S:1

Aşağıda belirtilen namazların hangisinin cemaatle kılınması şarttır?

Aşağıda belirtilen namazların hangisinin cemaatle kılınması şarttır? sorunun cevabı "Bayram namazı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki seçenekler hak ve sorumluluklar açısından değerlendirildiğinde hangisi diğerlerinden farklıdır? Su gelir deste gider Ayrılır dosta gider Gurbet yansın yıkılsın Sağ gelen hasta gider Bu mâninin türü aşağıdakilerden hangisidir? Tutmak sözcüğü, hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Göğsümden havaya kattığım zehirSolduracak bir gül gibi ömrümüKaçıp dolaşsan da sen şehir şehirBana kalacaksın yine son günüBu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisiörneklenmemiştir? Çok partili hayata geçiş denemelerinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki olaylardan hangisiyle kapatılmıştır? A: ........................................B: I was at the cinema with my friends.A) What did you buy for her birthday?B) Where were you yesterday?C) When did you finish high school?D) Why were you upset in the morning? Ülkemizde bazı hayvanların nesli koruma altına alınmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan biridir? Büyük işlerin başarıyla bitirilmesi için kişilerin beraberce hareket etmeleri gerekir. Böylelikle işler daha çabuk ve kolayca bitirilebilir. Geleneklerimizde de yok mudur bu? Köylerde yapılan imece bunun en güzel örneği değil midir? Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Serin sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Dünya'nın uydusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin en büyük mu'cizesidir? Hücre çekirdeğinde bulunan DNA üzerindeki genetik şifreye göre mRNA sentezlenmesine ne ad verilir? A: I have a cold and I feel tired.B: - - - - . Dünyada ve ülkemizde kaliteli ürünler elde etmek, verimli bitki ve hayvan sayısını artırmak için ıslah çalış-maları sürekli devam etmektedir. Islah çalışmalarında, istenilen özellikler gen aktarımı ile bitki ve hayvanlara aktarılmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır.Ancak,I. Bir tür bitkiden bütün vitamin çeşitlerinin elde edilmesiII. Bu bitkilerle beslenme sonrası alerjiye neden olmasıIII. İlerde daha ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkma olasılığının bulunmasıverilen ifadelerden hangileri bu uygulamaların her zaman canlıya ve çevreye faydalı olamayacağını göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi, Tebük Seferi´nin özelliklerinden biri değildir? İlk vahiy hangi yılda ve nerede gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kızılay Kulübünün yaptığı bir çalışma değildir? • Hac zamanı yapılamaz.• İhrama girilerek sadece Kabe tavaf edilir ve Say yapılır.• Vakfe ve şeytan taşlama yoktur.• Sünnet bir ibadettir.Verilen bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi tezkiredir? Aşağıdakilerden hangisi Kurâna göre bilgi edinme yollarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemalin düşünce hayatının oluşmasında etkili olan şehirlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış bir sözcük yoktur? Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerdenhangisidir? Ayşe :What are your hobbies, Polly?Polly :I have a lot of hobbies but I like watching movies most.Ayşe :Me, too. - - - -?Polly :Truman Show. It is a fantastic movie. You should watch it. Bilgi, sujenin objeye yönelmesi sonucu ortaya çıkan üründür. Bilme konusu olan şey, dış dünyadaki herhangi bir gerçeklik olabildiği gibi bazen de kavramsal nesneler olabilmektedir.Bu metne göre felsefenin öncelikle hangi soruyu sorması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi, Devlet demek ben demektir. sözü ile mutlakıyet uygulamasını doruğa çıkarmıştır? İhlas suresinde geçen Samet kelimesinin anlamı nedir? "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.'' atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bölme işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz?a = 14 cm b = 14 cm c = 21 cm Maria has - - - - failed any exams. Shes a good student. Taşıtlardan el, kol ve baş çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir? Kuran-ı Kerimin yöntemi sadece bilgi vermek değil, doğruyu ve güzeli yaşatmaktır. Bunu yaparken eğitir ve düşündürür. Yukarıda Kuran-ı Kerimin hangi temel eğitici niteliğine vurgu yapılmaktadır?A) Kuran öğüt verir ve hatırlatır.B) Kuran-ı Kerim iyiye ve güzele yönlendirir.C) Kuran insanın evrenle ilişkisi konusunda yol gösterir.D) Kuran insanın insanla ilişkisi konusunda yol gösterir. Aşağıda verilenlerden hangisi ışık kirliliğine karşı alınabilecek uygun önlemlerden biri değildir? Yutkundu, tekrar bir şeyler söylemeye niyetlendi ama yine diyemedi. Öylece kaldı, kararsız. Sonra aniden arkasını döndü. Arnavut taşı döşeli sokak- ta yavaş adımlarla ilerlemeye başladı lambaların sokağa düşen ışıklarına basa basa.Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri bir arada kullanılmıştır? Basamak ve sayı değerleri toplamı "800007" olan sayı kaçtır? Aşağıdaki kelime gruplarının hangisi ile cümle kurulabilir? E-Devletin web site adresi aşağıdakilerden hangisidir? My hometown was a green place a few years ago but now there - - - - . Bu bahar havası, bu bahçe, Havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce, Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese horoz şekerim! Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir