S:1

(–3)3 - 1 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(–3)3 - 1 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "-28" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Yurdumuzun işgali sırasında ortaya çıkarılan milli direniş örgütlerine ne ad verilirdi? Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 29 x 45 x 10 = ? x 29 x 10 eşitliğinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Fırat, yüzmek için girdiği havuzda çeyrek saatten 10 dakika fazla süre kalmıştır. Fırat, havuzda kaç dakika yüzmüştür? Demir tozu + plastik aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak ayrılır? Sabah olunca ...................................... denir. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden farklıdır? I- Hastalandığında ziyaretine gitmekII- Evini onun evinden yüksek yapmamakIII- Pişirdiğinden ona da vermekIV- Üzüntülü anlarında onu teselli etmekYukarıda verilenlerden kaç tanesi komşunun komşu üzerindeki hakları arasında sayılabilir? Güney Cephesinde Fransızlar halkın direnişi karşısında Türk topraklarında kalamayacaklarını gördüler. Batı Cephesinde Yunanlılara karşı kazanılan Sakarya Zaferinin arkasından TBMM ile Fransa arasında 20 Ekim 1921de Ankara Antlaşması imzalandı.Bu bilgilere göre;I. Güney Cephesinde başarılı olunmuştur.II. TBMMnin saygınlığı artmıştır.III. Bir cephede kazanılan zafer diğer cepheleri de etkilemiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün sosyal bilgilere önem verdiğini gösterir? Demokratik sistemlerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. Ampul II. Ateş Böceği III. Halojen lambaYukarıda verilen varlıklar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi ek ve kök bakımından yanlış ayrılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır? Beş parmağın beşi bir değil. atasözü bize neyi anlatır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem de ünsüz sertleşmesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? Clara : - - - -?Beren : I use it to do shopping and search for information. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Peygamberimizin doğum ve vefat (Ölüm) tarihleri doğru olarak verilmiştir? Üçgen şeklideki bir bahçenin çevresi 110 metredir. Bir kenarı 35 m, diğer kenarı 50 m ise bu bahçenin üçüncü kenarı kaç metredir? Hangisi İç gezegenlerden değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde "-di" hece değildir? Cennetteki meleklerin başkanı ve cehennemdeki görevlilerin başı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi ile Bulgaristan-Osmanlı sınırı yeniden çizilecek Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devletine bırakılmıştır? Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk müezzinimiz kimdir? Aşağıdakilerden hangisi ödül kelimesinin zıt anlamlısıdır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde de nin yazımıyla ilgili hata yapılmıştır? İslam hukukunda, hakkında Kuran ve sünnette doğrudan hüküm bulunmayan ancak dine, akla ve toplum faydasına ters düşmeyen örf ve adetler uygulamada delil kabul edilmiştir. Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Mavi boyalı kapıya kadar gideceksiniz. Bu cümledeki sıfat aşağıdakilerden hangisidir? Çürük kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? I. İlk ansiklopedik çalışmaII. İlk siyasetname örneğiIII. İlk nutuk örneğiIV. İlk tasavvufi eserAşağıdakilerden hangisi bu çalışmaları örnekleyen eserlerden eserlerden biri değildir? " Gömlek kazak pantolon şort ve terlik aldım. " Cümlede kaç tane virgül kullanılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel konum özelliklerinden biri değildir? Düzgün bir şekli olmayan katının hacmini ölçerken aşağıdakilerden hangisini kullanmayız? Cesur kelimesinin karşıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir? Vatan kavramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Anadoluda bulunan devletler ilk çağlarda dışarıdan gelip Anadoluya yerleşmek isteyen toplulukların saldırıları ile karşılaşmışlardır.Bu durum Anadoluda kurulan devlet ve toplulukları aşağıdaki tedbirlerden hangisini almaya yöneltmiştir? Elbette onların (geçmiş peygamberler ve milletlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır...Yukarıda verilen ayette Kuranın temel konularından hangisine değinilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir