S:1

Teravih namazı kaç rekattır?

Teravih namazı kaç rekattır? sorunun cevabı "20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin hece sayısı dörttür? Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh. Yukarıda verilen cümlenin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmaz? Bir çiftlikte 86 tane inek,94 tane tavuk vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayısı kaçtır Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir? OHAL kararının alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ​Katı maddelerin kütlesi ....................... veya elektronik terazi ile ölçülür.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Davud (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız(........) Doğal afetler can ve mal kaybına neden olmaz.(........) Tasarruf, sahip olduğumuz kaynakları ihtiyaç­larımıza uygun şekilde harcamaktır.(........) Oyuncak almak temel bir ihtiyaçtır.(........) İsteklerimiz, temel ihtiyaçlarımızdan önce gelir(........) Made İn Turkey damgası, ürünün Türk malı olduğunu gösterir Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kurum ve kuruluşlarda çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında engelli personel çalıştırma yükümlülüğü vardır? Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Canlı kişilerden yapılacak organ bağışındaaşağıdakilerden hangisinin nakli yapılamaz? (‐6) sayısının 3 katının 4 eksiği kaçtır? Ailesinden sigara içen kişilerin yanında duran Selçuk için hangisini söyleyebiliriz? Karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentezle kendi besinini kendisi üreten bakteriler beslenme şekillerine göre hangi grupta yer alır? Öğretmenimizin Kroki nedir ? Sorusuna parmak kaldırarak söz alan arkadaşlarımızdan hangisinin verdiği cevap doğrudur ? Zeynep Gül : Bir yerin kuşbakışı görüntüsünün kağıt üzerine ölçüsüz çizilmesidir. Esma : Bir yerin kuşbakışı görünüşünün fotoğrafını çekmektir. Deniz: sınıfın oturma planını gösteren haritadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailede üstlenmesi gereken sorumluluklardan biri değildir? Aşağıdaki varlıkların hangisinin mülkiyet hakkı tek bir kişiye ait olabilir? • Çeliğe sertlik vererek direnç kazandırır.• Metal eşyaların parlaklık kazanmasında kullanılır.• Antalyada bulunan fabrikalarda işlenmektedirYukarıda özellikleri verilen maden hangisidir? Bir doğru açının içinde kaç tane dik açı vardır ? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım araçlarından değildir? 57 . 91 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir? Hz. Muhammedin (sav.) Hılful-Fudula (Erdemliler Topluluğu) katılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? En büyük madeni paramız kaç TLdir? Aşağıdakilerden hangisi santimetrenin kısa yazılışıdır? 4 saatte 200 km yol giden bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı aşağıdakilerden hangisidir? Kâbe olmasa kapun ay ile gün leyl ü nehâr Eylemezlerdi tavâf ol güzeri döne döneBu dizelerin zihniyeti aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (-4)3 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Neden kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hangi seçenekteki kelimede iki ünlü harf yan yana gelmiştir? Hangi seçenekte varlığın şekli belirtilmiştir? Suna is a hardworking student. She - - - - does her homework regularly. Peygamberimizin her ayın 13-14-15. Günlerinde tuttuğu nafile oruçun adı nedir? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisini çok fazla alırsak, vücudumuzda birikerek kilo almaya neden olur? 24 kilogram bulguru 3 torbaya koymak istiyoruz. Kaç torba gereklidir? Bunaldım kendisiyle boğuşmasınıBaşkalarında çözmeye çalışan insanlardanUsandım sözcük oynamalarından, tılsımlı sıfatlardanKaçı duru, yalın çalışkandır insanların‟İçtenliğinya da ‟dünya görüşününkirletmediğiKendime bir yeni yıl kartı yazarak bunları diliyorumBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ekonomik bakımdan düşük gelirli ailelerin olduğu ve davranış problemleri olan çocukların bulunduğu bir çevrede öğretmenliğe yeni başlayan Sami Bey, sınıf yönetimi konusunda sıkıntılar yaşamaktadır.Bu konuda rehberliğe ihtiyaç duyan Sami Öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir