S:1

Aşağıdakilerden hangisi istektir?

Aşağıdakilerden hangisi istektir? sorunun cevabı "Bisiklet almak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Osmanlı Devletinin diğer Türk devletlerinden daha uzun süre varlığını devam ettirmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hasan Dağı hangi bölgemizdedir? Ramazan ayında minarelerin arasına On Bir Ayın Sultanı gibi yazılıp asılan ışıklı yazılara ne denir? Aşağıda bahsedilen özelliklerden hangisi miladi takvime ait değildir? Çaya şeker atıp karıştırdıktan sonra tadına bakıldığında tatlı olduğu anlaşılır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kadınlar Türkiyede ilk kez belediye seçimlerine ne zaman katılmıştır? Cindy :I want to be a nurse in the future.Nadia :Nurse? What does a nurse do?Cindy :A nurse - - - -. Niçin Kuranı okumalıyız ? sorusunun cevabı hangisi olamaz ? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz yumuşaması vardır? Karşılaştığımız insanlara sağlık ve güzellik dilemek için yapılır.İnsanlar arasında sevgi ve saygıyı kuvvetlendirir.Yukarıda bahsedilen ve dinimizce tavsiye edilen davranış nedir? İdare kurullarının alacağı kararlar hangi seçenekte toplu olarak verilmiştir? Protokolde, tanıştırmada öncelik sırası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafiiye aittir? Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi hangi antlaşma ile olmuştur? "Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu."Bu parçadaki kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Güneşin özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? 23 Nisan 1920 tarihi denilince akla aşağıdaki olaylardan hangisi gelir? Demokratik bir ortamda sorunlar nasıl çözülür? Barış kelimesinin eş anlamlısı nedir? "Kızarmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olgunlaşmak" anlamında kullanıl­mıştır? İnsanların yaptığı tüm işleri kaydetmekle gö- revli melek aşağıdakilerden hangisidir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre devlet memurunun adaylık süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Medinede Peygamber Efendimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan aşağıdakilerden hangisidir? Zeytinin kilosu 20 liradır. 250 gr zeytin alırsam , kaç lira öderim? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunagöre Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. ifadesi aşağıdakilerden Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerindendir? Belgin 38 kalemi arkadaşlarına yedişer dağıtınca kendisine 3 kalem kalıyor. Belgin kalemleri kaç arkadaşına dağıtmıştır? İnsana böyle damdan düşer gibi soru sorulmaz ki. cümlesindeki deyimin anlamı nedir? (-4-2) : (-4+2) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bir doğal varlık değildir? 1999 yılında yılın beyin cerrahı ünvanını kazanan Türk bilim insanı kimdir? If he werent working now, he - - - - to the cinema with us. Aşağıdaki ham madde – işlenmiş madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Ham madde İşlenmiş maddea- ) Petrol Plastik b- ) Pamuk Gömlek c- ) Şeker Pancar d- ) Süt Yoğurt Protokolde, konukları karşılama kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yurdumuzun Asya kısasındaki topraklarına ne ad verilir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletindeki en büyük yönetim birimidir? Yakmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? Aşağıdakilerden hangisi birincil ihtiyaçlardan değildir? Sınıfta 15 sıra var. Her sırada 2 kişi oturuyor. Sınıfta 14 kız olduğuna göre kaç erkek vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir