S:1

Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya bir örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya bir örnektir? sorunun cevabı "Bisiklet almak için para biriktirmek." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Nüfus Müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin insanları öncelikle uyardığı konulardan biridir? Sağlıkla ilgili acil yardım ekipleri hangi araçla hizmet verirler? 4. Koordinat sisteminin yukarı-aşağı yani dikey olan eksenine ne denir? The children - - - - in the school garden at the moment. Köprü, baraj,büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir? I. Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur.II. Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.III. Gensoru önergesi, verilişinden sonraki beş gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır, dağıtılmasından itibaren on beş gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür.IV. Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.T.C. Anayasasına göre Gensoru ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Ramazan ayında ihtiyarlık, sürekli hastalık vb. nedenlerle oruç tutamayan zengin müslümanların fakir bir kimseye sabah akşam yemek yedirmesi veya o yemeğin bedelini para olarak vermesi vaciptir. Yukarda anlatılan oruca karşılık verilen paraya/bedele ne denir? 92 463 Doğal sayını en yakın yüzlüğe yuvarlarsak kaç olur? Gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda en büyük ve en küçük gezegenler hangileri olur? Bir cismin değişmeyen madde miktarına ..................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Türkçede fiillerin -mak/-mek eki almış hâline mastar denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır? Tanıdığım bir ağaç var Etlik bağlarına yakınSaadetin adını bile duymamış Allahın işine bakınBu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Güney cephesinde kimlerle savaşıldı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru adılı ( zamiri ) vardır? 1.Belirli bir şekle sahiptir.2.Akışkandır.3.Sıkıştırılabilir.4.Tuz ve şeker örnek verilebilir.Yukarıdakilerden hangisi katılarla ilgili doğru bilgidir? Sağlam sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Düden Şelalesi hangi şehrimizdedir? 786 – 125 işleminin sonucunun rakamları toplamı kaçtır? Hz. Peygamber (sav)ashabıyla umre yapmak maksadıyla gittiği MekkedeKureyşlilerin engeliyle karşılaşmış anlaşma sağlamak amacıyla Hz. Osmanı elçi olarak göndermişti. Daha sonra Hz. Osmanın şehit edildiği haberi gelince Hz. Peygamberin (sav),ashabından, Kureyşlilerle savaşmak üzere aldığı biate ne ad verilir? Osmanlı ıslahat hareketleri sonucunda;• Posta Nezareti kuruldu.• Memleket Sandıkları oluşturuldu.• Şirketihayriye kurularak İstanbulda düzenli vapur seferleri başladı.Bu ıslahatlarla;I. EğitimII. UlaşımIII. EkonomiIV. Haberleşmealanlarından hangilerinde ülkenin ilerlemesi amaçlanmıştır? İslamiyet öncesi Hun, Köktürk, Kutluk devletlerinin dağılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? I. Yazlar sıcak ve kuraktır.II. Kışlar ılık ve yağışlıdır.III. Bitki örtüsü Bozkırdır.Yukarıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminde görülmez? Bir sayı örüntüsünde3. terim: 424. terim: 535. terim: 64'tür.Yukarıda verilen ifadelere göre örüntünün 8, 9 ve 10. terimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Silisyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dar açılı bir üçgenin açılarından biri olamaz ? Ham maddeler, fabrikalardan çeşitli işlemlerden geçerek işlenmiş maddeye dönüştürülürler.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cebimde 120 liram vardı. Annem 18 lira, babam 12 lira verdi. Kaç liram oldu? Aşağıdakilerden hangisi Rasûlüs-sakaleyntanımıdır? { 0, 1, 2, 3, 4, 5 , 9 } rakamları kullanılarak yazılabilecek 7 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı kaçtır? Türkiyede sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Hangisi iletişimde kullandığımız teknolojik ürünlerden değildir? Varlığın, insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını, maddenin var olmak için düşünceye ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi E-Devlet uygulamaları ile yapılan bir işlemdir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarının yararlarından biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? Kağıt havlu, sünger ve pamuktan yapılmış kumaşlar suyu ..................... özelliğine sahiptir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "Atlama" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Millet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir