S:1

Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara ise Y yazınız.
(....) Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar.
(....) Niyet etmek, teyemmümün farzlarından biridir.
(....) Cenaze namazı ayakta kılınır, rükû ve secdesi yoktur.
(....) Teravih namazı, yatsı namazından önce kılınır.
(....) Beş vakit namaz evde de camide de kılınabilir

Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara ise Y yazınız. (....) Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar.(....) Niyet etmek, teyemmümün farzlarından biridir.(....) Cenaze namazı ayakta kılınır, rükû ve secdesi yoktur.(....) Teravih namazı, yatsı namazından önce kılınır.(....) Beş vakit namaz evde de camide de kılınabilir sorunun cevabı "DDDYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevekkül kavramıyla ilgili değildir? I- Hasta ziyaretine gitmek II- Kırmızı ışıkta geçmemek III- Hırsızlık yapmamak IV- Otobüste yaşlılara yer vermekYukarıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır? Suna okulun kantininde sıra beklerken tanımadığı birisi izinsiz olarak gelip önüne geçiyor."Yukarıdaki durumda Suna kendisini nasıl hisseder? Kutadgu Bilig adlı eserde her kahraman bir kavramı simgelemektedir.Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? I. Yağış II. BasınçIII. SıcaklıkIV. RüzgârlarBitki örtüsünün dağılışı ve gelişimi üzerinde daha çok etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde birarada verilmiştir? Babasıyla hastaneye gitti. cümlesi kaç heceden oluşmuştur? Çevresi 25 cm olan bir ABCD dörtgeninde |AB| = 6 cm, |AD| = 4 cm ve |BC| = 5 cm olduğuna göre |CD| kaç santimetredir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Büyük Selçuklulardaki "Tuğraii" adlı görevli, aşağıdaki divanlardan hangisinin başkanıdır? Gentile-Hristiyanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allah zati sıfatlarından biri değildir? Bir sepette 5 gül, 8 papatya vardır. Sepette toplam kaç çiçek vardır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenlerin tamamı doğal sestir? Aşağıdaki besinlerden hangisi bitkisel besindir? 1- Ağzına su vermek.2- Burnuna su vermek.3- Bütün bedenini yıkamak.Şeklinde alınan abdestin adı nedir? Geçmiş yaşantıların, kazanılan bilgi ve becerilerin saklanması ve gerektiğinde yeniden canlandırılması yetisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi Avrupada nesli tükenmekte olan hayvanlar içerisinde olup üreme alanı ülkemiz sınırları içerisinde yer alan ormanlardır? Aşağıdaki ‘şu sözcüklerinden hangisi işaret sıfatı değildir? Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi, Türklere bırakılan toprakların da bir süre sonra işgal edilmesine imkan tanımaktadır? Aşağıdakilerden hangisinde tek başına anlamı olmayan bir kelime kullanılmıştır? Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi bir bebeğin yiyeceği değildir? Doğru olmak demektir. Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler doğru sözlü, dürüst kimselerdir. nlar ister görevleriyle alakalı hususlarda isterse günlük hayatla ilgili konularda olsun asla yalan söylememişlerdir.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerdenhangisidir? İzmirde düşmana ilk kurşunu sıkan kişiydi. Milli direnişin kapısını açan bir kahramandı Yukarıda sözü edilen kişi kimdir? Ayakkabıcı sözcüğünü çoğul yapmak için aşağıdaki eklerden hangisini getirmeliyiz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sadece bir yargı bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.) nasıl bir çocuktu? sorusunun cevabı olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden değildir? Erkek ve kız öğrencilerin birlikte okuması ne olarak adlandırılır? Bir birey veya grubun bilgi ve iletişim teknolojilerini diğer bireylere zarar vermek amacıyla kötü niyetle ve tekrarlayan biçimde kullanmasına ..................... denir.Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? 3 yıl ve 5 ay kaç ay eder? Rahatsız edici ve ses şiddeti gereğinden fazladır. İnsan ve hayvanların işitme sağlığını, ruh ve beden sağlığını olumsuz etkiler. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi alettir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük "büyük ünlü uyumu"na uymaz? Diş sağlığı için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.Bu sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin yardımcı bezlerinden birisi değildir? I. İnsanın kendini tanımasına, olayları ve çevresini daha doğru yorumlamasına yardımcı olur.II. Gerçeği estetik bir tavırla ele alarak toplumun estetik algılarını canlı tutar.III. İnsanın kalabalıklar içinden sıyrılarak kendi kabuğuna çekilmesine yardımcı olur.IV. Toplumsal duyarlıkları harekete geçirir ve böylelikle bireyler arasındaki ilişkileri daha olumlu bir zemine taşır.V. İnsanların birbirini anlamasını, ortak bir paydada buluşmasını sağlar; barışçı bir anlayışa sahip bir toplumun oluşmasını temin eder.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde güzel sanatların insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemiyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Gelişmiş ülkelerde üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışan nüfus oranı, birincil ve ikincil ekonomik faaliyet alanlarında çalışan nüfus oranına göre daha fazladır.Aşağıdaki ülkelerin hangisinde üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışanların oranı daha fazladır? Öğretmenimiz 5 düzine kalemin 18 tanesini arkadaşlarımıza dağıttı. Öğretmenimizin kaç kalemi kalmıştır? Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydıBu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir