S:1

Eksi ile eksinin bölümü nedir?

Eksi ile eksinin bölümü nedir? sorunun cevabı "Artı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
1, 1, 2, 3, 5, x, 13, 21, y, 55, ...Yukarıda verilen Fibonacci sayı dizisine göre y - x kaçtır? 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması durumunda, idarece uygulanabilir olan usul aşağıdakilerden hangisidir? Esirlerin okuma yazma öğretimi karşılığında serbest bırakıldığı savaş hangisidir? Bir işe başlarken niçin besmele çekeriz? I - - - - get up early tomorrow because its a holiday. Aşağıda şehirler ve bu şehirlerde en fazla yapılan meslekler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aaron : I guess Mary is in - - - - with her new job.Sue : Why do you think so?Aaron : Because working hours are too long and the job itself is stressful for her. Ülkemizin güney ve batı kıyılarında etkilidir.Kışlar ılık ve yağışlıdır.Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlılar fethettikleri yerlerde camiler, mescitler medreseler, kütüphaneler ,kervansaraylar, köprüler imaretler kurmuşlardır.Osmanlıların bu uygulamalarının;I- İslam dininin yayılması II- Fethedilen yerlerin bayındır hale gelmesiIII- Eğitim ve ticaret faaliyetlerinin kolaylaşmasıDurumlarından hangisi ya da hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Şuraya kimse oturmasın. Cümlesinde kaç adıl vardır? % 17si 425 olan sayı kaçtır? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler kaç yıl geçmedikçe ayrıldıkları yere yeniden atanamazlar? Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde ormancılık en çok gelişmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir popülasyon örneğidir? Çok katlı ve kule şeklinde inşa edilmiş olan zigguratlar hangi uygarlığa aittir? 6. sınıf resim dersini yürüten öğretmenin, öğrencilerin resim becerilerini ölçmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyacı vardır? Bitkinin toprağa tutunmasını sağlayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi isim sözcüğüyle eş anlamlıdır? Fatih odanın boyunu 15 adım olarak ölçüyor. Babası ölçtüğünde 10, annesi ise 12 adım olarak ölçüyor.Adım büyüklüklerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıl olur? Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir? 34 ile 44 arasında kaç tane tek sayı vardır? Okulum, ah, okulum! Bilgi, sağlık yuvası. Kaynıyor damarımda Okulumun havasıBu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Anayasamızın 3. maddesinde açıklanan ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembolleriyle ilgili değildir? "Kibarlık Budalası" adlı tiyatro eseri aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Resmi törenlerle ilgili yapılacak protokol işlemleri hangi birim tarafından yönetilir? En üst düzeyde verim elde edebilmek için örgütün fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan iş bölümü ve açıkça belirlenmiş hiyerarşik bir yapı ve ilkelere dayanması gerektiğini öne süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine ne denir? 1950li yıllara kadar Çin hükümeti nüfusu askeri güç olarak gördüğü için nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar uyguluyordu.1953 yılı nüfus sayımlarındanüfusu 583 milyon olarak açıklanınca nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulamaya başladı. Bunun için ilk önce şehirlerde doğum kontrol çalışmaları başlatmış ancak etkili olmamıştır. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıkınca 1979da aile başına tek çocuk sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir.Çin Hükümetinin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olma sorumluluğudur? Aşağıdaki ders araçlarından hangisini, her gün çantamızda taşımamıza gerek yoktur? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerindenfarklı bir alanda kullanılmaktadır? Ticaretin altın kuralı bellidir ( ) Peşin alışveriş yapacaksın ( ) Bunu sakın ama sakın unutma evladım ( )Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaret- lerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Doğal ve yapay ışık kaynakları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Şu sözcüğü tahtadaki cümlelerin hangisinde adıldır? Gaz ve buhar için;I. Gaz bulunduğu sıcaklıkta basıncın etkisiyle sıvılaştırılabilir.II. Buhar bulunduğu sıcaklıkta basıncın etkisiyle sıvılaştırılamaz.III. Gaz ve buhar arasında herhangi bir dönüşüm yoktur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında yapılması gerekenlerden biridir? Geleneksel çocuk oyunlarının nasıl ortaya çıktığı konusundaki düşüncelerden hangisi doğrudur? Berna yaptığı ödevine resim koyarak görselleştirmek istemektedir. Bernanın ödevine ekleyeceği dosya aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kadeş Savaşı kimler arasında yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir