S:1

Namazın sonunda Ettehiyyatü duasını okumak için oturmaya ne ad verilir?

Namazın sonunda Ettehiyyatü duasını okumak için oturmaya ne ad verilir? sorunun cevabı "Kâde-i Âhire" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ayşe'nin 3 mavi, 5 kırmızı, 2 sarı kalemi vardır. Ayşe'nin kalmelerinin % kaçı sarıdır? 8– 3 – 0 – 2 – 6 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır ? Aşağıda verilenlerden hangisi kronolojik olarak diğerlerinden sonra gelir? İnsan , hayvan ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru anlamı adılla sağlanmıştır? ''Sınıfımıza yeni bir yazı tahtası alındı'' tümcesi kaç heceden oluşmuştur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümledir? Aşağıdakilerden hangisi Okul Gelişim Yönetim Ekibinde yer almaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına D, yanlış ise başına Y harfi koyunuz. (......) Toplu taşıma araçlarında, sürücünün sıkılmaması için onunla konuşmalıyız.(......) Toplu taşıma araçlarına verilen zararlar bizim ödediğimiz vergilerden karşılanıyor.(......) Özel araçlarımızda emniyet kemeri takmak zorunlu değildir.(......) Okula giderken uzun olan yolu değil, güvenli olan yolu seçmeliyiz.(......) Emniyet kemeri kaza sırasında yaralanmaları engeller. Etiket fiyatı 800 TL olan bir telefonun fiyatına , %25 zam uygulanırsa kaç TLye satılır? I. TifoII. Balık pullulukIII. NörofibromatozisVerilenlerden hangileri, bünyesel etmenlere bağlı olarak olu-şan kalıtsal hastalıklardandır? Namazda, kıraatten sonra elleri dizlerin üzerine koyup tespih dualarını okumak için eğilmeye ne ad verilir? Aşağıdaki yönlerden hangisi ana yön değildir ? Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa hangisi en sonda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi edebîmetin değildir? Aşağıdaki cümlede noktalı yere seçeneklerden hangisi gelmelidir ? Varlıkları görebilmemiz için ......................... gereklidir. I want to buy a tablet but the new models are not - - - - on the markets yet. 31 Mart Olayını bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir? Alfabemizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizin as Amr b Selemeyi imam olarak seçmesinin nedeni hangisidir? Annesi, dikişlerden artan 24, 18 ve 10 santimetre uzunluğundaki kumaş parçalarını Derya' ya verdi. Derya bu kumaşların 21 santimetresiyle bebeğine elbise dikti.Kaç santimetre kumaş arttı? "Bozuk yollarda aracı dikkatli kullanmalısın." cümlesinde sıfat görevindeki kelime hangisidir? Küçük keçi, beyaz kurdu görünce kısa kuyruğunu sallayarak oradan uzaklaştı. cümlesinde kaç tane varlığı niteleyen sözcük vardır? A=26, B=114 ise A+B toplamı hakkında hangisi söylenemez? Kütlece %20lik 150 gram tuzlu su çözeltisinden belli bir miktar su buharlaştırılıyor. Son durumda çözeltinin kütlece %25 tuz içerdiği belirleniyor.Buna göre bu çözeltiden kaç gram su buharlaştırılmıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi insan hakları kapsamında değerlendirilemez? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi göçün siyasi nedenlerinden biri değildir? Hangi cümlede yazım hatası vardır? Ailede anne, baba ve çocukların yanı sıra dede, nine gibi diğer aile büyüklerinin de bulunduğu ailelere ne ad verilir? Bir aritmetik dizide a4= 7 olduğuna göre bu dizinin ilk 7 teriminin toplamı kaçtır? Su örümceğinin su üzerinde batmadan yürüyebilmesinde;I. Yüzey gerilimiII. Adezyon (yapışma)III. Kohezyon (birbirini tutma)olaylarından hangilerinin etkisi vardır? Bir baloncu günde 51 balon satmaktadır. Bu baloncu 1 ayda kaç balon satar?(1 ay 30 gün) ( ) Başkaları tarafından sevilmek için onların yaptıkları kötülükleri görmezden gelmeliyiz.( ) Şaka olarak birisiyle alay etmek kötü davranış sayılmaz.( ) İslam dini başkalarının kusurlarını araştırmayı hoş görmez.( ) İlk indirilen ayetler Müddesir Suresi'nin ilk 5 ayetleridir.Yukarıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazarsak doğru harf sıralaması nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi ‘bardak‘ kelimesinden önce gelirse bu kelimeyi nitelemiş olur? Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey dönemi olaylarından değildir? Bir kolide bulunan 20 yumurtanın 8 tanesi kırılmıştır.Buna göre yumurtaların % kaçı kırılmıştır? Amasya Genelgesinin;• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.• Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.maddelerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?I. Kurtuluş Savaşının sebebi ortaya konmuşturII. Milli mücadelenin amaç ve yöntemi belirlenmiştirIII. Millet iradesine dayalı devlet düşüncesi vardırIV. Padişaha doğrudan tepki vardır Aşağıdakilerden hangisini görme duyumuzla ayırt ederiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir