S:1

27 : (-3) - (2) . 4 =?
Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

27 : (-3) - (2) . 4 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "-17" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir ? Kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma ne denir? Aşağıda verilen ses teknolojisi aletlerinden hangisi ses teknolojisi sonucu ortaya çıkmamıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘söylenen sözleri tüm dikkatiyle dinlemek Sen ..., iyiliği emret ve kendini bilmezlere aldırış etme. (Arâf suresi, 199. ayet)Bu ayette Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine yönlendirilmiştir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 4 ile kalansız olarak bölünebilir? Ülkemizde kıyılardan uzak iç kesimlerde ...................................... iklim görülürCümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidir? Toplamları bir doğru açı olan iki açıdan birisinin ölçüsü 78°dir. Buna göre diğer açı kaç derecedir? Aşağıdakilerin hangisinde mikroskobik canlılar rol oynamaz? Hangi cümlenin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? Gözlem evleri niçin şehirlerden uzak yerlere kurulur? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 20 portakal 4 poşete eşit sayıda konulursa her poşette kaç portakal olur? 77 695 904 sayısının binler bölüğündeki rakamlarınsayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi 1453te Osmanlı Devletinin Bizansı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir? Trafik işaret ve levhaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki hangisi sınıf kuralardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi Rusyanın Balkanlarda uyguladığı Panislavizm propagandasından olumsuz etkilenen devlettir? Herhangi bir durumdan şüphe duyan biri için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır? Ekonomi andı anlamına gelen Misak-ı İktisadinin kabul edildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sözcük hecelerine yanlış ayrılmıştır? İslamiyetten önce Türk toplumunda kadın ata binme, silah kullanma ve savaşabilme özelliklerine sahip olmuştur. Dede Korkut Hikayelerinde de Türk kadınından saygıyla bahsedilmiştir.Yalnız bu bilgiye dayanarak; I. Kadının toplumdan soyutlanmadığıII. Kadına değer verildiğiIII. Erkek nüfusun yetersiz olduğudurumlarından hangilerine ulaşılabilir? Sartre , insanlar için tek bir ahlaki kural olduğunu ifade eder .Kendi kendinizi seçin. İnsan , kendini seçmekle sorumludur. Dolayısıyla her insan , sorumluluğunu kendisi yüklenir. İnsanlar kendi seçimleriyle , toplumsal ve bireysel değerlerini yaratırlar.Sartre, ahlak felsefesinin hangi kavramının önemini vurgulamaktadır? O kadar hesap kitap yapıp tam sonuç alacakken bize verilen ölçümlerin yanlış olduğunu öğrenince - - - -Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir? Gökyüzünü ve gök cisimlerini incelemek için kullanılan aletin adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? İlk gelen vahiyden sonra Hz. Muhammed (sav.)e bir süre vahiy gelmemiştir.Bu dönem aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir? 510.1010 üslü ifadesi kaç basamaklı bir sayıdır? Ustasız olmazken basit bir kalemNasıl icat oldu muhteşem âlem?Aşağıda verilenlerden hangisi bu söze ters düşer? Şule, arkadaşlarıyla bahçede kardan adam yaptı.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Katı haldeki bir maddenin enerji alarak sıvı hale geçmesi olayına ne denir? Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi diğerlerinden hızlıdır? Mıknatısın bir cisme etki edebilmesi için cisimle ...................... etmesine gerek yoktur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bugün tanesi 36 TL olan oyuncaktan 495 adet satıldı. Kaç TL para kazanıldı Harzemşahların yıkılışında etkili olan savaş hangisidir? Fablda olaylar ve hayvanlar aşağıdaki bölümlerin hangisinde tanıtılır? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın indiriliş sebeplerinden biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya yaptığı olumlu etkilerdendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir