S:1

2-7-10 işleminin sonucu kaçtır?

2-7-10 işleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "-15" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Kuran hangi peygambere gönderilmiştir? Avrupalıların, İlk kez Viyana Kongresi (1815) sırasında kullandıkları ve Türk-İslam dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eden deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki İslam devletlerinden hangisi İspanyada kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Şeytanın Cennetten kovulmasına sebep olan kötü huyu aşağıdakilerden hangisidir? 19 sayısının İngilizcesi nedir? ZeytinHer dem yeşil, uzun ömürlü ve kısa ya da orta boylu bir ağaçtır. Yapraklarışerit şeklindedir. Nisan-mayıs aylarında beyaz çiçekler açar. Ekim-ocak aylarında küçük meyveleri olgunlaşır. İlk başta yeşil olan meyvelerinin rengi zamanla siyaha dönüşür. Meyveleri yenir. Meyvelerinden yağ elde edilir. Ege, Akdeniz, Marmara Bölgelerinde ve az miktarda da Artvin-Çoruh civarında yetişir.Kızılcık Yaprak döken kısa boylu bir ağaçtır. Yaprakları elips biçimindedir. Mayıs ayında sarı çiçekler açar. Ardından yumurta şeklinde, küçük meyveler verir. İlk başta yeşil olan meyvelerinin rengi zamanla kırmızıya dönüşür. Meyvesinden marmelat yapılır. Ülkemizin hemen her yerinde yetişir.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi her iki ağaçta da aynıdır? I. Niyet etmekII. Elleri yıkamakIII. Ağzı temizlemekIV. Burun temizlemekV. Bütün bedeni yıkamakYukarıda verilenlerden hangileri gusül abdestinin farzlarındandır? Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, gazilere, hamilelere ve çocuklulara neden özel yer ayrılır? Have you - - - - visited Topkapı Palace in İstanbul? Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • Birûni 995 yılında Güneş ve gezegenlerin eğimini saptamıştır.• Ali Kuşçu güneş saati yapmış ve Ayın ilkharitasını çıkarmıştır.• Akşemseddin ilk defa mikrobun varlığından bahsetmiştir.Buna göre Müslüman bilginlerin faaliyetleri ile ilgili ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam aşağıdakilerden hangisini yerine getirir? 25 litre sıvı benzin ile 150 kilometre yol giden bir araba 5 litre sıvı benzin ile kaç kilometre yol gider? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi türemiş değildir? DANS kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmeye örnektir? Birinci Balkan Savaşı sonunda imzalanan 1913 Londra Barış Antlaşmasıyla en fazla toprak kazanan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir e-posta adresi yazımıdır ? (1) Kitapların uzaklaştığı, yabancı saatler vardır. (2) En iyilerini, en sevdiklerinizi açın, sarmazlar sizi. (3) Düşlerimiz, düşüncelerimiz bizim buyruğumuza uyar mı sanırsınız? (4) Anlattıklarına kendinizi bir türlü kaptıramazsınız. (5) İçlerindegizlenen sesi duymaz, o kara yazılardan ürperirsiniz.Numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın akışını bozmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı yoktur? Gülçin Öğretmen, dersini işlerken öğretim konularını yetiştirmekte zorlandığını fark etmiştir. Ders planını tekrar gözden geçirdiğinde bir sorun olmadığını görmüş ancak ders süresini etkin bir şekilde kullanamadığını belirlemiştir.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? ............... hafta sonu iki saat koşarlar. cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kişi zamirlerinden hangisi getirilmesi uygun olur? İnsanların kendisini başkasının yerine koymasına ............ denir Temsil Heyetine Millî Mücadeleyi sevk ve idare yetkisi, aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(.....) Kuvvet nesnelerin şeklini değiştirmez.(.....) Kuvvet uygulanan her cisim yavaşlar.(.....) Batıya doğru ilerleyen bir cismin doğrultusu kuzey - güneydir.(.....) Doğu - batı doğrultulu iki kuvvetin yönleri farklı olabilir.(.....) Doğrultuları aynı olan kuvvetlerin yönleri her zaman aynıdır. "Sarı kartona ödevimi yaptım." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? I-Cumhuriyetin ilan edilmesiII- Saltanatın kaldırılmasıIII- Eğitim öğretim faaliyetlerinin birleştirilmesiyeniliklerinden hangileri ile egemenliğin millete verilmesinin sağlandığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office Word programı tarafından açılan dosya uzantısıdır? Eda 255 lirasının 1/5 ini harcadı. Geriye kaç lirası kaldı? Aşağıda verilen cümlerin doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.(....) Öğüt vermek iletişimi pekiştirir.(....) İletişimin en önemli becerilerinden biri de iyi bir dinleyici olmaktır.(....) Konuşmacıyı dinlerken göz teması kurmazsak ta olur.(....) İletişim de sen dili bir engel oluşturmaz.(....) Herzaman son sözü söylemek için çaba sarf etmeliyiz. Kişinin kendine ve başkasına karşı yerine getirmesi gereken görevlere ne denir? Planlı bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Fadime, Elif ve Ayşenin yaşları toplamı 34tür. Bu üç öğrencinin 2 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olacaktır? Akşam namazı kaç rekattır? Ülkemizde faaliyet gösteren tüm eğitim kurumları, aşağıdaki kanunlardan hangisiyle Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır? Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar, aşağıdakilerden hangisini kullanmaları hâlinde kazalara neden olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetleri arasında yer almamaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir