S:1

İrfan, uyumak yerine futbol maçını izlerse karşılaşabileceği sonuç hangisi olur?

İrfan, uyumak yerine futbol maçını izlerse karşılaşabileceği sonuç hangisi olur? sorunun cevabı "Uykusuz kaldığı için sabah vaktinde uyanamaz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre İl eğitim denetmenlerinin, herhizmet bölgesinde kaç yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır? Krokide kullanılan kabataslak çizim ile anlatılmak istenen hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu davranışlardan birisi değildir? Kuran-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırır? Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almadığı halde birden çok varlığı belirtir? Makarna soframıza ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçer? Homerosun İlyada ve Odesia destanı hangi uygarlığa aittir? Türkiye Fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini göremez? Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin inançla ilgili yaptıkları yorumların temel amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur? 50 ÷ B = 5 x 2 eşitliğinde B yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelmelidir? İspanya, hangi Müslüman komutan tarafından fethedildi? 2 m 2 cm uzunluğundaki bir kumaş yıkanınca 50 mm kısalıyor.Bu kumaşın yıkandıktan sonra uzunluğu kaç santimetredir? MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kümelerden hangisi ortak özellik yöntemiyle yazılamaz? Kuran-ı Kerimde toplam kaç cüz vardır? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre sıralanmamıştır? eyvah yolda kaza var ifadesini hangi şekilde yazarsak yanlış olur? Aşağıdakilerin hangisinde melek ve yaptığı görev yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? La ilahe illallah Muhammedun RasulullahYukarıdaki cümleye ne ad verilir? Kıssa kavramının tanımı hangisidir? Rafael Nadal is - - - - tennis player I have everseen. Hz peygamberin dünyaya gelişinin anıldığı rebiülevvel ayının onikinci günü kutlanan kandil aşağıdakilerden hangisidir? Ruşen Eşref, bir yandan çeşitli okullardaki öğretmenlik görevine devam ediyor; bir yandan da artık birinci plana aldığı gazeteciliği sürdürüyordu.Parçaya göre, Ruşen Eşrefle ilgili çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aydında çay fabrikasını, Rizede incir fabrikasını kuramazsınız.Sosyal Bilgiler Öğretmeni, bu görüşüyle neyi vurgulamak istemiştir? ................................. dolayısıyla alışveriş yaptık. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir kimya öğretmeni, kimyasal maddelerin zararlı etkilerini ve laboratuvarda oluşabilecek tehlikeleri önlemek istemektedir. Fatih Projesi kapsamındaki etkileşimli tahta üzerinde sanal bir laboratuvar düzeneği kurarak öğrencilere çeşitli deneyler yaptırmıştır.Buna göre bu öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün olayları iyi değerlendirerek, sonuçları önceden tahmin etmesi aşağıdaki özelliklerden hangisi ile çok ilgilidir? I. Garip akımı temsilcileri konuşma dilinin anlatım özelliklerini şiir dilinde kullanmışlardır.II. Yedi Meşaleciler, Fransız şairleri örnek alarak şiire yenilik kazandırma amacını taşımışlardır.III. İkinci Yeniler; ahlak, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri araç olarak görmüşlerdir.IV. Ölüm korkusu ile yaşama sevinci arasında kalan Cahit Sıtkı Tarancı, öz şiir anlayışının güzel örneklerini vermiştir.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz.Doğru olan ifadenin sonundaki kutucuğa D Yanlış olan ifadenin sonundaki kutucuğa Y harfini yazdığımızda nasıl bir dizilim olur?(....) Linux/Pardus açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir.(....) E-Devlet uygulaması ile hastaneden randevu almak BiT in sağlık alanı ile ilgilidir(....) Bilgisayar kullanırken ekrana çok yakından bakmalıyız.(....) .jpg metin(yazı) dosyası uzantısıdır(....) Bilgisayarlarda klasörleri aradığımız dosyayı rahat bulabilmek için kullanırız I saw the man - - - - broke the window. Dinler tarihi alanında objektif çalışmalarıyla tanınmıştır.• Tahkîiku Mâ lil-Hind adlı eserin müellifidir.• Modern dinler tarihinin oluşmasında etkili olmuştur.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi kimdir? Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarını- za mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın...(Maide suresi, 6. ayet) Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi abdes- tin farzlarından biridir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? - - - - your sister like watching horror movies? B: No, she - - - - . Aşağıdakilerden hangisi, kuvvetin etkilerinden biri değildir? İnsan, içinde yaşadığı toplumdan etkilenir. Kişinin görüş ve düşünceleri, yaşadığı toplumun değerlerine, örf, adet, gelenek ve göreneklerine göre şekillenir.Yukarıdaki metinden, İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının oluşmasında etkili olan sebeplerden hangisi çıkarılabilir? Eşeyli ile eşeysiz üreme için,I. Birey sayısı artışıII. DNA eşlenmesiIII. Kalıtsal çeşitlilikIV. Döllenmeverilenlerden hangileri ortaktır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir