S:1

petrol - su - kömür - elektrik - doğal gaz- motor yağı verilen kaynaklardan kaç tanesi evlerde kullanılır?

petrol - su - kömür - elektrik - doğal gaz- motor yağı verilen kaynaklardan kaç tanesi evlerde kullanılır? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Fatma , 400 sayfalık kitabın 5/8 ini okumuştur. Fatma kaç sayfa kitap okumuştur? 8 düzine kaç tane yapar? Aşağıdaki davranışlardan hangisinde beceriden söz edilmemektedir? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi trigliseritlerin yapı taşı olan gliserol molekülünün yapısında bulunan elementlerden biri değildir? Polisakkarit çeşitleri için;I. Bütün çeşitlerinde C, H, O ve N elementleri bulunur.II. Glikoz moleküllerinin glikozit bağları ile birleşmesiyle oluşur.III. Tamamı bitki ve hayvanlarda depo şekeri olarak kullanılır.yargılarından hangileri doğrudur? T.C. Anayasasına göre kaç yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir?   • Hücreye belirli bir şekil verir.• Canlı bir yapıya sahiptir.• Seçici geçirgen özelliktedir.Bazı özellikleri verilen hücredeki yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aleyna 200 TL olan parasının %30u ile Haticeye doğum günü hediyesi aldı. Geriye kaç TLsi kaldı? Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919da Samsuna çıkarken neyi amaçlamıştır? Sabah 9' u çeyrek geçe başlayan bir sınav 2 saat 30 dakika sonra bitmiştir.Sınav bittiğinde saat kaçtır? ‟Yaşantımızın en büyülü anıları hangi dönemde yaşanır? diye sorulsa düşünmeden ‟Çocukluk döneminde...derim. Çocukluk, nasıl yaşandığı bilinmeyen bir rüya âlemi, neler olduğunu anlamadığımız bir sis bulutu, dünyayı tek elimizle kaldıracağımızı sandığımız bir masal dünyasıdır. İnsan, kendi yaşayamasa da çocuklarına bu coşkulu zamanları doya doya yaşatmak ister.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Koordinat düzleminde A(3, - 6) noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı kaç birimdir? Ülkemizde bulunan kereste fabrikalarının çoğu orman bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde bulunmaktadır.Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ilçe idare kurulu üyelerinden değildir? Varlık felsefesi aşağıdaki sorulardan hangisini sormaz? Yalnızlık bir yağmura benzer Yükselir akşamlara denizlerden; Uzak, ıssız ovalardan eser, Akar gider göklere, her zaman göklerdedir. Dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğuya doğru yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir? Bir av köpeğine vurulan avı getirmeyi öğretebilirsiniz fakat köpeğe uçmayı öğretmeniz mümkün değildir. Öğrenme açısından ortaya çıkan bu fark aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Düzensiz nüfus artışı yoksulluğun artmasına neden oluyor.'' cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Hititlerde kral hem baş yargıç, hem baş rahip, hem de baş komutandı. Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçeydi. Kralın yetkileri soylulardan oluşan Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılırdı.Buna göre Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Oruç ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? I. Egzoz dumanları II. DeodorantlarIII. Deterjanlar IV. Fabrika dumanlarıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri havayı kirletir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta konmalıdır? Maddenin pürüzlü veya pürüzsüz olduğunu anlamamızı sağlayan duyu organımız nedir? I. Kötü güçlere karşı gençlerimiz dikkatli olmalıdır.II. Yemeği ateşten indireli yarım saat olmuştu.III. Yıllarca ailesinin gölgesinde yaşamını sürdürdü.IV. Odanın içini bahar sabahının aydınlığı kaplamıştı.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ders görevi ile ilgili olarak ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar hangi usul ile tespit olunur? '' Sea '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? I. Belediye hudutları ve mücavir saha dışında, ilan edilen afet bölgelerinde yönetmelik esaslarına aykırı yapılan yapıları yıktırmakII. Yeniden köy kurulması veya yer değiştirilmesinde görüş bildirmekIII. Belediye sınırları dışında denizden doldurulmak istenilen yerler hakkında muvafakat vermekIV. Tabii afetlerden zarar gören vergi mükelleflerinin zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını tespit etmekYukarıdakilerden hangileri il idare kurullarının idari görevlerindendir? Karadeniz Bölgesinde tarımda makine kullanımınındüşük olmasındaki temel sebep aşağıdakilerdenhangisidir?A) Bölgenin her mevsim bol yağış almasıB) Bölgede dağların denize paralel uzanmasıC) Bölgede nüfus artış hızının yüksek olmasıD) Bölgede tarım arazilerinin dik ve akarsularla parçalanmış olması Boş kavanozun kütlesi 150 gram gelmektedir. Kavanoz bal doldurularak tartıldığında kütlesi 460 gram gelmektedir. Balın net kütlesi kaç gramdır? 3513+1475 Ayşe yukarıdaki işlemi toplanan sayıları en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin ediyor. Ayşe aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulmuştur? Çaldıran savaşı hangi tarihde olmuştur? Geçmişte bazı insanlar para karşılığı alınıp satılıyordu. Bu insanların hiçbir hakları da yoktu ve çok ağır işlerde çalıştırılıyordu. Bu insanlara ne ad verilirdi? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandır? Bir işte bir kimsenin üstüne düşen görevdir.Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapım eki alarak türemiştir? Elektronik araçlarda ve elektronik endüstrisinin temelini yarı iletkenler oluşturur.Buna göre aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır? Üç basamağı olan sağlığın korunması kavramı birincil, ikincil ve üçüncül koruma hizmetlerini içerir.Buna göre, verilenlerden hangisi birincil koruma hizmetleri kapsamında değerlendirilir? Umut, 130 sayfalık bir kitabı 2 günde bitirebilmesi için her gün kaç sayfa okumalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir