S:1

Tamsayılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Tamsayılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Negatif tamsayılar, sayı doğrusunda her zaman sıfırın sol tarafında bulunur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelike göre, süreli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi tür (cins) isimdir? Sen dili; • Senle başlar veya senle biter • Yargılayıcı, suçlayıcıdır • Eleştiricidir • Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi sen dili ne örnek olabilir? Hepimiz koltuklara oturduk. O, hala içeri girmedi. İçeride herkes onu konuşuyordu. Metinde altı çizili zamirlerin türü aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir ? Peygamberimizi, annesinin vefatıyla ilk himayesine alan akrabası kimdir? Ergin ve Güray farklı şehirlerde yaşamaktadır. Ergin'in yaşadığı şehirde güneş batmış, Güray'ın yaşadığı şehirde ise batmak üzeredir.Buna göre Ergin'in yaşadığı şehir, Güray'ın yaşadığı şehrin hangi yönündedir? Aşağıdakilerden hangisini yapmamız dinimizce doğru değildir? Azerbaycan = Astana Kazakistan = Bakü Özbekistan = Taşkent Türkmenistan = Aşkabat Yukarıdaki ülke-başkent eşleştirmelerinden hangileri yer değiştirirse hepsi doğru olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Programlı Öğretim Yaklaşımının esas alındığı bir spor lisesinde basketbol dalında önce öğrencinin bedensel gelişimine göre; top tutma, top sürme, sıçrama, turnikeye çıkma gibi çalışmalar aşamalı olarak verilmekte, daha sonra bu çalışmalar giderek zorlaşmaktadır. Hiçbir öğrencinin, bir çalışmayı tam ve doğru olarak tamamlamadan bir sonraki çalışmaya geçmesine izin verilmemektedir. Eğitim sürecinde bazı öğrenciler hala top sürme gibi basit çalışmalara devam ederken, bazıları da turnikeye çıkarak sayı çalışması yapmaktadır. Tüm bu çalışmaları sırasıyla yapan öğrenciye yıldız verilmekte ve eğitim sonunda bu yıldızlar bir basketbol topu hediyesine dönüşmektedir.Buna göre spor lisesinde uygulanan Programlı Öğretim Yaklaşımının temel ilkelerinden hangisine değinilmemiştir? 587,691 ondalık kesrinde onlar basamağındaki rakamın sayı değeri, binde birler basamağındaki rakamın basamak değerinden ne kadar fazladır? Anadoluya yazıyı getirdiler. Kanallar, barajlar inşa ettiler. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? Gelecekteki mesleğimizi seçerken ............. .... ............ göre seçmeliyiz.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir? Ahmet Cemil şimdi kendisini unutmuş, yalnız göğsünü şişiren dimağında darabat-ı gayr-ı muntaka ile duran bir fikr-i sabitle müteharrik sanidaran-ı deha şeklinde kimseye bakmayarak, hatta söylediklerine vakıf olmayarak devam ediyor, bütün etrafında bulunanlar, güya bu genç natuktan nefes-i mıknasiyet ile bir noktayı fevkattabiyeye müncenap olmuş bir hâlde, hareket etmeyerek gözleri dolarak nefeslerini zapt etmek isteyerek bir vaizin karşısında mebhut-ı teesür duranlar gibi dinliyorlardı.Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yaş ortalaması 23 olan 11 kişilik bir gruba 35 yaşında bir kişi daha eklenirse grubun yeni yaş ortalaması kaç olur? • I. İnönü Savaşı• II. İnönü Savaşı• Sakarya Meydan SavaşıKurtuluş Savaşı Döneminde meydana gelen bu savaşların ortak özelliği aşağı- dakilerden hangisidir? I. MağaraII.IlıcaIII.ŞelaleVerilenlerden hangilerinin oluşturduğu yapılar doğal anıt olarak kullanılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Bir kırtasiyeci aldığı dört deste silginin 17 tanesini satmıştır. Satması gereken kaç silgi kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yurt içi gezi yazılarına örnektir? ... Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir. (Şûrâ suresi, 11. ayet)Bu ayette Allahın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir? Naftalin, şeker, demir gibi maddeler ......................... örnekleridir. Cümlesi aşağıdakileden hangisi ile tamamlanabilir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımımız ile ilgili değildir? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür. Topkapı Sarayı'nı kim yaptırmıştır? Hz. Muhammetin yaralandığı (dişinin kırıldığı) savaş hangisidir? 36 şekeri 4 arkadaş eşit olarak bölüşüyor. Her biri kaç şeker alır? Aşağıdaki araçlardan hangisi toplu taşıma aracıdır? Trablusgarp Savaşı hangi tarihte yapılmıştır? • H2O• H• O2• OYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir? Paketlenmiş besinleri alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde önyargı vardır? I.Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri ile ihtiyaç sahiplerine destek oluruz.II.Kimsenin yardıma ihtiyacı yoktur.III.Bir gün bizim de yardıma ihtiyacımız olabilir.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Kuran-ı Kerim hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangileri gözle görülmeyen canlıların zararlarındandır? Erdal Beşikçioğlu tek başına ve büyük bir başarıyla oynadığı bu oyunla sezonu kapatacak gibi. Seyirci sayısıyla bir rekora ulaşacağını düşündüğüm oyun mutlaka seyredilmeli.Bu metinde yazarın, okuyucularına tavsiye ettiği tür aşağıdakilerden hangisidir? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.Topkapı Sarayı nerededir? I. Öyle ki bir sonraki yıl ekecekleri, tohumluk olarak ayırdıkları tahılları bile yemek zorunda kalmışlar.II. Köylüler ambarlarında ne var ne yok tüketmişler.III. Yıllar yıllar önce diyarın birinde kıtlık olmuş.IV. Yaşam neredeyse bitecekmiş ki doğanın sırlarını bilmekte usta olan bazı insanların sayesinde kıtlık dönemini atlatmışlar.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? İlk hikaye kitabı kime aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir