S:1

(‐6) sayısının 3 katının 4 eksiği kaçtır?

(‐6) sayısının 3 katının 4 eksiği kaçtır? sorunun cevabı "-22" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin Dünya üzerindeki yerini gösterir? Günde 5 TL 50 kuruş harcayan Batuhan, 7 günde kaç lira harcar? Çok çok zaman önce Anadolumuzun doğusunun doğusunda ünlü bir Kafdağı varmış. Kafdağı öyle böyle dağlardan değilmiş; soylu soplu, adı sanı belli bir dağlar padişahıymış. Koskocaman yamaçları, uçları bulutlara varan dorukları, yemyeşil uzanan etekleri varmış. Yaşarmış oğulları, kızları arasında. Kafdağının kendisine benzeyen oğulları, kızları varmış. O bölgede bir dağ ailesi kurmuş.Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Hammaddenin çabuk bozulabilir olduğu ürünlerin üretim tesisleri hammadde kaynağına yakın yerlerde kurulur. Bu duruma aşağıdaki sanayi dallarından hangisi örnek gösterilemez? Peygamberimizin bildirdiğine göre insanların en cimrisi kimdir? Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Kolay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönünden, birlikte verilen açıklamayla uyum içinde değildir? İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Belirli bir süre boyunca kullanılan, verilen süre bittiğinde kullanamadığımız yazılım çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi davranış sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olmaz? Ayda 138 tane kitap satan Nuray, 10 ayda kaç kitap satar? Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin yayın organı olarak 10 Ocak 1920de Mustafa Kemalin isteğiyle yayın hayatına başlayan gazete, aşağıdakilerden hangisidir? Ekvatorda 28°C civarında olan yıllık sıcaklık ortalamaları kutuplarda 0°Cnin altına düşmektedir. Ekvator ve kutupların yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır? Beyza nın fen dersinden aldığı ilk iki yazılı puanları 75 ve 94 tür.Beyza üçüncü yazılıdan kaç puan alırsa üç yazılısının aritmetik ortalaması 86 olur? PowerPoint programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece çekim eki almıştır? Aşağıda eşleştirilmiş sözcüklerden hangisi bir diğer yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi petrol için yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarından birisi değildir? Ramazan ayı her yıl kaç gün erken gelir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenen katmanlarından değidir? Arazinin izohips yöntemi ie gösterildiği haritalarda, çizgilerin sıklaşmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Aşağıdakilerden hangisi kara yosunu ile eğrelti otunun ortak özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi çağdaş öğretim yaklaşımlarını benimsemiş bir öğretmen davranışı değildir? Yiyiniz,içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez ayetinde anlatılmak istenen davranış nedir ? 1890 – 835 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklüğün birimi değildir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi dikkati çekecek görünüşte olmak anlamına gelir? Hangi cümlede soyut isim yoktur? (? ) Bu işareti hangisinin sonuna koymalıyım? Peygamberimiz Hz. Muhammed‘ in babasının adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım aracı değildir? Arap toplumunda İslamdan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? İlhanlı Devletinin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir? 2.İnönü Zaferi'nin tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? I. Kademe ilerlemesinin durdurulmasıII. Aylıktan kesmeIII. Kınama657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık süresi içinde yukarıdaki disiplin cezalarından hangilerini almış olan Devlet memurlarının ilişikleri kesilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir