S:1

10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 işlemini üslü ifade olarak yazılışı aşağıdakileden hangisidir?

10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 işlemini üslü ifade olarak yazılışı aşağıdakileden hangisidir? sorunun cevabı "107" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına(Y) yazınız(......) Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral adı verilir.(......) Fosillere kayaçlar, deniz dipleri, ağaç reçineleri veya buzullarda rastlayabiliriz.(......) Kayaçlar rüzgâr, sıcaklık farkı, yağmur, akarsu gibi dış faktörlerle parçalanır.(......) Dünyamız kendi etrafında dönerken Güneş almayan tarafında gece oluşur.(... ) Canlılar büyüme, gelişme, üreme ve solunum gibi yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmek için enerjiye ihtiyaç duymaz. 59 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? O benim en iyi elbisemdir. Cümlesindeki hangi sözcük veya sözcükler, kişi adılı yerine kullanılmıştır? 39.21 işleminin sonucunu çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde dağılma özelliği şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenciler okulda 6 ders, 5 teneffüs yapmaktadır. Dersler 40 dk, teneffüsler ise 10 dakikadır. Sabah 07.40 da okula girdiklerine göre öğrenciler saat kaçta okuldan çıkarlar? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır? Yaşlı baba, yakında öleceğim diye aklından geçirmiş.Acaba malı mülkü hangi oğluma bırakayım? Kızını aklına bile getirmemiş. O el malı, nasıl olsa evlenip gidecek... diye düşünüyormuş.Kızına: Yakında öleceğim kızım malı mülkü hangi oğluma bırakayım? Diye sormuş.Kızı, derin üzüntüyle bir an duralamış, Baba beni evlat saymıyor musun?diyecekken yutkunmuş, babasını üzeceğinden korkmuş: Baba ağzından yel alsın,o nasıl söz! Sen daha çok yaşayacaksın, demişMetne göre kızı üzen şey nedir? Bir iş yerinde iş görenlerle sağlıklı insan ilişkileri kurabilmek için işverenler aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır? DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allahındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. (Mâide suresi, 120. ayet.)Bu ayet Allahın hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır? Aşağıdakilerden hangisi İletişimin Kişisel Engellerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur ? Kurtuluş Savaşının kazanılması ve ateş­kes antlaşmasının imzalanmasından son­ra sıra barış görüşmelerine gelmişti. İsviç­renin Lozan kentinde yapılması kararlaş­tırılan barış konferansı Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Ro­manya ve Yugoslavyanın katılımı ile 20 Kasım 1920de toplandı. Lozan Konferansına bu kadar çok devletin katılması Anadolunun;I.Ticaret yolları üzerinde bulunmasıII.Jeopolitik önem taşımasıIII.Enerji kaynaklarına yakın olması özelliklerinden hangilerinin bir sonucu dur? Dünya hayatının sona ermesi ile başlayacak sonsuz hayata ne denir?A) KabirB) KıyametC) AhiretD) Cennet Çenesi düşük deyiminin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir. Günümüzde insanlar pek çok şekilde çeşitli bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerin ni­çin sunulduğu konusunda bazı hususların tüketicilerle paylaşılması gerekir. Örneğin reklamlarda ürünlerin hep olumlu, göz alıcı taraflarının öne çıkarıldığı, diğer hususlar üzerinde çok fazla durulmadığı görülmektedir. Bu durum bilinçli bir tüketici olmayı maalesef engellemektedir.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilinçli tüketici olmayı sağlar? Aşağıdakilerden hangisi günaha sebep olan bir davranış değildir? O kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adı yerine kullanılmıştır? 42 + 52 + 11 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Tasavvufi yorumlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mihail'ler yüksek ve kalın duvarlarla çevrili kocaman bir bahçenin içinde, çatı hariç, üç katlı bir konakta oturuyordu. Bahçede ayrıca üç bina daha vardı. Onlarda da uşaklar, rençberler, çobanlar kalıyordu.Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Yarım litresi 8 lira olan sütün 4 litresi kaç liradır ? " lik eki aşağıdaki hangi kelimenin sonuna yazılırsa bir eşya ismi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) kelime yoktur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi düzenleyici görevde değildir? Avrupada yeni bir savaş ihtimalinin ortaya çıkması üzerine İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya arasında 29 Eylül 1938de yapılan konferans aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler adıyla anılan topluluğun sanatçılarından biri değildir? Tanzimat Fermanının hazırlanmasında ve İstanbulda halka okunmasında rol oynayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Fatma Hanım, bebeği için hazırlayıp biberona koyduğu mamanın çok sıcak olduğunu fark ediyor. Bu nedenle biberonu, soğuk su dolu kabın içinde bir süre bekletiyor ve mamayı bebeğine kolaylıkla içiriyor.Bu sonuca göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerindendir? Where is the China ? Sorusuna en kötü-en yanlış cevap hangisidir? Aynı kitapları okumaktan sıkıldım artık.Yukarıdaki cümle hangi anlamı taşımaktadır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir? Varlıkların kokusunu almak bazı tehlikeli durumları algılamamızı sağlar. Bu cümleye örnek olarak hangisi söyleyebiliriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir