S:1

Aşağıdakilerden hangisi yakın akrabamız değildir?

Aşağıdakilerden hangisi yakın akrabamız değildir? sorunun cevabı "Komşu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bir bölme işleminde bölen 56, bölüm 24 olduğuna göre bölünen en fazla kaç olabilir? Hukuk kurallarını ilk kez yazılı hale getiren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başarı hangisidir? 1/300 000 ölçekli haritada A ve B merkezleri arasındaki uzaklık 6 cmdir. Gerçek arazide bu iki merkezin birbirine uzaklığı kuş uçuşu kaç kmdir? Aşağıda verilen durumlardan hangisi orucun bozulmasına sebep olur? pazardan - annem - aldı - sebze kelimelerinden anlamlı olacak şekilde bir cümle oluşturunuz. Cümlede baştan üçüncü kelime hangisi olur? Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadoluya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? 5 – 1 – 3 rakamları ile yapılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır? Osmanlı Devleti Trablusgarpı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir? Öğretmen olarak çalışan bir kişi aşağıdaki haklardan hangisine çalıştığından dolayı sahip olur? Servet Dede, göğüs kısmında bir yanma hissettiğini, sol kürek kemiğinin altında şiddetli bir ağrı olduğunu ve son günlerde ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar oldu- ğunu söylemiştir.Belirtilen şikâyetlere göre Servet Dedenin acilen hastanenin hangi bölümüne muayene olması gerekir? Çayın rengi ne kadar güzel,Sabah sabah,Açık havada!Hava ne kadar güzel!Oğlan çocuk ne kadar güzel!Çay ne kadar güzel! Orhan Veli KanıkBu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Resul ve Nebi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kuranda birçok ayet Hz. Muhammedden s.a.v. bahseder.Kuranda yer alan aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberimizin diğer şıklardan farklı bir yönüne işaret eder? Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 14 ve kalan 7 ise bölünen sayı kaçtır? Peygamber Efendimiz aşağıdaki sahabilerden hangisinin kızıyla evlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin bireysel faydalarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalar ile ve büyük ölçekli haritaların ortak özelliğidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcük değildir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin nedeni yağmur suları değildir? Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi ailemize karşı olan sorumluluklarımızdan birisi değildir? Osmanlı Devletinde egemenliği tek elde toplayarak devletin sürekliliğini sağlama amacıyla hangi alanda düzenleme yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığının yardımcı hizmet birimlerinden birisi değildir? Bir toptancı 50şer kilogramlık iki çuval şekerin önce 25,5 kgını sonra 67,250 kgını satmıştır. Buna göre , toptancının elinde kalan şeker miktarı kaç kg'dır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisini etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? apple - spin - start Yukarıdakilerde farklı olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? Çocuk haklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kulanmıştır? Din anlayışındaki yorum farklılıkları ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? I. TeizmII. PanteizmIII. AteizmYukarıdakilerden hangileri Tanrının varlığıyla ilgili farklı bir görüştür? Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından birisi değildir? Tam gölgenin oluşabilmesi için .............................. madde gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Anayasamızda insan hakları üç ana başlık altında ele alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu üç ana başlıktan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden değildir?değildirAşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden değildir? Çocukların hangi mutfak aracını kullanmaları tehlikeli olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir