S:1

Bir bölgede yaşayan Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktğı namazlara ne ad verilir?

Bir bölgede yaşayan Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktğı namazlara ne ad verilir? sorunun cevabı "farz-ı kifaye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Gerçekten müminler kurtuluşa ermişlerdir; onlar ki, namazlarında huşu içindedirler, onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; onlar ki, zekâtı verirler ve onlarki, iffetlerini korurlar. (Müminûn suresi, 1-5. ayetler)Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Demokrasi ve demokratik bir yönetim için aşağıdakilerden hangisi vazgeçilmez değerlerdir? İki sayının toplamı 627dir. Sayılardan biri diğerinin 3 katından 79 fazla olduğuna göre sayılar kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluğumuzdur? Aşağıdakilerden hangisi temel toplumsal kurumlar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir? ......... yerine getirilmesi gereken........dir. Bu sayede çeşitli......., elde ederiz. Yukarıdaki cümleyi tamamlayan kelimeler hangi seçenekte yer alır? Allaha ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, sorumluluğunuz altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. (Nisa suresi, 36. ayet)Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? "Bir gece İstanbulda Atatürkün şehir tiyatrosuna geleceği, Dolmabahçeden haber verildi.Tümcesinde hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? Hz. Peygamber : Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. buyurarak kendisini örnek almamızı istemiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin müminlerde bulunmasını istediği bir davranış olamaz? Üretime toprağı ile katılan bir insanın, elde edilen gelirden aldığı paya ne denir? Hangi deyim Birini iyi duygularla anmak anlamına gelir ? Aşağıdakilerden hangisi orucun kişiye ve topluma kazandırdığı davranışlardan değildir? Ben çok küçükken babam öldüğü için, annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı. O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında, çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti. Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye konuşarak onu ahıra götürürdü.Lamia BALLI Yazar, yıkanırken niçin bağırıyor? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin yalın halindedir? • Çevremizde Yasin, Taha ve Ecrin gibi isimlerin varlığı• Taziyelerde inna lillah ve inna ileyhi raciun ayetinin okunması• Evlere nazardan koruduğuna inanılan ayetlerin asılmasıVerilen bilgiler Kuran ile ilgili aşağıdakilerden hangisine delil oluşturur? (I) Destan Dönemi Türk Edebiyatında yuğ, sığır, şölen gibi törenlerde şiirler söylenmiştir. (II) Şiir söyleyen bu kişilere şaman, kam, baksı, ozan gibi çeşitli adlar verilmiştir. (III) Sagu, koşuk, sav, destan gibi türlere ayrılan bu şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlas adı verilen takma adına yer verilmiştir. (IV) İslamiyet Öncesi Dönem ürünleri olarak bilinen bu şiirlerin çeşitli örneklerine Kaşgarlı Mahmutun Divanü Lügatit-Türk adlı eserinde yer verilmiştir.Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valiler, il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir? Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından kentin içinden geçen nehrin, kenarlarına setler çekildi. Ev ve iş yerlerinin girişlerine kum çuvalları konuldu. Atık su kanalları temizlendi.Buna göre kentte hangi afete karşı önlem alınmıştır? Hasan Dağı hangi bölgemizdedir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk sorumluluklarından birisi değildir? Bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasınıdüşünememe durumuna ne denir? Rakamları farklı en büyük iki basamaklı sayı ile 5 birlik 3 onluğun farkı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması anlatımın bozulmasına neden olmuştur? Asagida verilen kiyi tiplerinden hangisi buzul asindirmasina bagli olarak olusmustur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçları arasında sayılamaz? Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi karşılaştırma cümlesi değildir? Maddenin ölçülebilir özellikleri ....................ve hacimdir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kast ve kölelik sisteminde tabakalar arası geçiş yapmak mümkün olmayıp, bireylerin hangi tabakada yer alacağı doğumla belirlenmiştir.Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisinin özelliklerindendir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanuna göre İhbar veya şikayetin işleme konulması için;Aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?1- Somut ve genel nitelikte olmaması2- Kişi veya olay belirtilmesi3- İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması4- İhbar veya şikayet dilekçesinde; dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi olması Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır? 35' ten başlayıp 5'er sayarken 7.sırada hangisini söyleriz? Gümrü Antlaşması ile TBMM Hükümetini tanıyan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Milli mücadele döneminde yayınlanan gazeteler hangi amaçla çıkarılmıştır? Mezar Taşları baş kısmı hangi yöne bakar? Toplumsal tabakalar arasında aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşen yer değiştirmelere dikey hareketlilik denir.Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnek olamaz? Zeynep, öğretmenine: Eğer evrende birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşırdık? diye sorar.Zeynepin sorusuna öğretmeni tevhit inancına uygun olarak aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olabilir? 747 sayısının en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlanmış halinin toplamı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir