sana vermiştim, nereye koydun?" cümlesinde hangi kelimeler zamirdir? Aşağıdaki bölgelerden hangisinde heyelan olayı sık görülür? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter? Konar göçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktı. Orta Asyada yaşayan Türklerin hayat şartları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ders bitip öğretmen sınıftan çıktıktan sonra Eren sırasının üzerine resim yapmaya başladı, Aylin pencereyi açıp sınıfı havalandırdı, Nil de çöp kutusuna kalemtıraşını boşalttı.Sınıftaki öğrencilerden hangisinin davranışı yanlıştır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması yoktur? İlk Müslüman kadın aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin Dünyanın küreye benzer bir şekilde olduğunu kanıtlar? Kaynak sözcüğü hangi cümlede: Elimizde bulunan kitapla sizlere bir kaynak vermeye çalıştım. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Ceyla is going to Erzurum tomorrow. ............ Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi olaylar hakkında söylenemez? Strateji plan da "Nereye gitmek istiyoruz?" sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini anlamca Karlı yıl varlı yıl atasözüyle ilişkilendirebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Moskova Anlaşması için söylenemez? Aşağıda verilenlerden hangisi mıknatısın çeşitlerinden biri değildir? Her insanın günlük ihtiyacı olan belli bir kalori değeri vardır.I. YaşII. BoyIII. CinsiyetBu değeri etkileyen etmenler arasında hangileri yer alır? Aşağıdakilerden hangisinde görmek sözcüğü temel anlamında kullanılmamıştır? Osmanlı Devletinde ilk silah fabrikası hangi padişah döneminde açıldı? Bazıları o zamanlarda yapılan işlerin birçoğunu bana ve başkasına mal ederler. Bu yanlıştır. Bir kişinin, beş kişinin, elli kişinin böyle büyük davalarda ne önemi olur ki? Gönlünde vatan muhabbeti taşıyan her vatansever o günlerde bizim gibi düşünmüş, bizim gibi duymuş ondan sonra da bizimle beraber olmuştur. Milli Mücadelede aslan payını kendine ayırmakta hata vardır. Bir elin şamatası olur mu ki?Bunları söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? Yazar, Çanakkale Mahşeri adlı kitabıyla romancı olarak tarihe bakışta yeni bir çığır açtı. Kurmaca kahraman ve olaylar yerine sadece tarihî gerçeklerden yola çıkarak bir eser ortaya koydu. Bu eser ülke çapında büyük ilgi gördü, defalarca baskısı yapıldı.Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi sürücü için doğru bir davranıştır? 24 kilogram bulguru 3 torbaya koymak istiyoruz. Kaç torba gereklidir? Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve............denir.işinin üzerine aldığı görevi yerine getirmesine...............denir.Herhangi bir şeyi yapabilme yetkisine...............denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavramlar sırasıyla gelmelidir? Sübhaneke ............. ve bi hamdike ve ............ kesmüke ve ......... ceddüke ve celle .......... ve la ilahe ğayruke.Yukarıda verilen Sübhaneke duasında boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? "Pencereyi aç !" ingilizcesi hangisidir? I. Besin sıkıntısıII. pH oranındaki değişikliklerIII. Metabolizma atıklarının birikmesiYukarıda verilenlerden hangileri bakterilerin üremesini sınırlar? Sofra tuzunun seyreltik sulu çözeltisi ile ilgili,I. İçindeki sofra tuzunun kütlesi suyun kütlesinden azdır.II. Biraz daha sofra tuzu ilave edilirse çözünen miktarı artar.III. Kaynatılırsa daha seyreltik bir çözelti elde edilir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi insanların dayanışma içinde olabilmelerini zorlaştırır? Övmek, çocukta bir ışık yakmaktır. Azarlamak ise yanan ya da yanabilecek durumda olan bu ışığı söndürmek, onun duygu, düşünce evrenini karanlığa boğmaktır. Çocuğunu azarlamaya alıştırmadan büyütmeyi başarabilen annebabalar gerçekten büyük, saygıdeğer eğiticilerdir.Parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? "Ayağını yorganına göre uzat." ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Elin kapısında karavaş olan, Burunu sümüklü gözü yaş olan, Bayramdan bayrama bir tıraş olanBerbere gelir de dükkân beğenmez.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tuğçe, parkta oynayan arkadaşlarını gördü. Arkadaşı, Tuğçeye seslendi. Biraz oynadıktan sonra havanın soğuduğunu fark ettiler. Evlerine dön- düler.Tuğçe anlatılan bu olayda hangi duyu organından yararlanmamıştır? En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 600 olan en küçük ve en büyük sayıların farkı kaçtır? Hz. Peygamberin Mekkeden Medineye hicret ettiği esnada yanında en yakın arkadaşı ve dostu..........................bulunuyordu Namazda ayakta durmak hangi kavramla ifade edilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir