S:1

Kuran-ı Kerimden sure veya ayetler okumak için namazın başlama tekbiriyle rükusu arasında ayakta durmaya ne ad verilir?

Kuran-ı Kerimden sure veya ayetler okumak için namazın başlama tekbiriyle rükusu arasında ayakta durmaya ne ad verilir? sorunun cevabı "Kıyam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
29 Ekim 1923 tarihinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir? 73 074 257 sayısında tekrar eden rakaların basamak değerleri toplamı kaçtır? Atatürkün annesinin adı nedir? Başta namaz olmak üzere çeşitli ibadetleri yapmamızın sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Dünyamızı kaplayan suların oranı kaçtır? Kısmetindir gezdiren yer yer seniArşa çıksan akıbet yer yer seniHer iki dizede de tekrarlanan ‘‘yersözcüklerinin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisine örnektir? Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu ve zafer kazandığı ilk savaş hangisidir? Sanayi İnkılabı ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır? Gökhan: I study very hard but I am not successful!Hasan : ................ I can understand how you feel. Temiz bir insan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama nedenlerinden biri değildir? I. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmekII. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmakIII. Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmekYukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi mantığın eleştirel düşünme ve akılcı tartışma alanına uygulanmasını ifade eder? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz? Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. (Tevbe suresi, 128. ayet.)Yukarıdaki ayette Peygamberimizin hangi özelliğine değinilmiştir? I – hava IV – bulutII – ışık V – elektrikIII – ateş VI – suYukarıdakilerden kaç tanesi maddedir? İşletmenin bir dönemine ait bazı veriler aşağıdaki gibidir.(TL)Birikmiş Amortismanlar 240.000Yasal Yedekler 55.000Kıdem Tazminatı Karşılığı 65.000Geçmiş Yıllar Kârları 195.000Ödenmemiş Sermaye 280.000Özel Fonlar 75.000Banka Kredileri 450.000Sermaye 2.000.000Dönem Net Zararı 45.000Ortaklara Borçlar 120.000Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin KârYedeklerinin toplamı kaç TLdir? Mustafa Kemale göre, aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yurdu kurtarmanın yollarından değildir? I. Zengin bir hatıra mirasına sahip olmaII. Birlikte yaşama isteğine olumsuz bakmaIII. Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olmaYukarıda verilenlerden hangileri Atatürkün millet anlayışında yer alır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden değildir? Kabeye saldıran zalim hükümdar Ebrehenin fillerden oluşan ordusunu hangi kuş türü yok etmiştir Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevleri arasında yer almaz? Misakımillide yer alan bazı kararlar şunlardır:• Mondros Mütarekesi imzalandığında Türk askerlerininkoruduğu Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmezbir bütündür• Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adlive mali sınırlamalar kaldırılmalıdır• Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanlaratanınan haklar kadar olacaktır.Buna göre;1 - Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır.2 - Türk vatanının sınırları belirlenmiştir.3 - Azınlıklara tanınan hakların sınırı belirlenmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Para biriktirmek size hangisini çağrıştırır? I have - - - - been to France. Orucunu mazeretsiz olarak bozanların cezası aşağıdakilerden hangisidir? (1) Çocuk gelişimine hayvanların büyük katkısı var. (2) Oğlum paylaşmayı, kollamayı, gözetmeyi, yeri geldiğinde itişip kakışmayı köpeğinden öğrendi. (3) Sadece çocukların değil biz yetişkinlerin de öğreneceği çok şey var hay- vanlardan. (4) Ancak bir hayvanla yaşamanın güçlükleri de var. (5) Bir kere ortamı temiz tutmak çok zor. (6) Ayrıca bir seyahate giderken bırakacak yer bulamamak da ayrı bir sorun.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir? Aşağıdakilerden hangisi baskılara rağmen Peygamberimizin davetine uyup iman eden genç isimlerden değildir? "Hiçbiri bu işin ne kadar zor olduğunu bilmiyordu." cümlesinde adın yerine kullanılan kelime hangisidir? Divan-ı Hikmet adlı eserin yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının milli birlik ve beraberlik içinde yenemeyeceği hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya duyurduğu savaştır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır? Kırtasiyeci, 18 defterin 8 tanesini sattı. Kaç defteri kalmıştır? I. Millî güvenlikII. Kamu düzeniIII. Genel sağlıkIV. Genel ahlakT.C. Anayasasına göre, dernek kurma hürriyeti yukarıdaki sebeplerden hangileriyle sınırlanabilir? Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördümDolaştım mülk-i İslâmı bütün viraneler gördüm Ziya PaşaBu beyitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 53 sayısının onlar basamağındaki sayının, sayı değerini 2 artırırsak yeni sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in çalışmayı sevmesine bir örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "uyarı-öğüt" söz konusu değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir