S:1

(+3) + (–1) + (–4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(+3) + (–1) + (–4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "-2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlere ne ad verilir? Bir milletvekilinin, hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında bilgi istemesine ne ad verilir? Ahmet, bütün çocuklar gibi ................ çok sever. cümlesinde noktalı yere, aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Bir altıgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Aşağıdakilerden hangisi yaşanmış bir dönem değildir? Herhangi bir yakını ölen insanlar yas tuttuklarında genellikle hangi renk giysiler giyer. Bir ikizkenar üçgenin eşkenarlarından birinin uzunluğu 9 cm, üçüncü kenarı 13 cm olduğuna göre bu üçgenin çevresi kaç cmdir? Oğuz Kağan Destanı aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde yazıya geçirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Allahu Teâlanın anne-baba ile ilgili emirlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır? Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah (sav.)ın yanına geldiler. Onun, çocukları öpüp sevdiğini görünce: Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? dediler. Hz. Peygamber (sav.): Evet cevabını verince onlar: Ama biz vallahi çocukları öpmeyiz. dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah, sizin kalbinizden merhameti söktüyse, ben ne yapabilirim? buyurdu. Bu hadisten çıkarılacak ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Oturmak, taşımak, kurumak fiillerinin anlam bakımından özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Hangi seçenekteki olay kuvvetin etkisi ile sallanmaya örnektir? Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi Türkiyede can ve mal kaybına daha çok sebep olur ? Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir? Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin artması aşağıdakilerden hangisinin ihracattaki payını azaltır? Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı; ‘‘Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek olarak belirlenmiştir. Buna göre ;I. Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtulmasıII. Türkçenin bilim dili haline getirilmesi III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesiuygulamalarından hangilerinin gerçekleştirilmesi beklenir? I. Lisans öncesiII. LisansIII. Lisans üstü1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yükseköğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri yukarıdaki hangi seviye/seviyelerde yetiştirmek üzere düzenlenir? Yaya kaldırımı olmayan kara yollarında, taşıt yolu kenarında yayaların,hayvanların ve gerektiğinde taşıtların kullanabileceği kısma ne denir? Cemaatle kılınması zorunlu olan namaz aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed nerede doğmuştur? Eski Türk devletlerinde tanrı tarafından verildiğine inanılan güç.Tarihte bilinen ilk Türk devleti.Ölen kişilerin arkasından yapılan cenaze töreniYerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti​Yukarıda verilen ifadelerden hangisinin açıklaması aşağıdaki şıklarda yoktur? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.(....) Çekirdek bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere üç çeşit hücre bölünmesi vardır.(....) Mitokondri, hücrenin enerji üretim merkezidir.(....) Tüm canlılar mayoz bölünme sayesinde büyür ve gelişir.(....) Mitoz bölünme birbirini takip eden evreler sonucu gerçekleşir Aşağıdakilerden hangisi cümle içinde büyük harfle başlamaz? 112, 292, 240, 165 sayılarını büyükten küçüğe sıraladığımızda baştan 2. sayı kaç olur? Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Televizyon-fırın-tabletYukarıdaki hangi aleti evimizde kullanmayız? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? Otomobil kullanmayı öğrenmek ve sürücü belgesi almak isteyen birisi ne yapmalıdır? Kötülükleri, çirkinlikleri, güzel olmayan davranışları ortaya koymak ve eleştirmek amacıyla yazılmış; insanlar arasında geçebilecek olayları hayvanlar, bitkiler veya cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi gösteren, insanlara daima bir ders verme amacıyla oluşturulmuş eserlere ne denir? "yedi - ablam - yoğurt"Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden kurallı bir cümle oluşturursak cümle nasıl olur? Arife oyuncak bebeğini tamamen su dolu kaba batırdığında suyun taştığını görüyor. Buna göre Arife, oyuncak bebeğiyle ilgili nasıl bir çıkarımda bulunabilir? 35 kişinin katıldığı bir kampta; her çadırda en fazla 4 kişi olacak şekilde şekil de yerleşiliyor. Bu kampta herkesin konaklaması için en az kaç çadır gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat bakımından zengindir? ...Hiçbir günahkâr diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi, Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O, kalplerde olan herşeyi hakkıyla bilendir.(Zümer suresi, 7. ayet)Bu ayetle ortaya konmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Organ Nakli Haftası ne zaman kutlanır? Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor. Bu anketin hangi gruba uygulanması daha uygundur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir