S:1

Namaza başlarken söylenen ve Allahı yüceltme ve saygı anlamına gelen Allahu Ekber ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Namaza başlarken söylenen ve Allahı yüceltme ve saygı anlamına gelen Allahu Ekber ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İftitah Tekbiri:" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Rakamları birbirinden farklı, 8 basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? Bir kilogramın 150 gram eksiği kaç gramdır? Ömer Seyfettinin Forsa adlı hikâyesi aşağıdaki metin türlerinin hangisi içinde yer alır? zor kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın insanlarda bulunmasını istemediği özelliklerden birisidir? Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunu değildir? Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı tarım sektöründe çalışan nüfus oranına göre daha azdır? Çam devirmek, bilmeyerek ve istemeyerek karşısındakini söz ve davranışlarıyla incitmek anlamına gelir. Aşağıdaki deyimlerden hangisi çam devirmek deyimine anlamca yakın değildir? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde, Soğuk Savaş dönemindeki belirgin askeri tehditlerin yerini alan çok boyutlu ve asimetrik tehditler arasında yer almaktadır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başarı ve üstün başarı belgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? The city is ...........than the country. Coğrafi keşifler sonrası XVII. yüzyıl Avrupasında yeni bir ekonomik anlayış baş göstermiştir. Buna göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu.Verilen açıklamada bahsedilen ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlarauyguladıkları boykot kararlarından biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Sabahın seher vaktinde Bir garip bülbül dolaşır. Yukarıdaki dizede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunmasında alınması gereken önlemlerden biri değildir? 18 Eylül 2014 tarihinde bağlı olduğu Krallıktan ayrılmak için yapılan referandum sonucunda aşağıdakilerden hangisi bağımsız devlet olmayı reddetmiştir? Yurdumuzu işgal eden devletlere verilen ortak isim hangisidir? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevre uzunluğu 260 metredir. Kısa kenarlarından birisi 40 metre ise uzun kenarlarından birisi kaç metredir? Bir öğretmen, sıcaklığı -5cC olan buz parçalarını bir kaba koyup laboratuvara getiriyor ve açıklama yapıyor.Buzun erime sıcaklığı 0°C, laboratuvarın sıcaklığı ise 25°Ctur. Bu ortamda buz par- çalarını bir süre bekletip gözlem yapaca- ğız. Gözlem yapmadan önce bu durum ile ilgili tahminleriniz nedir? Öğrencilerden,Ali: Buz parçaları ortamdan ısı alır.Ayşe: Buz, suya dönüşür.Ahmet: Buz hâl değiştirmez.Aylin: Buz tamamen eriyinceye kadar sıcaklığı 0°Cta kalır.tahminlerini yapıyorlar.Hangi öğrencinin tahmini yanlıştır? Sakarya Savaşı kazanılmış olmasına rağmen Mustafa Kemal hemen taarruza geçmemiş bir yıl kadar beklemiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Van Gölü hangi ilimizdedir? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu kitabı okuyan herkes ondan çok şey bulur. Üzerinde iyice düşünülmesi gereken önemli saptamalar var. Yazarın asıl amacı dünyayı bize tanıtmak. Ama bu dünyanın çirkin değil, iyi yönlerini seriyor gözler önüne. Biz de doğal olarak güzel şeyler düşünüyoruz. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Amasya Genelgesinde yer alan Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesikurtaracaktır. sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? Yunus her gün biraz oyun oynuyor,biraz ders çalışıyor biraz kitap okuyor,birazda televizyon izliyor.Yunus için hangisi söylenebilir? Yarsana Çağlar sular yarsana Gam çekme deli gönül Bulunmaz mı yâr sanaÇünkü Ferhatım dersin Şu dağları yarsana Bu dizelerde aşağıdakilerdenhangisi yoktur? If I were you, I - - - -. Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlardan değildir? Kelime işlemci programıdır.Yazı yazmaya ve metin düzenlemeye yarar. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde, aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? Bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı kurmak için bazı yazılım ve donanımlara ihtiyacımız vardır Aşağıdakilerden hangisi bu yazılım ve donanımlar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir? Günde 75 TL para kazanan bir kırtasiyeci bir ayda kaç TL para kazanır? Anadoluda;• Çatalhöyükte yapılan kazılarda değirmen taşı, tırpan gibi buluntular çıkarılmıştır.• Alacahöyükte yapılan kazılarda süs eşyaları, maden ve topraktan yapılmış kaplara rastlanmıştır.Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Cacabey Medresesi, dünyada gözlemevi olarak yapılan ilk yapı olma özelliğini taşımaktadır. Gök bilimine büyük ilgi duyan Nurettin Caca tarafından 1271-1272 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Döneminde astronomi yüksekokulu olarak hizmet veren medresenin üç yanına çok ilginç bir şekilde füzeye benzeyen sütunlar konmuştur. Bu sütunlar, günümüzdeki füzelerin âdeta birer maketidir. Bu sütun düzenlemesinin ise Anadolu Türk sanatında başka bir örneği yoktur. Üstü açık kubbesinin hemen altında, yıldızların incelenmiş olduğu kuyu şeklinde bir havuz ve yapının dışında da bir gözlem kulesi bulunmaktadır. Bu metinde Cacabey Medresesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine doğrudan değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı sorumluluklarımızdan değildir? Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir