S:1

-10 , -3 , -5 , -1 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangsidir?

-10 , -3 , -5 , -1 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangsidir? sorunun cevabı "-10 , -5 , -3 , -1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Kuşkusuz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.(Kamer sures , 49.ayet)Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bir maden işcisinin çalışması hangi emek grubu içinde yer alır? Nesrin ile Zehranın ağırlıkları toplamı 66 kgdır. Nesrin 32 kg olduğuna göre Zehra kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin özelliklerinden biridir? Sinem : You look sleepy today. Did you go to bed late last night?Sue :Yes, - - - - and today is the deadline.Sinem : Oh, I see. Okullar açılmadan önce kitaplarımı,defterlerimi tamamladım. Cümlesinde kaç çoğul ad vardır? Aşağıdakilerden hangisi powerpointte slaytlara resim ekleme yollarından biri değildir? Hangi cümlede bir varlığın şekli bildirilmektedir? Gündüz-Gece sözcük ikilisi anlam bakımından nasıl sözcüklerdir? Mustafa Kemalin Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayız sözü onun hangi özelliği ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi aile tarihinin araştırılmasında yapılacaklardan biri değildir? Aşağıdakilerin hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetmeye yer verilmiştir? Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki cephelerden hangisinde bulunmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme başvurularına konu olur? Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir? Sorarım karşılık olmaz sorular Sorarım duygular beni söyletir. Umarım rüzgarlar büyük borular Sesimi sizlere kadar iletir.Yukarıdaki dizelerde kaç tane ulama vardır. Geçmiş toplumların başlarına gelenler Kuran-ı Kerimde bizlere aktarılmaktadır.Bunun amacı aşağıdakilerden hangisidir? -Eskiden ayran yayık adı verilen kap içerisinde yapılırken günümüzde farklı yöntemlerle yapılmaktadır.-Eskiden cüzdan olmadığı için paralar özel işlemeli para keselerinde taşınırdı.-Eskiden düğünlerde gelin at ile taşınırken günümüzde araba ile tanışmaktadır.Yukarıdaki bilgilere göre hangisi söylenebilir? I. ŞarjII. ABSIII. Yağ basıncıVerilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız(....) Kuvvet cisimlerde şekil değişikliğine sebep olabilir.(....) Kuvvet birimi Newtondır (Nivtındır).(....) Halat çekme oyunu, yer çekimi kuvvetine örnek verilebilir.(....) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan aletlere, eşit kollu terazi adı verilir.(....) Rüzgâr, insanlardan bağımsız gerçekleşen bir kuvvettir. Aşağıdakilerden hangisinin tamamı anne tarafından akrabalarımızdır? •Hücreyi ilk defa keşfeden Robert Hooketur.•1831 yılında Brawn bitki hücresinde çekirdeği keşfetmiştir.•Purkinje, Schwann ve Mohl sitoplazmayı keşfetmişlerdir.•Daha sonra hücre zar bulunmuştur. •1839 yılında Hücre Teorisi oluşturulmuştur.•1857de Kolliker kas hücresinde mitokondriyi tanımlamıştır.•1898de boyma teknikleri ile golgi cisimciği keşfedilmiştir.Yukarıda verilen hücre ile ilgili keşiflerin ortaya çıkmasında önemli bir etkisi olan araç hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde Göktürk Dönemiyle ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ortak özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisinin en temel görevi vücudumuzun direncini artırmaktır? " 46 " ve " 54 " sayılarındaki " 4 " rakamının basamak değeri toplamı kaçtır? (8 + 4) - (5 + 4) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Necip ve Suat - - - - romanının, Ahmet Cemil - - - -romanının, Firdevs Hanım ve Bihter - - - - romanınınkahramanlarıdır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki eserlerdenhangileri getirilmelidir? Okumak onun en büyük eğlencesiydi. En dar 1 2 zamanlarda bile eline bir kitap alıp onu bitirmeye 3 4 çalışırdı.Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın.(......) Sınıfta okuma parçasını hep aynı kişilerin okuması eşitliğe uygun adil bir davranıştır.(......) Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.(......) Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.(......) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.(......) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi İslamın evrensel bir din olduğuna işaret etmektedir? Koskoca okyanusu aşıp cennet gibi bir ada olan Martinike ayak bastıktan sonra keşif turlarına çıkmamız birkaç gün gecikti. Neyse ki kendimizi yollara vurabildik. Yeşil... Buradaki adaları tasvir etmek için söylenebilecek tek sözcük. Martinikin de yer aldığı ada grubu Küçük Antiller, dağlık bir yapıya sahip ve çok yoğun bir yeşil örtüyle kaplı. Kristof Kolombun Asya zannederek ayak bastığı Karayip (Antil) Denizindeki adalar, cennet yakıştırmasını belki de dünyada en çok hak eden yerler.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? İslamiyetin Türkler arasında yayılmasında aşağıdaki ünlü isimlerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamlı ve kurallıdır? İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle sorumlu kişilerde belirli özellikler aranır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen kişilerde aranan bu özelliklerden biri değildir? 4n - 3 cebirsel ifadesinin n = 4 için değeri kaçtır? Mustafa kemal in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum hangisidir? Aşağıdaki hangi hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklar arasında ayırım yapmaması ile ilgilidir? İslam dini akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akıl sağlığının korunması için aldığı önlemlerden sayılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir