S:1

  • 2015 Yılı -- 39.000 TL Kâr
  • 2016 Yılı -- 18.500 TL Zarar
  • 2017 Yılı -- 20.300 TL Kâr
  • 2018 Yılı -- 16.750 TL Zarar
Yukarıda bir şirketin 4 yıllık kâr-zarar durumu gösterilmiştir. Bu şirketin 4 yıl sonundaki kâr-zarar durumu nasıl olur?

2015 Yılı -- 39.000 TL Kâr2016 Yılı -- 18.500 TL Zarar2017 Yılı -- 20.300 TL Kâr2018 Yılı -- 16.750 TL ZararYukarıda bir şirketin 4 yıllık kâr-zarar durumu gösterilmiştir. Bu şirketin 4 yıl sonundaki kâr-zarar durumu nasıl olur? sorunun cevabı "24.050 kar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade edensure aşağıdakilerden hangisidir? 97 - 45 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen kavramlardan hangisi Alevilik ile ilgili değildir? Atatürk; Millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedâkarlığı yaparsa başarılı olmaması mümkün değildir. sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? We have been reading books in the library - - - - . Ev adresimizde hangi bilgiler bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi Bursada üretilen bir otomobilin dağıtım aşamasıdır? Top üretimi yapan bir firma, yeni üreteceği ürün ile ilgili hangi gruba araştırma yapmalıdır? • İyi ve kötü, aklın bilgisi dâhilindedir.• Büyük günah işleyen bir kimse din- den çıkmaz.• Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Resme uygun seçeneği bulun Seviyorum eyleminin kişi ve zamanı ile ilgili hangisi doğrudur? Yoksul sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? "Çiçek koparırken eline diken batan Elifin canı yandı." tümcesi hangi duyu organı ile ilgilidir? Katy : Are you at home this weekend? Would you like to come to the shopping mall with me?Sıla : - - - - .Katy : OK, no problem. Enjoy your stay. Rakamları birbirinden farklı, 8 basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? İleriye doğru beşer ritmik sayarken 60tan önce hangi sayı vardır? 24 - 27 - 26 - 29 - 28 - 31 -........ örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi getirilmelidr? I. Kurallara uymakII. Başkalarının haklarına saygı göstermekIII. Bizleri ilgilendirmeyen insan hakları ihlâllerine duyarsız olmakIV. Kuralları ihlâl edenlere karşı usulüne uygun şekilde karşı çıkmak.Yukarıda verilenlerden hangisi toplumun bir bireyi olarak göstermemiz gereken davranışlardan biri değildir? Arap toplumunda İslamdan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi kahramanları canlı ve cansız varlıklar olan, ders veren olay yazısıdır? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden hangisi incelenir? Dağlarımızın güneşe bakan güney yamaçları, kuzey yamaçlarına göre daha fazla ısınmasına:...................................Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç yoktur? Aşağıdaki örüntülerden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır? Doğuştan kör olan bir insanı iyileştirip tekrar görmesini sağlayan peygamber kimdir? Güneş tutulması ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?1.Ayın gölgesi Dünyanın üzerine düşer.2.Dünyanın sadece bir kısmında görülür.3.Dünya ,Güneş ile Ay arasındadır. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan zarflardan hangisi cümleye kattığı anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? %45 - %9 - %61 - %38Yukarıda verilen yüzdeliklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bazı ad tamlamalarında tamlayan, tamlananın neden yapıldığını göstermektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir ad tamlaması değildir? Vücudumuzda bulunan kasların bir kısmı isteğimizle çalışırken bir kısmının çalışması isteğimiz dışında gerçekleşir.Aşağıdakilerden hangisi isteğimiz dışında çalışan kaslara örnek olarak verilebilir? İngiltere I.Dünya Savaşında İtalyayı kendi yanına çekmek için Batı Anadolu Bölgesini İzmir civarını İtalyaya vermiştir. Yukarıdaki bu olay aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu´da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 4 cm, yüksekliği 6 cm olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çalışma sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dünya' nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle, Ay' ın Dünya' nın gölgesinde kalması durumuna ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dinî nedenlerinden biridir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. (....) Tarihteki ilk yazılı antlaşma Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.(....) İyonlar tarihteki ilk ticaret yolu olan Kral Yolunun bir kısmını yapmışlardır.(....) Galata Kulesi ve Malabadi Köprüsü tarihî nesnelere örnektir.(....) Ülkemiz birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için çeşitli kültürel özelliklere sahiptir.(....) Zeybek, Trakya yöresine ait bir halk oyunudur. Bir sınıf öğretmeni, mevsimler konusu ile ilgili aşağıdaki etkinliği tasarlamıştır:• Öğrencileri dört gruba ayırmış,• Sınıfın dört köşesine birer masa yerleştirmiş,• Masaları kış, ilkbahar, yaz, sonbahar olarak adlandırmış,• Her grubun, masaları gezerek o masadaki mevsimle ilgili bir resim yapmalarını ve o mevsimin özelliklerini masadaki deftere yazmalarını belirtmiş,• Son olarak her grubun sırayla masaları gezerek arkadaşlarının eksik bıraktığı işleri tamamlamalarını istemiştir.Buna göre öğretmenin kullandığı öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? İlk Türkler, aşağıdaki yerlerden hangisini kutlu vatan toprakları olarak görmüşlerdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir