S:1

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? sorunun cevabı "Bütün vücudu yıkamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
95 santimetre uzunluğundaki bir telin iki ucundan on beşer santimetre kesilmiştir. Kalan telin uzunluğu kaç santimetredir? Aşağıdakilerden hangisi felsefeciden çok bilim adamının ilgilendiği bir konudur? Aşağıdaki yerlerden hangisinde oyun oynamak tehlikeli olabilir? 1. Kükremiş durmuş boşuna.2. Aslan düşmüş bir tuzağa.3. Bu iş kükremekle değil kemirmekle olur, demiş.4. Bir ilmek kopunca ağdan hayır mı kalır?5. Bereket fare usta, yetişmiş imdada.6. Sabır ve zaman; güçten, öfkeden daha yaman.7. Gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır.Numaralandırılmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Mustafa Kemalin kız kardeşinin adı nedir? "Yoksul" kelimesinin zıt anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir? 23 Nisan kutlamaları için okulumuz halk oyunları ekibi Horon oynama kararı aldı.Bu oyun en çok aşağıdaki şehirlerden hangisinde oynanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli için söylenemez? 623 sayısının, birler ve yüzler basamağı yer değitirerek oluşturulan yeni sayı ile farkı kaçtır? Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi fiil cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi kader ile ilgili en kapsamlı açıklamadır? I. TBMMnin Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalamasıII. Fransızların TBMM ile 1921 Ankara Antlaşmasını imzalanması.III. İtalyanların Anadoluda işgal ettikleri toprakları boşaltmasıSakarya Savaşından sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri İtilaf Devletleri arasında ayrılıklar yaşandığının göstergesidir? Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre yurt dışı teşkilatında görevli eğitim ataşelerine izin vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Oyun oynamak benim................ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemek benim ....................................dur. cümlesindeki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi dış göçlerin nedenle- rinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi solunum organlarımızın sağlığını olumsuz etkilemez? Aşağıdakilerden hangisine "-sa" hecesini eklediğimizde bir gün adı oluşur? Kadının aile içinde eş ve anne olmasıyla beraber onun aynı zamanda bir evlat, komşu, kardeş gibi farklı konumlara da sahip olduğu görülür..Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bir araba saatte 111 km yol gidiyor. Bu araba 11 saatte kaç km yol gider? Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde bulunan komite ve kuruluşlardan değildir? - - - - insan ve toplum yaşantısından doğan bütün olay, duygu, düşüncehayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir dilekçede dilekçe sahibini dilekçe yazmaya yönelten kısım aşağıdakilerden hangisidir? Çok çok zaman önce Anadolumuzun doğusunun doğusunda ünlü bir Kafdağı varmış. Kafdağı öyle böyle dağlardan değilmiş; soylu soplu, adı sanı belli bir dağlar padişahıymış. Koskocaman yamaçları, uçları bulutlara varan dorukları, yemyeşil uzanan etekleri varmış. Yaşarmış oğulları, kızları arasında. Kafdağının kendisine benzeyen oğulları, kızları varmış. O bölgede bir dağ ailesi kurmuş.Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? I – Maddelerin uzayda kapladıkları yere hacim denir.II – Hacim ölçülebilen bir özelliktir.III – Hacim birimi litredir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Omzunun ağrısı geçtiğinde çoktan akşam olmuştu. cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün öğelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, devlet memuru olarak atanacaklar için geçerli olan sınav koşulu ve sınav sonuçları ile ilgili doğru bir bilgidir? Cengiz Han ölmeden önce, aşağıdaki oğullarından hangisinin hükümdar olmasını vasiyet etmiştir? 19 - A = 13 işleminde çıkan kaçtır? The Internet is very popular around the world. People use their tablets or smart phones to connect to the Internet everywhere. Wherever you go, you can keep in touch with your friends and families. It is easy to chat with them. You can call them by using the Internet. You can also share your photos with them from far away. When people want to learn something, they can find it on the Internet. The Internet makes our lives easier.Which one is true according to the text? Thales doğayı meydana getiren temel öğenin ne olduğunu merak etmiş, onu araştırmıştı. Doğayı ve oluşumunu kavrama çabasından doğan bu felsefe, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir? Derse geç kaldığımızda öğretmenimizden izin isterken aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırız? Peygamberimiz insanlara İslam dinini anlatırken belirli öğretim metodları kullanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kullandığı bu metotlardan değildir? Aşağıdaki sözlerden hangisinin yemek esnasında söylenmesi uygun olmaz? Montrö Boğazlar Sözleşmesinin;I. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, komisyonun görev ve yetkilerinin Türkiyeye bırakılması,II. Türkiyenin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması,III.Türkiye savaşa girerse Boğazları istediği gibi açıp kapatabilmesimaddelerinden hangileri Boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamen Türkiyeye geç- tiğinin kanıtıdır? Bilinçli bir tüketici hangi davranışı yapar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir