S:1

Aşağıdakilerden hangisi babamızın kardeşidir?

Aşağıdakilerden hangisi babamızın kardeşidir? sorunun cevabı "Hala" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen uzunluklardan en uzunu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi oyun oynarken güvenli olacağımız yerlerden biri değildir? "esselamu aleykum sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Allahtan başka ilah yoktur. O, daima diridir (hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (kayyum). Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise Onun bildirdiklerinin dı- şında, ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti (kürsüsü) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek Ona zor gelmez. O yücedir, büyüktür. (Bakara suresi, 255. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde konu sınırlaması yanlış yapılmıştır? Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman kutlanır? Küçük bir çam ormanı... Vakit sabah. Arı, sinek, kuş sesleri... Ağaçların arasından süzü- len güneş parçaları aydınlatıyor toprağı. Sonra göğün altında uzanan masmavi bir deniz... Martılar gökyüzünde çığlık çığlığa... Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Aşağıdakilerin hangisinde mililitre ifadesi daha çok kullanılır? I. Okuryazar nüfus oranıII. Tarımda çalışan nüfus oranıIII. Şehirde yaşayan nüfus oranıÜlkemiz nüfusunda 1950 yılından günümüze kadar olan sürede yukarıdakilerin hangilerinde artış olmuştur? Fertleri eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneticilere yetiştirilirler ilkesi Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden hangisidir? Peygamberimizin gözümün nuru diye nitelendirdiği, en çok sevdiği ibadet hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? Hangi cümlede birleşik sözcük vardır? Aşağıda bazı durumlar verilmiştir. Bu durumlardan hangisi kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onların diliyle konuşmak ( ) Haydi, bunların hepsini yaparım ( ) Fakat, onlar gibi nasıl düşünebilirim ( ) Nasıl onlar gibi hissedebilirim ( )Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla, hangi noktalama işaretleri konmalıdır? .... Rahman olan Allahın yaratışın da hiç bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? ayetinde vurgulanmak isteneni, aşağıdaki yargılardan hangisi tam olarak ifade eder? Hava katmanına ................................. de denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Kuran-ı Kerimi baştan sona okumaya ne ad verilir? Hz. Muhammedin (s.a.v.) ismi anıldığında ne yapılır? Xi 10 değiştir komutu karaktere ne yapar? Yüce Allahla ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlış bir ifadedir ? erimek kelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Bize zor bir durumda yardım eden kişiye ne deriz? Aşağıdaki ihtiyaç ve meslek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Mustafa Kemal Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız. demiştir.Mustafa Kemalin bu sözleri değerlendirildiğinde;I. Spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildiğiII. Genç nesillerin sağlıklı yetiştirilebilmesi için sporun teşvik edildiğiIII. Ülke tanıtımına katkı sağlamak üzere sporcular yetiştirilmesi gerektiğihedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? Hz. Peygamberin aşağıdaki yakınlarından hangisi diğerlerinden sonra ölmüştür? Cümleyi uygun hayvanla tamamlayınız. ".......................can't jump." Havaya atılıp yere düşen top sırasıyla hangi hareketleri yapar? '' Tuvalet '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır? I. Uçak motoru II. tren düdüğü III. ağaçtaki kuşların ötmesi IV. yağmur sesiYukarıdaki seslerin hangileri ses kirliliğine sebep olurlar? İslam dininde tüm insanlığı öldürmekle eş tutulan günah aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 23 ve kalan 5 ise bölünen sayı kaçtır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin ce­zası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? 1. Kentin alt yapı çalışmaları2. Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler3. Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgelerYukarıdaki çalışma ve belgeler aşağıdaki hangi yönetim biriminin görevidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbirleriyle eş anlamlı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir