S:1

(-4)3 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(-4)3 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "-64" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Milletvekili seçilebilmek için kaç yaşını tamamlamış olmak gerekir? Melike : %50Mehmet :%30Samet : %20Bir şirkette 3 ortağın hisseleri(payları) yukarıda verilmiştir.Buna göre; şirketin ¨80000 lik gelirinin paylaşımı ¨ cinsinden aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Melike Mehmet Ali Samet A) 40000 24000 16000B) 40000 30000 10000C) 24000 40000 16000}D) 16000 24000 40000 Aşağıdakilerden hangisi, eğitim almış kişilerce yapılan doğru ilk yardım uygulamalarının sağladığı yararlardandır? Aynı düzlemde ortak noktası olmayan yani birbirini kesmeyen doğrulara ............. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başarı hangisidir? Allahın isimleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuran-ı Kerim dört halifeden biri olan ................................... Döneminde çoğaltılmıştır.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? • Su• Demir• Civa• Tuz• KalayYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi sembollerle gösterilir? Aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyüktür ? Cümleyi tamamlayan doğru seçeneği işaretleyiniz?I am at school. ______________ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin farklı bir ögesidir? İnsanların siyah-beyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder? - - - - örneğin tarımı keşfetmesiyle orman ve mera alanlarını tarlaya dönüştürmüş, eğimli arazileri basa- maklandırmış, kanallar inşa ederek tarlalara su taşımış böylece beslen- me ihtiyacını gidermeye çalışmıştır.Aşağıdakilerden hangisi verilen metnin içeriğine göre daha uygun bir giriş cümlesi olur? Akrabaya, fakire ve yolcuya hakkını ver! Elindekini saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir... Eli sıkı olma, büsbütün de tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.(İsra suresi, 26-29. ayetler)Yukarıda verilen ayetlerde ahlakî güzelliklerin hangisinden bahsedilmemiştir? Hangi cümlede ikilemeler görevce diğerlerinden farklıdır? 1.Yaşamaktan 2. Rengini 3. Arıyor 4. AlnındakiHangi iki sözcükte ünlülerle ilgili ses olayı olmuştur? Piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek ve bunun için gerekli düzenleme denetimleri yapmak aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir? (-3) - (-4) + (-3) + (+2) - (+1) işleminin sonucu kaçtır? Masallarda genellikle aşağıdaki anlatım türlerinin hangilerinden yararlanılır? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk önemli barış antlaşması hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimiz(sav)e karşı olan saygımızı ifade etmek için uygun değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir? Fosilleri inceleyen bilim insanına ne ad verilir? Türkiyede hayvansal üretimde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi Özel isimdir? Güzel yurdumun dağlarını göresim geldi. Cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre bilgi edinme başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerde bulunan -ki lerden hangisi ilgi zamiridir? Değişmeyen madde miktarına ............ denir .................... ile ölçülür. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine .......... denir.Yukarıda boş bırakılan yerler tamamlandığında hangi kavram dışarda kalır? Belirli bir alanda yaşayan, farklı türden popülasyonların oluşturduğu topluluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir? Bir kenarının uzunluğu 8 m olan kare şeklindeki oyun alanının çevresi kaç metredir? Peygamberimize ilk vahiy nerede gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir? Kara Kitap aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır? Hem mal hem de beden ile yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Bilişim Teknolojileri Sınıfındaki davranışlarımız ile ilgili hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir