S:1

(–2) · (+9) - (+10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(–2) · (+9) - (+10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "-28" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Belediyelerin çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Düzinesi 5 lira 88 kuruş olan balonların 5 tanesi ne kadardır? 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı Halifeliğin de saltanat ile birlikteKaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe;I. Atom numarası artar.II. İyonlaşma enerjisi artar.III. Atom çapı azalır.verilerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Ezandaki la ilahe illallah ne anlama gelir? Ben olmasam çiçeklerin kokusunu alamazsın. Bil bakalım ben hangi duyu organıyım? Hz. Muhammed 8 yaşından, 25 yaşına kadar kimin yanında kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden değildir? Benzer özellikteki organlar bir araya gelerek ............. oluşturur.oluşturur.Boş bırakılan yere aşağdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? He - - - - smokes. He hates cigarette Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul bir ad vardır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarından biri değildir? Dost başa düşman ayağa bakar.Atasözünde altı çizili kelimeler adın hangi durumundadır? Okunuşu Beş yüz otuz iki bin sekiz yüz yedi olan sayı hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin 9 ile bölümünden kalan 7‟dir? Tarık, büyük bir balık tutmuş, kızartmış, yemiş. Bu cümlede eylem olan kaç sözcük vardır? Hz. Muhammed (s.a.v.)e ilk vahiy nerede ve kaç yılında indirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimizin oynadığı oyunlardan birisi olamaz? Babür Devletinde din işlerine............ adı verilen görevliler bakardı.Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İç sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüklerle öbekleşerek deyimleşmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanlardaki sindirim olayı ile ilgili doğru bilgidir? He never goes out at nights,..........? Allahtan utanmayan kuldan da utanmaz.Bu sözde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin meydana gelmesinde aşırı yağış ve kar erimeleri etkilidir? Disakkaritler için verilen;I. Hücre zarından geçemezII. Hidrolize uğrarIII. Monosakkaritlerden oluşurifadelerinden hangileri polisakkaritler için de söylenir? Bir zamanlar bir padişahın bir oğlu varmış. Padişah, oğlunun bir dediğini iki etmezmiş. Şehzade büyüyüp de genç bir delikanlı olunca canı sıkılmaya başlamış. Çünkü her istediğine, hiçbir çaba göstermeden hemen sahip oluyormuş. Bir gün dolaşırken tarlada çalışan ihtiyar bir çiftçi görmüş. Biraz sohbet etmek için yanına gitmiş. Derdini ona anlatmış. İhtiyar, "Delikanlı, ben senin derdinin çaresini biliyorum. Fakat önce şu tarlayı ekip biçmemde bana yardım etmen gerekir." demiş. Akşama kadar tarlada çalışmış şehzade. Şehzade şimdiye kadar kendisini hiç bu kadar iyi hissetmemiş. İhtiyar da "İşte, seni mutsuz eden tembellikti yavrum!" demiş.Bu metnin vermek istediği öğüt aşağıdakilerden hangisidir? "... Vay hâlimize derler, bu nasıl ki- tapmış! Küçük büyük hiçbir şey bı- rakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır...(Kehf suresi, 49.ayet)Bu ayette kitap kelimesi ile aşağı- dakilerden hangisi kastedilmiştir? Yüksek lisans öğrenimine devam edenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada ne kadar izin verilebilir? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlamını değiştiren ek almıştır? ‘hızlı kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Sadullah ve ailesi , sadullah 14 yaşına geldiğinde liseyi okuması için köyleri olan kaş oradan ayrılır ve çukurova ilçesine yerleşirler sadullah arkadaşlarından gördüğü cep telefonu , internet ve giyim tarzlarına uyumu hemen sağladığı halde onların sahip olduğu değerleri bir türlü benimseyememiş ve kendi değerlerini tercih etmiştir?Bu açıklamaya aşağıdaki kavramların hangisi başlık olarak kullanılabilir? Müslümanların ilk hicret yeri Habeşistanda, kral Necaşi: Size, peygamberlik iddiasında bulunan bu zatın, evvelce hiç yalan söyleyip söylemediğini sordum. Onun, hiç yalan söylemediğini ifade ettiniz. Şayet bu zat, Allah hakkında yalan söylemiş olsa daha evvel insanlara yalan söylemesi gerekirdi. demiş ve Peygamberimizin doğruluğu sebebiyle gerçekten peygamber olduğunu ifade etmiştir. Bu metin, Peygamberimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Peygamber efendimizin annesi Kureyş kabilesinin ...................kolundan, babası da Kureyşin ................... kolundandır. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? Yazı yazarken sol elimizi kullanıyorsak ışık hangi tarafımızdan gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılan yerlerden biri değildir? Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları anlamına gelen sıfatı hangisidir? Kapadokya hangi şehrimizdedir? ‘Selçuk, yarın tiyatroya gidecek. Bu cümlede varlığın yaptığı işi bildiren sözcük hangisidir? Aşağıdaki namazların hangisinde hutbe okunur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir