S:1

(-10) + (-8) : (-4) + (+5) =?
Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

(-10) + (-8) : (-4) + (+5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "-3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İngiliz donanması I. Dünya Savaşında ilk yenilgisini hangi savaşta almıştır? Hz. Muhammed, çocukluğu döneminde aşağıdaki kişilerden hangisinin evindeyaşamamıştır? Lozan Konferansının iki aşamada yapılmış olması ve antlaşmanın gecikmesi hangi nedenden kaynaklanır? Efendimizin vefatından sonra Müslümanlara hitap eden ve İslamın ilk halifesi olan yüce sahabi kimdir? O önceleri çok zengin bir kişiydi. Ama servetinin çokluğundan dolayı ne kibirleniyor ne de şımarıyordu. Allaha ibadet etmeye ve insanları doğru yola çağırmaya devam ediyordu. Bir süre sonra çocuklarını ve bütün varlığını kaybetti. Yine de bu duruma hiç isyan etmedi. Olanlar karşısında sabırla dayanmaya çalışıyordu. Peygamberlik görevini de kararlılıkla sürdürüyordu.Hakkında bilgiler verilen ve adı geçince sabır akla gelen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanın kendi iradesi ile gerçekleşebilir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi okul için hazırlık yapmaktadır? Aşağıdaki rakamlardan hangisi 153 289 sayısının binler bölüğünde yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.1. (....)Alkol ve uyuşturucu ile mücadele eden kuruluş KIZILAYdır.2.(....) Mıknatısın bütün cisimleri çekme özelliği vardır.3.(....) Kuvvet, hareket eden bir cismi durdurabilir4.(....) Mıknatıslar At Nalı, U, Çubuk ve Halka şeklinde olabilir.5.(....) Bazı yağlar hayvanlardan, bazıları ise bitkilerden elde edilir. Bakterilerde gözlenen konjugasyon olayı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde deprem olma olasılığı daha yüksektir? Hangi kelime eş seslidir? Piri Türkistan olarak tanınan Türk-İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Sert ünsüzler iki ünlü arasında kalınca yumuşar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uymayan bir sözcük vardır? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz? 18 + ....= 98 - 25 I. Isı →Kinetik enerjiII. Elektrik enerjisi →IsıIII. Mekanik enerji →IsıYukarıdaki enerji dönüşümlerinden hangileri istemlidir? Bilmediği şeyi bilen birine soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir. Sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider. anlamında kullanılan atasö- zü aşağıdakilerden hangisidir? • Karada yaşarlar.• Derileri pullarla kaplıdır.• Yumurta ile çoğalırlar.• Yavrularını sütle beslerler.• Vücutları tüylerle kaplıdır.Verilen özelliklerden kaç tanesi sürüngenlere ait bir özelliktir? Etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarında glikolizden farklı olarak yükseltgenmiş NAD (NAD+) oluşur.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü addır? Genel Kültür ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. esirgenmez2. yerden3. kaz4. gelen5. tavukNumaralanmış kelimelerle mantıklı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Doktor teyzeme 3 haftalık ilaç tedavisi başladı. Teyzem hızlı iyileştiği için ilacını 2 gün önce kesti. Teyzem kaç gün tedavi görmüştür? 45 doğal sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Atatürkün önderliğinde yapılan hangi savaşla yurdumuz düşman işgalinden kurtarılmıştır? Felsefenin başlangıcıyla ilgili birçok yorum yapılmaktadır ama hiçbiri kesin değildir. Belki de kimse ne zaman başladığını hiçbir zaman bulamayacaktır. Kesin olan şudur ki; akılcı sorgulama ne zaman başladıysa felsefede o zaman başlamıştır.Felsefenin başlangıcıyla ilgili en doğru ifade hangi seçenekte verilmiştir? Güzelin ne olduğunu sorgulayan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? 6 litre yoğurt kaç tane yarım litrelik kaseyi doldurur? Birinci Dünya Savaşının yaklaştığı günlerde Osmanlı Devletinin yönetiminde İttihat ve Terakki Partisi bulunuyordu. İttihat ve Terakkinin ileri gelenleri dünyanın hızla bir savaşa sürüklendiğini görüyor ve bu savaşın dışında kalamayacaklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle daha savaş başlamadan İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmak istemişler ancak isteklerinin kabul edilmemesi üzerine Almanya ile yakınlaşmışlardı.Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşına girmeden önce izlediği bu politikayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür? Aşağıdakilerden hangisi dinin öğütlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, kişiler tarafından idareye yapılan başvuruların kabulü ve sonuçlandırılması sırasında idarece uyulması gereken kurallar arasında değildir? (I) Oğlumla aramızda otuz iki yıllık yaş farkı var. (II) Oğlumun yetiştiği koşullarla benim yetiştiğim koşullar saymakla bitmeyecek kadar farklı. (III) Günümüz teknolojisinin ulaştığı inanılmaz boyut, insanlığı yeni bir çağa taşıdı. (IV) Günümüzün dünyasında konuşulanlar bize ters gelebilir. (V) Bugünün gençliği dünyayı bizden çok farklı algılıyor.Numaralanmış cümlelerin hangisi, kişisel görüş içermemektedir? Atatürk Selanikte doğdu. Cümlesinde kaç özel isim vardır? Kanun ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? The lesson was boring ............ some of the students fall asleep. Tevrat, Zebur ve İncil'in bir araya gelmesiyle oluşan kitaba ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir