S:1

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir? sorunun cevabı "İftitah Tekbir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bireyler, toplumun vazgeçilmez öğelerindendir.Bireyler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Klorofil a ve klorofil b moleküllerinde aşağıda verilenlerden hangisinin molekül sayısı eşit değildir? Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kafkasya ve Doğu Anadoluda bir Ermeni yurdu kurmak amacıyla faaliyet gösteren cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bir apartman kapısının giriş şifresi 9 ile kalansız bölünebilen rakamları farklı en küçük 4 basamaklı doğal sayı ise şifre kaçtır? Vitaminlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ebu Muhammed Ubeydullah, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkarak Fâtımî Devletini kurmuştur? • Hz. Muhammedin (sav.) ilk eşidir.• Peygamberimiz bu evliliği yaptığında 25 yaşındadır.• Mekkede yaşayan ahlaklı ve zeki bir hanımdır.Yukarıdaki bilgiler, Peygamberimizin eşlerinden hangisi ile ilgilidir? Kim bir mümini bile bile öldürürse, onun cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır.(Nisa suresi, 93. ayet) Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini korumaya yöneliktir? Peygamber Efendimiz (sav) Esad b. Zürarenin başkanlığında kendisine biat etmek için gelen Medineli 12 Müslümanla ilk buluşması ne zaman ve nerede olmuştur? 751 yılındaki - - - - sayesinde Müslüman Arap toplulukları ile başlayan yakınlaşma, Türklerin 10.yy başlarından itibaren büyük kitleler hâlinde Müslüman olması ile sonuçlanmıştır.Verilen bilgiler doğrultusunda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I was walking in the park - - - - I saw a very big dog. Altın elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın onluğa yuvarlanması ile en yakın yüzlüğe yuvarlanması sonucunda aynı sayı elde edilir? Suda eriyebilen kayaçlardan oluşmuş arazilerde yer altında sızan suların depolandığı boşluklara mağara denilmektedir.Mağaraların zamanla genişleyerek birleşmesi sonucunda oluşan yer şekillerine ne denilmektedir? A: - - - - ?B: Im sorry. Its broken. Bizans İmparatoruna, kendisine İslama davet mektubu ulaşmıştı. O esnada İmparatorun yanında Mekkeli bir müşrik bulunuyordu. Ona, Hz. Muhammed (sav.) in yalan söyleyip söylemediğini sordu. O da Muhammed (sav.) doğru ve emindir. şeklinde cevap verdi.İmparatorun yanında bulunan Mekkeli müşrik kimdir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin en çok satı aldığıüülerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi teknik bilginin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği üç farklı aşama arasında yer almaz? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ağaç veya ormanları korumakla ilgilidir? A: Do your parents like chicken?B: - - - - chicken. XVI. yüzyıl tekke ve âşık edebiyatının ünlü şairlerindendir. Sanatının belirleyici özellikleri, güçlü bir inanç, sade bir halk dili, coşkun bir lirizm olarak özetlenebilir. Tasavvuf, tabiat, aşk ve halkın gerçek yaşayışıyla ilgili konuları işler. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle söylemiş, divan edebiyatından etkilenmemiştir. Şiirini bir araç olarak kullanmasına rağmen kuru bir öğreticiliğe düş- memiş, duygu yönünden de beslemiştir. Sivasta yaşamıştır. Alevi-Bektaşi şiir geleneğinin en ünlü şairidir. Kanuni zamanında Doğu Anadoluda patlak veren bir isyana katılmış, yaşadığı olayların izlenimlerini şiirlerinde anlatmış, İran şahının propagandasını yaptığı için Hızır Paşa tarafından Sivasta idam ettirilmiştir.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Terry : Whats your favourite lesson?Dave : English, because - - - -. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ÇOCUKLARIM VE BEN Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar. Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu. O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı. Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allahım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Güneşli bir ilkbahar gününü nasıl değerlendirmişler? İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de;Bir ibret aranmaz mı ayetlerde ?Ya okur geçeriz bir ölünün toprağınaYa açar bakarız nazm-ı celilin yaprağına M.Akif ERSOYŞiirde Kuran-ı Kerim ile ilgili bizden istenilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk ün fikir ve düşünceleriyle Türk ulusunun esaretten, hürriyete nasıl varacağını göstermesi onun hangi kişisel özelliğini yansıtır? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre kayıt şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yerleştiriniz.(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kureyş kabilesinden, Haşimoğulları sülalesindendir.(.......) Mekkedeki zulüm nedeniyle bazı Müslümanların hicret ettiler.(.......) İlk Müslüman olan kişi Hz. Peygamberin yakın arkadaşı Hz. Ömerdir (r.a.).(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) gençliğinde ticaretle uğraşmıştır.(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) Medineye hicret edince Kâbeyi inşa etti. Yurdumuzun, milletimizin bağımsızlığını, anlatan marşımızın adı nedir? Cihannüma adlı eser aşağıdakilerin hangisine aittir? Kelime işlemci programında oluşturulan bir belgenin çıktısını almak için hangi komutukullanırız? Hz. İsanın kendisine Hristiyanlığı yayma görevi verdiğini söyleyerek ilk misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye '' amaç '' anlamı katmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek olarak isimlendirilen meleklerden biri değildir? Yarıçapının uzunluğu 4 cm, yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimet- reküptür? ( r yerine 3 alınız.) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir