S:1

Namazı kılarken Kâbenin olduğu yöne doğru dönmek namazın hangi farzıdır?

Namazı kılarken Kâbenin olduğu yöne doğru dönmek namazın hangi farzıdır? sorunun cevabı "İstikbâl-i Kıble:" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde -im eki yapım eki görevinde kullanılmıştır? • İsteğimiz dışında çalışır.• Yapısı çizgili kaslara, çalışması düz kaslara benzer.• Çalışması süreklidir.Özellikleri verilen kas aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur? Gençlik Haftası ne zaman kutlanır? "18 + A = 18" işleminde A yerine hangi sayı yazılmalıdır? Aşağıda verilen kıtalardan hangisinin doğal nüfus artış hızı diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? Göz uyumu, aşağıdaki yapılardan hangi ikisinde meydana gelen değişimler sonucunda gerçekleşir? Allahım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin rızan için namaz kılıp secde ederiz. Sana yakınlaşmak için çalışır, senin rahmetini umar ve azabından korkarız. Hiç şüphe yok ki senin azabın, kâfirleri kuşatacaktır. (Kunut duası)Bu duada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki zararlı atıkların dışarıya atılmasında görevli organlardan biri değildir? Ömerin aklında tuttuğu sayının yarısı 6 ise tamamı kaç eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan sözcük vardır? • Uzun süreli bilinç kaybıdır.• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin atmosfer içerisindeki miktarı sıcaklığa ve yeryüzü şartlarına göre değişir? Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir? Ben insanları ancak ...... ..................... diyeyarattım. Yukarıdaki ayette boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir? Peygamberimizin Ahmet, Mahmut, Mustafa ve Muhammed gibi güzel isimleri vardır. Muhammed isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Erzurum Kongresinin kararlarından bazıları şunlardır:• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.• Kuvayımilliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.• Manda ve himaye kabul olunamaz.Kongrenin bu kararlarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 1. kişi ağzıyla yapılmıştır? Yeni doğan bir bebeğin doğar doğmaz ilk elde edeceği hak, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki, varlıkların hangisinin hareketi yavaşlamaya örnek olarak verilebilir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü addır? Karadenize kıyısı olan ülkelerin deniz yoluyla diğer deniz ve okyanuslara açılmasında İstanbul ve Çanakkale boğazları çok önemli bir yere sahiptir.Buna göre, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının aşağıdaki ülkelerden hangisinin deniz ula-şımındaki önemi daha azdır? Bir kazazedenin dizinde çıkık olduğu tespit edildiğinde aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Allah, evreni belli bir ölçü ve düzen içinde yaratmıştır. Evrendeki olaylar buna uygun olarak gerçekleşmektedir.Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangileri tanımlanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir? Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, bilakis Rableri katında diridirler. Allahın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanır- lar... (Âl-i İmrân suresi, 169 ve 170. ayetler)Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görür, her kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun karşılığını eksiksiz görecektir. (Zilzal Suresi 7,8)Yukarıdaki ayet Allahın özelliklerinden en çok hangisine işaret etmektedir? Bir ip 5 eş parçaya ayrıldı. Her bir parça 3 m 40 cm uzunluğundaydı.Parçalara ayrılmadan önce ip kaç metre uzunluğundadır? Hz. Ömer zamanında oluşturulan kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Sürekli artan enflasyon, hem ekonomik etkinliklerde hem de toplumsal yaşamda birtakım olumsuz sonuçlara neden olur.Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen olumsuz sonuçlardan değildir? Bilgilerin depolandığı donanım birimidir.— Manyetik disklerin bir araya gelmesiyle oluşur.— Çeşitli boyut ve kapasiteye sahiptirler.— Günümüzde kapasiteler sürekli artmakta,— Buna rağmen maliyetleri düşmektedir.Yukarıdaki özellikler donanım birimlerinden hangisine aittir? Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? I. İnsanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılık yaparak sağlarlardı.II. Tarımsal üretim yapılmış ve hayvanlar evcilleştirilmiştir.III. Göçebelik sona ermiş ve kerpiçten evler yapılmıştır.Yukarıda verilenlerden hangileri Paleolitik Çağda yaşanan olaylardan biridir? Aşağıdaki illerden hangisi Türkiyenin başkentidir? Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valiler aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? Aşağıdaki dosyalardan hangisi bir resim dosyasıdır ? Aşağıda verilen cümlerin başına doğru ise D yanlış ise Y yerleştirinizx.(.....) Geçmişten günümüze birçok ses teknolojisi kullanılmıştır.(.....) Teknoloji ilerledikçe sesi ve görüntüyü kaydeden cihazlar da gelişmemiştir.(.....) Ses teknolojisi sesin şiddetini değiştiren cihazlar geliştirmiştir.(.....) Şiddetli ses üreten araçların olumsuz yönleri yoktur.(.....) Şiddetli sesin, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi vardır. Genel Ağın (İnternet) olmadığı, bilgiye anında ulaşılamadığı dönemlerde büyüyenler, ansiklopedileri çok iyi bilirler ki ansiklopedi candır! Ansiklopedilerin pek kıymetli olduğu, birçok evde tam takım bulunduğu, bulunmayan evlerdeki çocukların ödev zamanlarında komşuya geçtiği, dahası gazetelerin kuponla ansiklopedi dağıttığı günler... Şimdi ise bilginin tek bir ansiklopediye sığmadığı ve tek bir konu hakkında onlarca kitabın yazıldığı günlerdeyiz.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, önerinin gerekçesi de açıklanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir