S:1

50 soruluk bir bilgi yarışmasında her doğru +5 puan, her yanlış -2 puandır. Ali bu yarışmaya katılarak 28 doğru, 12 yanlış yapmıştır. Ali bu yarışmadan kaç puan almıştır?

50 soruluk bir bilgi yarışmasında her doğru +5 puan, her yanlış -2 puandır. Ali bu yarışmaya katılarak 28 doğru, 12 yanlış yapmıştır. Ali bu yarışmadan kaç puan almıştır? sorunun cevabı "116" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Laktik asit fermantasyonu ile ilgili,I. İnsanın çizgili kas hücrelerinde oksijen yetersizliğinde gerçekleşebilir.II. Bu olay sırasında üretilen enerji miktarı oksijenli solunumda üretilen enerji miktarına göre daha azdır.III. Son ürün olarak açığa çıkan laktik asit kaslarda yorgunluğa sebep olur.ifadelerinden hangileri doğrudur? 1 Kasım 1928de kabul edilen kanunla, Latin harfleri Türkçeye uyarlanarak, günümüz Türk alfabe sistemine geçilmiştir. Bu uygulama ile;I. Okur – yazar oranını artırmakII. Batı ile ilişkileri geliştirmekIII. Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmakhedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? Kuran kaç yılda tamamlanmıştır? Bir traş bıçağı firması yeni ürünüyle ilgili araştırmayı hangi örnekleme uygulaması daha uygun olur? I. Kapağı açılan bir parfüm şişesinin etrafa koku yaymasıII. İnsanın yaşlanmasıIII. Suyun elektroliziYukarıdaki verilen olaylardan hangileri istemlidir? I - - - - a strange dream last night. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bir kimseye günah olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeterlidir.Bu hadiste belirtilen kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir? Anayasa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Selçuklu Türklerinin batıya doğru ilerlemelerinin önünü açan ve Horasan topraklarının Selçuklulara geçmesini sağlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş, .................... Savaşıdır​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Efendimizin Taif yolcuğunun dönüşünde dinlendiği yerde Müslüman olan Hıristiyan kölenin adı nedir? 1 onluk, 2 yüzlük, 5 birlik şeklinde çözümlenen sayı kaçtır? Varlıkların isimlerinin sonlarına eklenerek onların kime, neye ait olduklarını, sahibinin kim olduğunu belirten eklere..................... zamiri denir.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kuran-ı Kerimi bir kişinin okuyup diğerlerinin takip etmesi şeklinde yapılan uygulamaya ne ad verilmektedir? My mother is ______ teacher. Burada ne işin var senin? cümlesinde hangi sözcüğü kaldırırsak cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? 1. Kuraklık sebebiyle yaşanabilir yerlere göçün artma- sı2. Sanayileşen bölgelere göçlerin artması3. Gelir dağılımının dengeli olduğu toplumlarda yoksul- luğun azalması4. Adaletsizliğe bağlı olarak toplumsal barışın bozul- masıBu olaylar aşağıdaki yasalardan hangisiyle ilgili- dir? Peygamberimizin çocukluk yıllarında Arap yarımadasında ki geleneklere göre Haram Aylar olarak isimlendirilen belli dönemlerde kabileler savaş yapmazlar barış içerisinde geçinirlerdi. Ancak bazı kabileler bu kuralı çiğner ve bozgunculuk savaşları denilen savaşlar yapılırdı.Bu savaşların diğer ismi nedir? Bir çiftçi ürettiği 4 t 35 kg domatesi her biri 15 kg'lık kasalara dolduruyor.Bir kasayı 7 TL'ye satıyor.Çiftçinin eline kaç TL geçer? Mekke, Medine, Taif gibi önemli şehirler nerede yer alır? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? *Ormanlık alanların genişletilmesi*Bitki ve hayvan çeşitliliğinin artırılması. Erozyonu önleyici tedbirler alınmasıVerilenler, aşağıdaki sivil toplum örgütlerinde hangisinin etkinlik kapsamındadır? 2 + 2 + 2 kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisi sonucu oluşmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi eylemin şu anda yapıldığını bildiren zamana denir? Ayın Dünya etrafındaki dolanma hareketi sonucunda hangi olay meydana gelir? İçki bütün kötülüklerin anasıdır hadisinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Tüm hücrelerde bulunulan ve protein üretiminde görevli olan organel aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem, öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsizdir? Gök sarı, toprak sarı, çıplak ayaklar sarı...Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları,Önce uzun bir kışın soldurduğu etekler,Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Edanın sosyal bilgiler öğretmeni ödev olarak sosyal bilim dallarını araştırıp gelmelerini istemiştir.Eda hangi bilim dalını yazarsa yanlışlık yapmış olur? Angel : - - - -?Sally : I like the news and quiz shows. Doğumdan ölüme kadar geçen süreye - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik (öznellik-nesnellik) açısından farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının yararlarından değildir? Habur Sınır Kapısı hangi ülke ile aramızda bulunmaktadır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberimizin uyarıcılığı ile ilgili değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir