S:1

Namazda, vücudun başkalarına gösterilmesi yasak olan yerlerinin örtülmesine ne ad verilir?

Namazda, vücudun başkalarına gösterilmesi yasak olan yerlerinin örtülmesine ne ad verilir? sorunun cevabı "Setr-i Avret" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bir toplama işleminde toplananlardan biri 128, diğeri 246 ise toplam kaçtır? Hangi ad somut addır? Aşağıdaki karışımlardan hangisi yüzdürme yöntemi ile ayrılabilir? Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile üç basamaklı en küçük tam kare sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından birisi değildir? Patient : I feel cold. I have a runny nose and sneeze a lot.Doctor : You should - - - - . Medineli Müslümanlara verilen Ensar ünvanı ne anlama gelmektedir? O önceleri çok zengin bir kişiydi. Ama servetinin çokluğundan dolayı ne kibirleniyor ne de şımarıyordu. Allaha ibadet etmeye ve insanları doğru yola çağırmaya devam ediyordu. Bir süre sonra çocuklarını ve bütün varlığını kaybetti. Yine de bu duruma hiç isyan etmedi. Olanlar karşısında sabırla dayanmaya çalışıyordu. Peygamberlik görevini de kararlılıkla sürdürüyordu.Hakkında bilgiler verilen ve adı geçince sabır akla gelen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Çiçekli cennet bahçesi anlamına gelen ve Hz. Peygamberin kabrini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek sayının 6 katı, rakamları farklı üç basamaklı en büyük çift sayıdan kaç eksiktir? 1.Akıcı değildir.2.Sıkıştırılamaz.3.Bulundukları kabın şeklini alır.4.Belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur. Yukarıdakilerden hangisi gazlarla ilgili doğru bilgidir? Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberlere iman ile ilgili yanlış bir bilgiiçermektedir? Sürtünmesiz düzlemde durmakta olan 6 kg kütleli cisme 72 Nluk kuvvet yere paralel etki etmektedir.Buna göre cismin ivmesi kaç m/s2 olur? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Bir otobüs 254 km gittikten sonra mola vermiş , molanın ardından 382 km daha giderek ikinci molayı vermiştir. Otobüsün gideceği yol 790 km olduğuna göre ikinci moladan sonra kaç km yol gidecektir ? Bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunma isteği anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisi sonucu oluşmamıştır? Tarihte, Müslüman olmuş Oğuzlara ne ad verilir? 20 22 26 32 ..... örüntüsünde noktalı yere gelmesi gereken doğal sayı hangisidir? Tarihe kök salmayan bir edebî anlayış, yarına kalmaz.Bu cümlenin yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Kedimiz çok büyüktü, bu yüzden onu sepette besliyorduk. Cümlesinde hangi sözcük zamirdir? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin genel özellikleri arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin özel konumuyla ilgilidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi dayanışma ve yardımlaşmaya örnektir? Kasılma sırasında kasta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Tom and Jerry is my favourite.................... Aşağıda verilen davranışların hangisi doğuştan kazanılan refleks değildir? Fotosentetik canlıların tamamında fotosentez tepkimeleri gerçekleşirken,I. H2Oyu kullanarak oksijen üretmekII. Kloroplastlarda ATP sentezlemekIII. CO2 nin karbonlarını besinin yapısına katmakverilenlerden hangileri ortak olarak gözlenir? Bir kazanın/ilçenin başka bir ile /vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde ilgili ...................................................mütalaaları alınır.Yukarıda boşluğu gelecek uygun bilgi aşağıdakilerden hangisidir? İlk köy romanı hangisidir? Trafiği düzenlemekle görevli kişilere ne denir? Kıyamet gününe ve pişmanlık duyan nefse yemin ederim ki, insanlar öldükten sonra diriltileceklerdir. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayız mı sanıyor? Evet, Biz onu parmak uçlarına varıncaya kadar bütün incelikleri ile yeniden yapmaya kadiriz. (Kıyâme suresi, 1- 4. ayetler)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi sözcükler arasındaki anlam ilişkisi yanında diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir? Âşık Veysel, Cumhuriyet Döneminin en büyük saz şairlerindendir. Sivasın Sivrialan köyünde 1894te doğdu. Yedi yaşındayken çiçek hastalığından gözlerini kaybetti. Sivrialana gelen halk şairlerini dinleyerek halk şiirini öğrendi. Bir dönem halk türküsü öğretmenliği de yaptı.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi için dua etmek İslâm Dinine göre uygun düşmez? I. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.II. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.III. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.IV. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri bilimsellik ilkesiyle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Muhammed hakkında yanlış bilgi verilmiştir? Beyaz tüyleri, siyah gözleri ile Çomar bize baktı. Cümlesinde varlığın rengini bildiren sözcükler hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir