S:1

(–6) · [(+2) – (–1)] =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(–6) · [(+2) – (–1)] =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "-18" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
İbadeler beden, mal ve hem beden hem mal ile yapılan ibadetler diye de sınıflandırılabilir.1. Namaz2. Hac3. Oruç4. ZekâtBuna göre yukardaki ibadetlerden hangigisi hem beden hem mal ile yapılır? I. Zorla orucum bozdurulduII. Abdest alırken boğazıma su kaçtıIII. Vaktinden önce orucumu açtımYukarıdaki hallerde ne yapılması gerekir? " Tünaydın" kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Sur denilen şeye üfürmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet Döneminde 13 Şubat 1925te tari- hinde çıkan isyan, aşağıdakilerden hangisidir? Karahanlılar devrine aittir.• 1072-1074 yılları arasında yazılmıştır.• Yazarı Kaşgarlı Mahmuttur.Bu özellikler, aşağıdaki eserlerin hangisine aittir? Hz. Peygamberin, hicret yolculuğuna çıkmadan önce Mekkelilerin kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine vermesi için görevlendirdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailedeki sorumluluklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi insan gelişim dönemlerinden olan okul çağı döneminin özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi İslamdan önce ortaya çıkan dinlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi fiziki haritada gösterilmez Komşu komşunun külüne muhtaçtır.Verilen atasözünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ürünün geçirdiği aşamalardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz Kurumlardan değildir? Aşağıdaki deyimlerin hangisi "bir kimsenin derdini paylaştığı dostu" anlamına gelir? Peygamberimizin sütkardeşinin adı nedir? Zeki olmak anlamına gelen Peygamberlerin özelliği hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kelamî bakımdan diğerlerinden farklı bir mezhebe mensuptur? Bir haftada her biri 48 sayfadan oluşan 6 tane hikâye kitabı okudum. Bir haftada kaç sayfa kitap okudum? Ergenlik dönemindeki kız ve erkek bireylerin spor faaliyetlerine katılım durumları ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bir araştırmada spor yapan bireylerin yapmayanlara göre kaygı düzeyleri düşük, arkadaşları arasında kabul görme veokul başarıları ise yüksek çıkmıştır. Başka bir araştırmada da kız öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımlarının kendilerine olan güveni artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.Ergenlik dönemindeki bireylerle yapılan bu araştırmaların sonuçları incelendiğindeI. Spor faaliyetlerine katılan kız öğrencilerin boy ve kilo artışı her zaman erkek öğrencilerden daha yüksektir.II. Spor faaliyetlerine katılmak, ergenlik döneminin ruhsal değişimler bakımından daha sağlıklı geçirilmesine yardımcı olur.III. Spor faaliyetlerine katılmak ergenlerin okul başarılarını artırmaktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir? Pencerelerin camdan yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. ( ...) Besinleri dondurarak mikroskobik canlılardan uzun süre koruyabiliriz. ( ... ) Tüm mantarlar zararlıdır.( ...) Kuşlarda yavru bakımı görülmez.( ...) Ayılar, solungaç solunumu yapar.(.... ) Memeliler, yavrularını sütle besler. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. ( ) Sıvı maddelerin şekil verilmiş hâline cisim denir.( ) Kum, çakıl karışımını süzme yöntemiyle ayırabiliriz.( ) Maddelerin kütlelerini dereceli kap ile ölçeriz.( ) Altın, gümüş, demir gibi maddeler, saf maddelerdir.( ) Katı çikolatanın ısı vererek sıvı hale geçmesine erime denir. Ben 34 kilogramım. Ablam benden 6 kilogram daha ağırdır. İkimizin kilosunun toplamı ne kadardır? Hangisi insan haklarına uygundur? Kesinlikle hayır. Eskiden insanlar birbirlerine daha çok yardım ederlerdi. Artık eski dayanışma kalmadı ne yazık ki!.. Aynı binada oturup, karşı dairede kimin oturduğunu bilmeyen insanlar var. Nasıl olur da böyle bir durumda geçmişteki güzellikleri buluruz. Yukarıdaki cevap aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiştir? I. Besinleri sindirim salgılarının etkisiyle küçükyapı birimlerine ayırır.II. Besinlerin emilerek kana geçmesini sağlar.III. Besin posaları içindeki suyu emer.Yukarıda verilenlerden hangileri ince bağırsağıngörevlerindendir? A (–3, 2) , B (7, 3) , C (–1, –4) ve D (5, –8)noktaları sırasıyla dik koordinat sisteminin kaçıncı bölgesindedir? I. ErimeII. DonmaIII. ÇözünmeIV. BuharlaşmaYukarıdakilerin hangisi ya da hangilerinde ısının arttırılması olayın daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlar? Uncle : How about going for a walk ?Nephew: - - - -Uncle : OK. Maybe next time. Osmanlı Devletinin yaptığı aşağıdaki muharebelerden hangisi 15. yüzyılda gerçekleşmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçları arasında gösterilemez? Kars is - - - - than Antalya. Hangi cümle sadece yüklemden oluşmuştur.? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır? Sağ kolumuzu doğuya uzattığında arkamız hangi yönü gösterir? Yerleşme ve seyahat özgürlüğü T.C. Anayasası tarafındangüvence altına alınmakla birlikte bazı özel durumlarda bu hakkımız kısıtlanabilir.Aşağıdakilerden hangisinde Yerleşme ve seyahat özgürlüğü kısıtlanamaz? Mike : Are you doing anything on Sunday?Sally : Yes, - - - - . Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler içerisinde yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir