S:1

Sayı doğrusunda -5 ile +5 arasında kaç tane tamsayı vardır?

Sayı doğrusunda -5 ile +5 arasında kaç tane tamsayı vardır? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
A: ........................................B: Yes, she did?A) Is she a student at university?B) Does she play tennis at weekend?C) Has she got a laptop or a desktop?D) Did she visit her friends on Sunday? "Yiyecekler, hem ihtiyaç hem de istek olabilir." Buna göre,aşağıdaki yiyeceklerden hangisi istek olarak kabul edilebilir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Doksan dereceden küçük bütün açılara..................................... denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘ tasarruf ‘ ile ilgilidir? Yüce Allah tarafından evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemekle görevlendirilmiş me­lek hangisidir? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?25 x 5 = 200 - .... Türk hikâye ve romanı 1930lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda eser veren sanatçılardan değildir? Sanal ortam tehditlerine karşı alınan önlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı tek sayıların toplamıdır? Kenarları 13 cm, 14 cm ve 15 cm olan üçgenin çevresi, kenarlarının her üçü de 10ar cm olan üçgenin çevresinden kaç cm daha uzundur? Aşağıdaki ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu belirtiniz.(...) Beş basamaklı en küçük doğal sayı on bindir.(...) Rakamlar 9 tanedir.(...) 67015 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı 22 dır.(...) Eksileni bulmak için fark ile çıkanı toplarız.(...) Beş basamaklı en küçük çift sayı 99 999 dur Aşağıdakilerden hangisi, doğal afetler sonucu oluşacak zararlardan değildir? Otomobili ikide bir durdurup erkek, kadın, çocuk, kimi görürsek soruyorduk.Yukarıdaki cümlede büyük ünlü uyumuna uyan kaç sözcük vardır? Fırın gibi yüksek sıcaklığı olan yerlerin sıcaklığını ölçmek için hangi araç kullanılır? Abdulmuttalib, Peygamberimize niçin Muhammed adını verdi? A:................. milk do you need for cake?B: I have ........... milk for cake. Sosyal medya kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar ile ilgili hangisi yanlıştır? Dokuz yaşında bir oğlum var. Kendi başına zaman geçirmekten keyif alıyor. Bu da bana çalışacak zaman tanıyor. Ailem çalışmama saygı gösterip evde çalıştığım zamanlarda beni rahatsız etmiyor. Oğlumla birlikteyken ona yaptığım işleri anlatıyorum. Yaşam, doğa, sanat ve kültür hakkında konuşuyoruz.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir? 34 kişilik bir arkadaş grubu tiyatroya gitti. Bir biletin fiyatı 7 TL olduğuna göre, grubun toplam kaç TL ödemesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından biri değildir? Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal (durum) eki vardır? Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. O, Rahmândır, Rahîmdir.Yukarıdaki ayetten hangisi çıkarılamaz? "Öğrencileri çok iyi yetiştireceğim." cümlesindeki fiilin kişisi hangisidir? Dayımın kümesinde 9 tavuk ve 5 tavşan yaşar. Tavuk ve tavşanların ayak sayılarının toplamı kaçtır? Peter : ............. did you do last night? Marry : I did my homework and I read book. İlahi kitaplar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A: May I borrow your gloves ? B: L ................................. :( Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı hangi şehirden başlatmıştır? Ayın Dünyamızın etrafındaki hareketi aşağıdaki hareket türlerinden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin sağlığını olumsuz etkiler? İngiltere ve Fransanın 1854te, Rusyaya karşı Osmanlı Devletinin yanında yer aldıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir? DOKTOR kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi cumhuriyetin ilanından sonra yaşanmıştır? Bu olay onun öğretim hayatını bitirmişti. cümle- sindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağı- dakilerden hangisidir? Büyüksözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Küçük bir evde dört kişi kalıyordu.cümlesindeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Namazda imam olacak kişide olması tercih edilen özelliklerden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir