S:1

Sayı doğrusunda, sıfıra uzaklığı 5 birim olan farklı iki tam sayının birbirine bölümü kaçtır?

Sayı doğrusunda, sıfıra uzaklığı 5 birim olan farklı iki tam sayının birbirine bölümü kaçtır? sorunun cevabı "-1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ki yanlış yazılmıştır? Ahlakın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Selçuklu Devletinde bulunan aşağıdaki divanlardan hangisinin başında bulunan kişiye Tuğrai denirdi? Türkler yapılan hangi savaş sonucu İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır? Geleneksel sanatlarımızdan yararlanarak sinemada bir açı-lım sağlamak nasıl bir iştir?Gelenekten iki metot ile yarar-lanmak mümkün. Birincisi kes yapıştır metodu. Geleneğin kimi unsurlarını alır, filminde kullanırsın. Örneğin Itriyle ilgili bir film yapacaksan Itrinin müziğini kullanırsın. İkinci yöntem, geleneğin bazı yapılarını yorumlayıp onlardan metaforlar üretmektir. İkinci yöntemde, mevzuya derinlemesine hâkim olmaya çalışarak bir tazeleme çabası ortaya koyuyorsunuz. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? I. Erdem öğretilebilir mi?II. Varlığın doğru bilgisi elde edilebilir mi ?III. Gerçekten bir şey var mıdır?Yukarıda verilmiş olan sorular, sırasıyla felsefenin alt disiplinlerinden hangilerinin konusudur? Makarna, patates, buğday ...............bakımından zengin besinlerdir. Bu cümledeki boşluğa hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Yakın kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin yerine "dört gözle beklemek" deyimi kullanılabilir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına (D), yanlış olana (Y) yazınız.(......) Ehliyet ve Pasaport resmi kimlik belgesi olarak kullanılır.(......) Bir olay karşısında her bireyin tepkileri aynıdır.(......) Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olmalıyız.(......) Her insanın parmak izi aynıdır.(......) Her bireyde farklı olan göz rengi, boy, kilo, parmak izi fiziksel özelliklerdir. • Fuzuli• Nedim• Kadı Burhanettin• NefiBu şairler ile aşağıdaki nazım biçimleri eşleştirilirse hangisinin terimin karşılığı olmaz? Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisinin krallarına Midas unvanı verilmiştir? Aşağıdaki verilen sayıların hangisinin karesinin 5 fazlası 41 eder? Bilimsel yöntemin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinden çıkarılabilecek mesajlardan biri değildir? ............................; dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren,mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden,her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir.Yukarıda açıklaması verilen Allahın (c.c.) ismi, aşağıdakilerden hangisidir? Bir doğal sayının yanına iki sıfır yazarsak o sayıyı kaç ile çarpmış oluruz? Kuran hangi dilde gönderilmiştir? Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izlemeye başladığı, gerileme döneminin başladığı antlaşma hangisidir? Aşağıdaki karışık olarak verilen sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda ilk sözcük hangisi olur?bilgi – okul – yuvasıdır – ve – sevgi Aşağıdakilerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir ek kullanılmıştır? Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi rütbeyle mezun olmuştur? Emevi Devletindeki; I. İlk Arap parasının bastırılmasıII. Arapçanın resmi dil olmasıIII. Arap olmayanların köle kabul edilmesigelişmelerden hangileri Arap milliyetçiliğinin göstergelerindendir? İnsan nüfusunun bazı bölgelerde hızla artması; tarım alanlarının bozulmasına, yeni yerleşim merkezlerinin ve ticari bölgelerin kurulmasına, habitatların bölünmesine ve bozulmasına neden olmaktadır.Bu değişim,I. Bazı türlerin farklı habitatlara taşınmasınaII. Bitki ve hayvan çeşitliliğinin azalmasınaIII. Ekosistemin sürdürülebilirliğinin bozulmasınaverilen sonuçlardan hangilerine neden olmuştur? Mekkeden Medineye hicret edenlere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin özelliklerinden değildir? Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. (Tevbe suresi, 128. ayet.)Yukarıdaki ayette Peygamberimizin hangi özelliğine değinilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? I- Seçme – seçilme II- Miras paylaşımı III- Meslek seçme IV- Resmî nikâh Türk kadını, yukarıdaki haklardan hangisini ya da hangilerini 1926 tarihli Medenî Kanun ile elde etmiştir? Birinci Dünya Savaşından sonra İzmir ve çevresini işgal eden devlet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hak ve özgürlükleri sınırlandırılan bir çocuğun duygusu olamaz? 3x+y+12=0 doğrusunun eğimi kaçtır? Dört halifenin görev sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ülkemizde yasama görevini aşağıdakilerden hangisi yerine getirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden değildir? O vakit Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allaha dayanıp güven. Çünkü Allah,kendisine dayanıp güvenenleri sever. (Âl-i İmran suresi, 159.ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bitişik yazılmalıdır? Aşağıdaki maddelerden hangisini sesiyle diğerlerinden ayırt edebiliriz? Harf inkılabının Türk halkı tarafından benimsenmesi için yapılan ilk faaliyet nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir