S:1

[(+2) · (–3)] + [(+2) · (+8)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

[(+2) · (–3)] + [(+2) · (+8)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "+10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği,uyaranlara cevap veremediği derinbilinç kaybına ne denir? 1. Derslerimde başarılı olmak için okula giderim2. Sınıf başkanlığı seçimine katılırım3. Hastalandığımda hastaneye giderimYukarıda, örneği verilmeyen insan hakkı aşağıdakilerden hangisidir? We would have played in the park if ............ 83 sayısının onluk ve birlik biçimindeki ifadesi nasıldır? Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk Türk Bilim insanı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir? Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? Endonezya, İtalya, İzlanda ve Japonya levha sınırında yer alan ülkelerden bazılarıdır.I. Deprem riskinin yüksek olmasıII. Volkanik faaliyetlerin fazla olmasıIII. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasıBu ülkelerin levha sınırında yer alması yukarıdaki özelliklerden hangileri üzerinde etkilidir? Aşağıdakilerden hangisi laktik asit fermentasyonununson ürünlerinden biri değildir? Hangi cümlenin eylemi geçmiş zamanı göstermez? 100 001 001 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin ilk suresi ..........................Ve son suresi ....................tır.Noktalı yere hangileri gelmelidir. Gloria : - - - -?Pat : I have a toy collection and I play with my toys. Bir çiftlikteki ineklerin ayak sayıları toplamı 52, tavukların ayak sayıları toplamı 36dır. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi nicel bir veridir? Ülkemizde kızılçam, karaçam, köknar, sedir ve ladin gibi iğne yapraklı ağaç türlerinin yanısıra; meşe, kayın, kestane, kavak gibi geniş yapraklı ağaç türleride yayılış alanı bulmaktadır.Bu durum Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesin kanıt oluşturur? Bir kasabanın yakınında bulunan kömür ve demir madenlerini işletmek için kasabanın arazisine santral ve fabrikalar kurulmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucunda kasabada meydana gelecek değişimlerdendir? Sempozyumun diğer sözlü anlatım türlerinden farkı aşağıdakilerden hangisidir? Sözcüğün sonundaki sert sessizin yumuşaması için gelen ekin ....................... gerekir.Tanım aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması için söylenemez? İlkokul ikinci sınıftayken Ömer Seyfettin okuduğum için çevremdekilerBu yaşta Ömer Seyfettin mi okunur? derlerdi. Oysa benim gibi birçok çocuğun onun kitaplarını okuduğunu biliyorum. Öte yandan çocuk kitabı olarak bilinip de yetişkinler tarafından okunan kitaplar da var. Edmondo de Amicis'in Çocuk Kalbi romanı bunun en güzel örneğidir. Bu yüzden kitaplar ve yazarlar hakkında bu tür sınırlamalar yapmak çok doğru gelmiyor bana.Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi umrede yapılmaz? Bloomun Okulda Öğrenme Kuramına göre öğrenme ürünlerindeki değişkenliğin en önemli belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Ben otuz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme kitabım var. Ancak bana Deneme nedir? diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beşdeneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen cevaplayıveriyor. Oysa onların bu soruyu cevaplamaları için daha kırk fırın ekmek yemeleri gerekir.Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek kipiyle çekimlenmiştir? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla başlarım. cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi mıknatısla ilgili değildir? Bir araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin ve lise son sınıf öğrencilerinin matematik ilgileri ve tutumları ölçülüyor. Öğrencilerin ilgi ve tutum ölçeklerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyon kat sayısı 4. sınıflar için 0.75, lise son sınıflar için 0.30 olarak hesaplanıyor.Bir derse yönelik ilgi ve tutum değişkenlerinin gelişimi dikkate alındığında 4. sınıflar ve lise son sınıflar arasındaki bu farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin değildir? Ampulü icat eden bilim adamı kimdir? • Fazla alınması damar tıkanıklığı ve damar sertliğine neden olur.• Bitkisel dokularda bulunmaz.• Hücre zarının yapısına katılarak madde geçirgenliğini arttırır.Yukarıda özellikleri verilen yağ hangisidir? Cem günde 3 şeker yiyor. Cem 12 günde kaç şeker yer? ‘ İnna ............... kel kevser...........................lirabbike venhar.İnne ........................ hüvel ebter. (10p)Yukarıda Kevser suresinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? Bilimsel yazılarda sayfa içinde geçen bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklamaya ne ad verilir? If you study hard, you ...........the exam. Aşağıdakilerden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunlarla işlevlerine son verilen kurumlardandır? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir