S:1

|–3| ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

|–3| ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "+3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bir çanak anten kablosunun antenden evin girişine uzunluğu 8 m 45 cm,evin girişinden televizyona olan uzaklığı ise 4 m 85 cm ise kablo toplam kaç cm uzunluğundadır? siyah, alt, beyaz, üst, alçak, tam, yüksek" kelimeleri arasında zıt anlamı ile birlikte verilmeyen kelime hangisidir? Ben İstanbul şarkılarıyla büyüdüm. Dedem ud çalar, ninem şarkı söylerdi. Üsküdara gider iken aldı da bir yağmur. derdi mesela, ben o yağmurla ıslanırdım. Gel ey denizin nazlı kızı! derdi, denizden çıkıp geliveren nazlı bir kız olurdum.Bu metinde yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Dayım bana terlik aldı. Cümlesinde kaçıncı kelime adıldır ? Bir şiirin temasını bulmak için sorulacak en uygun soru, aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimde kaç sure bulunmaktadır? Birçok eserinde çağının sosyal gelişmeleri üzerinde durduğu hâlde, gazellerinde güzellik duygusunu işlemiştir. Gazellerini edebî sanatlarla süsleyen şair, renkli bir anlatıma ulaşmıştır. Kendisinden sonra gelen birçok kişiyi etkileyen sanatçının İskendername adlı mesnevisi vardır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sabah ezanı okunurken diğer ezanlardan farklı olarak Namaz uykudan daha hayırlıdır. söylenir.Sabah ezanında böyle bir ifadenin yer almasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel ad yoktur ? Var olan her şey maddedir. ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir? Aşağıdakilerden hangisi bizim topluma karşı sorumluluklarımızdan birisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamberlerin gönderiliş amacı en kapsamlı bir şekilde verilmiştir? Aşağıda alışveriş sonrası aldığınız fiş veya fatura üzerindeki bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Microsoft Word programında bir belgeyi yazdırmanın yolu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hz. Peygamberin Hac sırasında Arafat´ta toplanan yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ne denir? Hz. Muhammed (sav.)in doğruluk ve dürüstlüğü, zengin bir kadın olan Hz. Haticenin dikkatini çekti. Hz. Hatice, Peygamberimizden ticaret kervanını yönetmesi için teklifte bulundu. Bu ticari ortaklık, birbirlerini daha iyi tanımalarını ve Hz. Haticenin Peygamberimize hayranlığının artmasını sağladı. Bu süreç daha sonra evliliğe dönüştü. Evlendiklerinde Peygamberimiz yirmi beş, Hz. Hatice ise kırk yaşındaydı.Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? He couldnt win the race - - - - he didnt get the prize. Sam : I love animals very much. I want to examine sick animals.Teacher : So, your ideal profession is being a- - - - Bilgi ile nesnel gerçek arasındaki uygunluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(.....) Atatürk, çocuklara bayram armağan eden tek liderdir.(.....) Her ülkenin birbirinden farklı kültürel özellikleri bulunmaktadır.(.....) Ülkemiz 6 coğrafi bölgeden oluşmuştur.(.....) Ülkemizin en kalabalık şehri Ankaradır.(.....) Dünya ülkelerinin hepsinde millî bayramlar vardır. I. Pil II. Ampul III. AnahtarIV. Bağlantı kablosu V. Priz VI. AküYukarıda verilenlerden hangileri basit bir elektrik devresi için gerekli değildir? Dağ, ova, ırmak gibi coğrafi şekilleri hangi haritalarda görebiliriz? Akış Şemalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Okunuşu Beş yüz otuz iki bin sekiz yüz altı olan sayı hangisidir? Hz Muhammede (sav) kaç yaşında peygamber olmuştur? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değişmez niteliklerini gösteren anayasa maddeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Benim görevim kalp ve akciğerleri korumaktır. Açıklaması iskeletimizin hangi bölümüne aittir? Hatice Hanım şarküteriden kilogramı 27,99 TLye 3 kg peynir alıyor. Şarküteriye 100 TL veren Hatice Hanım kaç TL para üstü almalıdır? Karahanlıların, aşağıdaki hükümdarlarından hangisi, Balasagun merkezli olarak kurulan devletinin başkentini Kaşgara nakletmiştir? "Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler ................ olurlar." (Nisa, 10) Yukarıdaki ayet-i kerimede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kuran da Allahı arayan insan olarak anlatılan peygamber hangisidir ? Gözü yormayan, kamaşma yapmayan, aydınlatılacak ortam için doğru renkte ve miktarda seçilmiş ışık kaynağı kullanılarak yapılan ışıklandırmaya ne ad verilir? İhlas kelimesi aşağıdakilerden hangi anlama gelmez? Mekkedeki müşriklerin baskıları artınca Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir? Canlıların ortak özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çözümleyici çizelge ile denetleme kurallarından değildir? Hangisinin sonuna nokta konur? "Baş" sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir