S:1

Bütün ihtiyaçlarımızın kaynağı hangisidir?

Bütün ihtiyaçlarımızın kaynağı hangisidir? sorunun cevabı "Para" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bilgisayarda olan metin veya resim şeklindeki verileri kâğıda aktaran donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde ısı ve sıcaklık kavramlarının günlük hayattaki kullanımı doğrudur? Kuzey yarım küredeki bazı ağaçların ve büyük kayaların yosun tutan yanları daha serin ve nemli olan hangi yöndedir ? Bir konu hakkında bilgi toplarken yazılarda kullanmak üzere okunanlardan kimi cümle veya bölümlerin olduğu gibi aktarılmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili mesleklerden biri değildir? Fiyatı 990 TL olan televizyonu Betül aylık 18 TL taksitle,Zeynep ise 15 TL taksitle aldı.Zeynep,her ay Betülden kaç TL fazla ödeyecektir? Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın peygamberidir.Yukarıda verilen ifadeyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 105 + 104 + 103 + .....+ 101 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Dünyaya en yakın yıldız ...........................​Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır? Hz. Muhammed (sav.) dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahipti. Bundan dolayı da insanlar ona ................... diyorlardı. Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken, Peygamberimizin sahip olduğu unvan aşağıdakilerden hangisidir? Güneşin altın ışıkları çam ağaçlarının sık, koyu yeşil yaprakları arasından tatlı ve neşeli süzülüyordu. Ağaç kökleri doğal merdiven basamakları gibiydi. Her tarafta yosun sedirleri vardı.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Aşağıda gölge oluşumu ile ilgili bilgiler verilmiştir.I. Cisimlerin gölgelerinin boyu hep aynıdır.II. Bir cismin gölge boyu ışığın rengine bağlıdır.III. Renkli bir ışık kaynağı ile oluşturulan gölge de renkli olur.Buna göre verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Yara alan kazazede için hangisini yapmamalıyız? Organik besinlerin tümünde ortak olarak bulunan elementler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ekonomik değeri olan kayaçlara .......... denir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sorun yaşayan iki kişinin araya üçüncü kişi girmeksizin yüz yüze konuşarak sorunları çözme yöntemine ne denilmektedir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması n dan sonra yurdumuzu işgal eden ülkelerdendir? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelimedir? Okuma her şeyden önce bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı kazanmamış bir çocuğun kitap okumasını istemek, onu zorlamak olur. Bu bakımdan daha okul öncesi dönem- de çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak için okumaya belli saatler ayrılmalıdır. Mesela çocuklar yatağa girdikten sonra onlara kitap okumak, çocukların bu alışkanlığı edinmelerini sağlayacak bir etkinlik olabilir. Okula başladıktan sonra da bu sesli okumalara devam etmek, çocukların okuma alışkanlığını besler, geliştirir.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Aşağıdaki ülkelerden hangisi zengin taş kömürü rezervlerine sahip ülkelerden biri değildir? Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? Portakal sözcüğünde kaç tane sesli harf vardır? Benim en sevdiğim renk sarı.İngilizcesini bana söyleyebilir misin? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? I have got two daughters. - - - - names are Tuba and Kübra. Geri dönüşümün temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? I. Deneye dayanmaII. Olgusal olmaIII. Akla dayanmaIV. Dünyayı ve insan yaşamınıyorumlamaVerilenlerden hangileri felse- feyle bilimin ortak yönleridir? Davranış – duygu eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır ? Kapalı sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcük hangi cümlede kullanılmıştır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamu Maliyesinin Temel İlkelerinden değildir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? 78 sayısının 1/3' ü kaçtır? Mısırdan papirüs ithal edilmesi ile ilgili sorunlar yaşanınca kendi kağıtlarını üretme yoluna gitmişler ve keçi derisinden parşömen kağıdını imal etmeyi başarmışlardır. Yukarıda bahsedilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? ABDde 24 Ekim 1929da New York borsasının çökmesine ne ad verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad yoktur? Devlet vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konudaki görevlerinden biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir