S:1

-40ın 11 eksiği kaçtır?

-40ın 11 eksiği kaçtır? sorunun cevabı "-51" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
2 tane uydusu vardır.İç gezegendir.Kızıl gezegen olarak bilinir.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Haftanın ilk ve son günü hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kasların özelliklerinden biri değildir? İki çeşme dakikada toplam 100 L su akıtıyor. Biri, diğerinin 3 katı su akıttığına göre fazla akan çeşmeden dakikada kaç litre su akmaktadır? I. İntibahII. Tercüme-i TelemakIII. Araba Sevdası Numaralanmış eserlerle aşağıdaki bilgiler eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur ? Aşağıdakilerden hangisi zaman ne kadar ilerlese ilerlesin yine de değişmez? İbadet, yüce Allahın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak, yasaklarından da kaçınmak anlamına gelir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet sayılmaz? Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi zarf değildir? Abbasi Devletinin toprakları üzerinde ortaya çıkan bölgesel yönetimlerle, bu yönetimlerin kurulduğu coğrafi bölgeler, aşağıda eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 203 415 670 sayısı için seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır? Sosyal Bilgiler dersi, toplumu oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasında en önemli derstir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireylere sağladığı faydalardan biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi, gebe kadınlarda diyabetin görülme riskini artıran faktörlerindendir? İnsan zihni dünyaya boş bir levha olarak gelir. Tüm bilgilerimizin kaynağı deney ve alışkanlıklardır.Locke, bu düşüncesiyle aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuçilişkisi vardır?A) Harman yerinde doğmuş, çocukluğu daköyde geçmişti.B) Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarınauymuştu.C) Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarıkesilmişti.D) Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında kelebek kelimesinden sonra gelir? Aşağıda Miladi takvim ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? I like---------------------.I am a vet. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? GELDİ—TEYZEM---AKŞAM—BİZEBu kelimelerle anlamlı bir cümle yaparsam en son kelime hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi Ben bir öğretmen olarak gönderildim. diyen Peygamberimizin yapacağı bir davranış değildir? Altı basamaklı 368 734 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Marmara Bölgesi, çeşitli tarihi eserlerin olduğu, her yıl milyonlarca turistin bu eserleri gezdiği bir bölgemizdir.Buna göre bu bölgemizde aşağıdaki tarihi eser türlerinden hangisi görülmez? Atatürkün eğitim, sağlık, hukuk, ekonomik vb. gibi alanlarda yenilik yapması onun daha çok hangi özelliğini ortaya çıkarır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Yyazınız.(....) Meşale günümüzde kullanılan bir aydınlatma aracıdır.(....) Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denir.(....) Floresan lamba ampulden daha tasarruflu bir lambadır.(....) Meşale kandilden daha sonra bulunmuştur.(....) Aydınlatma teknolojileri sayesinde iş yerleri gece de üretim yapabilmektedir. Siyahi bir düşünür olan Malcolm X, hac ile ilgili anısında şöyle der: Dünyanın her yerinden on binlerce hacı vardı. Mavi gözlüsünden siyahilerine kadar her renkten insan bulunmaktaydı. Beyaz tenli Müslümanların sözleri ve davranışlarında Gana, Sudan ve Nijerya Müslümanlarında hissettiğim samimiyeti gördüm. Müslüman kardeşlerimle birlikte ben de aynı ibadetleri yaptım ve aynı yerde bulundum...Bu metinden haccın insan üzerindeki etkilerinden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Alevilikteki on iki hizmetten biri değildir? İnsanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Dünyanın katmanlarından sıcaklığı en yüksek olan katman hangisidir? Bu - - - - yapı, gören herkeste hayranlık uyandırıyor. Aşağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmıştır? Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir? 69 doğal sayısını 8 katının 85 fazlası kaçtır? İtalyan misyonerler, Kumanlar arasında hem dinî propagandayı kolaylaştırmak hem de ticaret ve pratik hayatta kullanılmak üzere 2500 Kumanca sözcük içeren büyükçe bir sözlük hazırlamışlardır.Verilen bilgide sözü edilen sözlük, aşağıdakilerden hangisidir? Psikoloji araştırmalarında yöntem belirlenirken davranışlara etki eden faktörler dikkate alınır. Davranışlar üzerinde bireyin özelliklerinin yanı sıra, içinde bulunduğu sosyal ortam da etkili olabilir.Aşağıdaki davranışların hangisinde kişinin içinde bulunduğuortamda sosyal psikolojik etki en çoktur? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(...) İzmir, Foça, Efes, Milet İyonlar'ın en önemli şehir devletleridir.(...) Hipokrat, Tales, Heredot, Homeros, Pisagor gibi bilim insanları İyonlar döneminde yaşamışlardır.(...) Tekerleğin bulunması tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.(...) Tekerleği icat eden uygarlık Sümerler'dir. (...) Asurlar, Sümerler'den öğrendikleri yazıyı Anadoluya getirerek, Anadolu uygarlıklarının yazı ile tanışmasını sağladılar. Hangi cümlede sıfat olan kelimenin altı çizilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir