S:1

Çekirdek ailede hangisi bulunmaz?

Çekirdek ailede hangisi bulunmaz? sorunun cevabı "Amca" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Hangi kelime daha fazla ünlüden oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olmadığı halde ismin yerine kullanılan bir adıl (zamir) kullanılmıştır? Peygamber Efendimizin (s.a.v) ismini koyan kimdi? Bilgisayarın elle tutulup gözle görülebilen parçalarına ne denir? Sen gökyüzünü seyrederken ben kırlarda anneme papatyalar topluyordum. Yukarıdaki cümlede kaç tane zamir kullanılmıştır? Türkçe sözcüklerin her hecesinde en az kaç ünlü bulunur? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin duraklama dönemine girmesinde etkili olan ekonomik nedenlerden biri değildir? Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Mustafanın 68 tane bilyesi vardı. 35 tanesini Aliye 17 tanesini de Osman' a verdi. Mustafanın kaç bilyesi kaldı? Hz. Muhammedin son seferi, aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimi baştan sona okumaya ne ad verilir? İnternete girmemizi ve ağ bağlantılarını kullanabilmemizi sağlayan iç donanım parçası............................dır. If you - - - - harder, you - - - - be more successful. Kulu Muhammed'i(s.a.v) bir gece Mescid'i Haram'dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid'i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Ayetiyle hangi olay anlatılmıştır? .................................. Sakarya Irmağının çevresinde kurulmuştur. Başkenti Gordiondur (Ankaranın Polatlı ilçesi yakınları). Krallarına Midas adı verilirdi.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardandır ? O, evvel ve âhirdir... (Hadid suresi, 3. ayet)Burada bahsedilen sıfatlar hangileridir? Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizdeki eklem çeşitlerini belirtmek için kullanılmaz? ."Devletin koyduğu kuralların bir kısmı en temel haklarımızı, bir kısmı da..................korumak içindir. " ifadesindeki "boşluğa hangi kelime gelmelidir? ‘Güzel söz söylemek güzel ahlakımızı gösterir. Aşağıdakilerden hangisi güzel söz söyleyen, güzel ahlaklı birisine yakışmayan davranıştır? İlahi kitaplarla ilgili hangisi söylenemez? Aşağıda verilen maden ve çıkarıldığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sadece başımızda bulunan bir duyu organı değildir? "Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına 'Rol' denir" tanımına dayanarak İlköğretim 5. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiir anlayışı bakımından diğerlerinden farklıdır? Masal kitabım 475 sayfadır. Birinci gün 135 sayfa, ikinci gün 141 sayfa okudum. Okumadığım kaç sayfa kaldı? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiirinin özelliklerinden biri değildir? Katı haldeki maddelerin çevreden ısı alarak sıvı hale geçmesine ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel düşünce dile getirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Kuşlar haber verdi bana kuşlar Gelecekte bir şeyler olacak Gün dilediğiniz gibi doğar İnsan yüzümüz güler olacakBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Bir hücrede enzim sentezi yapı-lırken aşağıdakilerden hangisinin miktarında artış olur? On iki kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı, dış açılarının ölçüleri topla- mının kaç katıdır ? Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu nerede faaliyet göstermiştir? Arap kabilelerinin yasak aylarda yaptığı savaşlara ne isim verilirdi? Aşağıdaki önermelerden hangisi basit önermeyi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir? Ucuz kelimesinin karşıt anlamlısı hangisidir? Gazneli Sultan Mahmut, İslam dinini yaymak için aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine 17 sefer düzenlemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir