S:1

........................ ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyi olarak kabul edilmektedir.​
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

........................ ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyi olarak kabul edilmektedir.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Çaka Bey" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
24 eriğin yarısının 3 katı kaçtır? "Odada dökülen bir kolonyanın kokusunu odanın her yerinden hissedebiliriz."Bu durum nasıl açıklanabilir? I. Tekâlifimillîye Emirlerinin yayımlanmasıII. Mustafa Kemale Gazilik unvanı ve Mareşallık rütbesinin verilmesiIII. Mustafa Kemale Başkomutanlık yetkisinin verilmesiYukarıda verilen gelişmelerden hangileri Sakarya Savaşından önce meydana gelmiştir? Düz bir zemin üzerine dikilen çubuğun gölgesi en kısa olduğu zaman hangi yönü gösterir? Peygamberimize Muhammedül - Emin lakabının verilmesinin temel sebebi nedir? Aşağıdaki tümcelerin hangisi bir düşünce cümlesidir? Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın biçimi belirtilmiştir? Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Abdulkadir Geylaninin eseridir? Kız Kulesi hangi bölgemizdedir? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? x + 3.(x − 1) = 41 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Kilosu 10 lira olan zeytinden 4 kilo alan Cem satıcıdan 16 lira para üstü aldığına göre satıcıya kaç lira vermiştir? Dokumacılıkta ileri giden ve Tapetes adı verilen halı ve kilimleri ile ünlü uygarlık hangisidir? Hangi seçenekte ünsüz benzeşmesi yoktur. I. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.II. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.III. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.IV. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri bilimsellik ilkesiyle ilgilidir? Kalansız bir bölme işleminde bölen bir basa- maklı en büyük doğal sayı, bölüm iki basa- maklı en büyük doğal sayıdır. Bu bölme işle- minde bölünen aşağıdakilerden hangisidir? Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerdenhangisidir? 0,2,3,9 rakamlarıyla oluşturulabilecek ;20 sayısından büyük en küçük ondalık gösterim ile 30 sayısından büyük en küçük ondalık gösterimin toplamı kaçtır? Uygur Devletinin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Cumhuriyetinin başkenti neresidir ? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde fazla kullanılan iletişim araçlarından değildir? Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisi isim köktür? Tımar sistemini ilk defa uygulayan Osmanlı sultanı kimdir? "75 089 635" sayısının basamak değeri en büyük rakam ile birler bölüğündeki basamak değeri en küçük rakamın toplamı kaçtır? I.Nisan 1940ın son haftası; biri İngiliz biri İsveçli iki ressam arkadaşımla, Fransanın güneyine, Cagnes kasabasına gittik. Kiraladığım bir bisikletle bu kasabada on beş gün cirit attım. Sabah erkenden çıkıyor, akşam hava kararmadan geri dönüyordum. Adları gibi kendileri de şirin köylerden geçtim. Görmediğim yer kalmadı. II. Türk edebiyatında postmodernist romanın kurucularından olan Oğuz Atay, 1934 yılında avukat bir baba ve öğretmen bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi alan yazar, ödül kazandığı Tutunamayanlar adlı romanıyla asıl ününü kazanmıştır. Bu romanın arkasından yazdığı Korkuyu Beklerken, Eylembilim gibi birçok eseriyle Türk edebiyatında çok önemli bir yer edinmiştir.Numaralanmış metinlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? -cezve-elbiseYukardaki adlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına görevden uzaklaştırılma süresi içinde aylıklarının ne kadarı ödenir? Genelgeçer, klasik bir roman zevkine sahip okuyucuya farklı gelecek bir yöntemi vardır. En önemli sermayesi, hayatın kendisidir. Su gibi giden bir anlatımıyla okuyucuyu büyüleyen bir tarzı vardır. Bu parçadaki sanatçının söz edilmeyen özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 27-39-51-............-75-..........-99 örüntüsünde verilmeyen sayılar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cisimdir? Bir kümeste 4 tavuk var kümesteki tavukların ayak sayısı kaçtır? İvme birim zamandaki hız değişimidir. diyen bir bilim insanının bundan sonra izleyeceği bilimsel araştırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Cennete gitmenin ilk ve en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir. 5 , 8 , 0 , 3 , 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Saf X sıvısı sabit basınçta donma sıcaklığında katı hale geçmektedir.Buna göre;I. Düzensizliği azalır.II. Sıcaklığı azalır.III. Potansiyel enerjisi artar.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, kuruluş ve bireylerin katılımını sağlamak sorumluluk alanı ile ilgili ortak görev aşağıdaki genel müdürlüklerden hangisini kapsamaz? Zekât ve sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.(Bakara suresi, 271. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir