S:1

Sayı doğrusunda +15 noktası ile -25 noktası arasında kaç birim vardır?

Sayı doğrusunda +15 noktası ile -25 noktası arasında kaç birim vardır? sorunun cevabı "40" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
45-42-39-36-33-?Yukarıdaki örüntüde ‘ ? ‘ yerine hangi sayı gelmelidir? Ceyda 3186 TLye televizyon, 1590 TLye klima satın aldı.Ceyda mağazaya kaç TL öder? Aşağıdakilerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? ............... Maniheizm dinini kabul etmesi savaşçılık yeteneklerini zaman içinde kaybetmesine sebep oldu.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında denemeleriyle tanınan yazarlardan biridir? A: I´m very late to the office. B: .................................... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yetkili disiplin kurulunun kaç günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır? Araçlar veya yayalar hangi ışık yanınca durmalıdırlar? Arabanın direksiyonunu çeviren şoför kuvvetin hangi özelliğini uygulamaktadır? Aşağıdaki dizelerden hangisi, soru manası taşımaktadır? Hangisi yanıt, duyuru, hekim, yanlış kelimelerinden birinin eş anlamlısı değildir? Kuran-ı Kerim ................................. ‘in halifeliği zamanında kitap haline getirilmiş, ........................in halifeliği zamanında ise çoğaltılıp çeşitli şehirlere gönderilmiştir. cümlesinde boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir? Çift bir doğal sayının birler basamağı kaç olamaz? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hâl (durum) eki almıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı hecelerden oluşmaktadır? - - - - . it is bad for your eyes. Aşağıdakilerden hangisi Selamlaşmanın faydalarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi yerli ve milli imkânlarla Türkiyenin ürettiği işletim sistemidir? Aşağıdaki nezaket ifadelerinin hangisini yemek bittiğinde kullanırız? Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ,maddenin yapısında değişme olur ? Aşağıdaki yargılardan hangisi Atatürkün eğitim anlayışıyla bağdaşmaz? 1 m3 kaç cm3 tür? Bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri ile ilgili,I. Madde, katı hâlden gaz hâline dönüşürken ısı alır.II. Gaz hâlde taneciklerin hareketi en azdır.III. Sıvı hâlin belli bir şekli yoktur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap kazandırır? Bin aydan daha hayırlı olan ve Kuranın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? Bir satıcı 110 TL'ye aldığı bir mal için 20 TL masraf yapmıştır.Satıcı bu malı %30 kârla satacağına göre, malın satış fiyatı kaç TL'dir? Ortaya atılan herhangi bir konu, görüş veya yargının okuyucu veya dinleyiciye ispatlama yolu ile anlatılması için uygulanan bir anlatım türüdür. Genellikle makale, eleştiri, fıkra gibi yazılı; konferans, açık oturum, münazara gibi sözlü kompozisyonlarda kullanılır.Bu parçada tanıtılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Abbasilerin, Emevi hanedanına son vermesiyle Emevi sülalesinden Hişamın torunu Abdurrahmanın, İspanyaya gitmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur? Aşağıdakilerin hangisinde "acı" sözcüğü "Ne tatlı bakıyordu?" cümlesindeki tatlı sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Ülkemizin aşağıdaki bölgelerden hangileri arasındaki kara, hava ve deniz yolu bağlantısının sağlanmasında etkisi yoktur? Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 125ab sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre anın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi felsefeciden çok bilim adamının ilgilendiği bir konudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Annem 2 m 27 cm kumaş aldı. Kumaşın 105 cm ile gömlek dikti. Geriye kaç cm kumaş kaldı? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Deli Dumrul:...Bre sakalcığı akça ihtiyar!Gözceğizi fersiz ihtiyar!Bre, ne heybetli ihtiyarsın söyle bana!Kazam belam dokunur bugün sana.Böyle deyince Azrailin hiddeti tuttu, der:Bre! Gözümün fersiz olduğunu ne beğenmiyorsun?Gözü güzel kızların, gelinlerin canını çok almışım.Sakalımın ağardığını ne beğenmiyorsun?Ak sakallı, kara sakallı yiğitlerin canını çok almışım.Sakalımın ağarmasının mânası budur.Al kanatlı Azrail benim elime geçse, öldüreydim,Güzel yiğidin canını onun elinden kurtaraydım, diyordun.Şimdi bre, geldim ki senin canını alayım,Verir misin yoksa benimle cenk eder misin?Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir? Suya göre hızı 1 m/s olan yüzücü akıntı hızı 3 m/s olan nehirde akıntı ile aynı yönde yüzüyor.Yüzücünün yere göre toplam hızı kaç m/s dir? Koray ın boyu 1 metre 38 cm dir. Melikenin boyu Koraydan 7 cm daha uzundur. İkisinin boyu toplam kaç metredir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir