S:1

Müslümanların müşriklerin baskısından kurtulmak, İslamiyeti daha rahat yaşamak ve yaymak amacıyla Medineye yaptıkları göç hareketine ne denir?

Müslümanların müşriklerin baskısından kurtulmak, İslamiyeti daha rahat yaşamak ve yaymak amacıyla Medineye yaptıkları göç hareketine ne denir? sorunun cevabı "Hicret" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleği kariyerlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ahlak alanıyla ilgili ortaya çıkan tasavvufi yorumlardan biri değildir? İnsanın yapmış olduğu eylemlerden sorumlu tutulmasının nedeni hangisidir? Dedikodu, kovuculuk, yerme anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde -cı yapım eki sözcüğün gövdesine getirilmiştir? Hz. Muhammed İslamı anlatmak için bir gün Taife gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Taifliler Peygamberimize beklenmedik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş attılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştü ve onlar için, Rabbim, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller. (Buharî, istiabe, 5) diye dua etmiştir.Peygamberimizin, Taiflilerin yaptıklarına karşı ortaya koyduğu bu tutum onun hangi özelliğinden kaynaklanmıştır? I. Eğer yerde ve gökte Allahtan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti... Enbiyâ suresi, 22. ayet.II. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.(Fatiha Suresi) Yukarıdaki ayetlerde İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur? -de durum ekleri -te, - ta olabildiği halde, -de, -da bağlaçları hiçbir zaman -te, -ta biçiminde yazılamaz.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bunu uygun olmayan bir kullanım vardır? I. SünnetII. İstihzanIII. İcmaIV. Sedd-i zeraiBunlardan hangileri fıkhi hükümlerin asli kaynaklarındandır? Hangi kelime eş seslidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az ne kadarını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder? 32 harften oluşan ilk Türk Alfabesini oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Boş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir?"_ r i t e" Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın hareketlerinden biri değildir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi eleme yöntemiyle ayrılmaz? Bey Dağlarının kolları Alakır Vadisinin hem doğusunda hem de batısında Çin Seddi gibi Finike Körfezine doğru uzanıp gider. Bu sarp vadinin yukarı kesimlerindekipek çok alan, yazın Akdenizin ağır sıcağından kaçanlar tarafından yayla olarak kullanılmaktadır.Bu parçanın anlatım özellikleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Dört rekat kılınan aşağıdaki sünnet namazlardan hangisinin ilk oturuşunda salli ve barik duaları okunmaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi fazla hecelidir? 1 ile 9 arasında kaç sayı vardır? –11 = 3 – 2x​ denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Öyküleyici anlatımda asıl olay, üç aşamada anlatılır: Serim, düğüm, çözüm.Bu bilgiden hareketle, öyküleyici anlatım için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ayraç içindeki duygu ya da kavramla ilişkilendirilemez? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Memlûk Osmanlı ilişkileri ilk defa hangi Osmanlı padişahı döneminde bozulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine ait bir özellik değildir? 3 katının 6 eksiği 24 olan sayı kaçtır? Bir işletme, bir yıl içinde üretimde kullanılan değerlerin toplam değer içindeki nisbi önemini stok kontrolünde bir yöntem olarak kullanıyorsa aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmış olur? Shakspearein tüm yapıtlarındaki konular, Cervantesin Don Kişotu, Racinein Andromak adlı trajedisi hepsinin ;ama hepsinin konusu defalarca işlenmiş, eskimiş konulardır. Ancak bunlar gerçek sanatçının başarısını engelleyemez.Bu paragraf aşağıdaki savlardan hangisini doğrulayan bir örnek olarak kullanılabilir? Evrensel Yer Çekimi Yasasını bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 28 şekerim vardı. 3 arkadaşıma 6 şar tane dağıttım. Geriye kaç şekerim kaldı? 8-11-14-17-20-23-26-29 örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Devlet aşağıdaki durumların hangisinde insanın yaşam hakkını engelleyebilir ? Farklı canlı türlerine ait aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi sınıflandırma kurallarına göre doğru yazılmıştır? Ali çalışkandır (P) önermesi basit, Ali çalışkan değildir (-P) önermesi bileşik önermedir.Buna göre bir önermenin bileşik olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? İnsanın hem neliği hem de gerçekliği vardır fakat, kaf dağının neliği vardır ama gerçekliği yokturKavramların gerçeklik olarak belirlenmesinin ölçütü aşağıda-kilerden hangisidir? Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar, Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu. Kadersiz şarkılar söylüyor rüzgar, Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu. Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? Sermaye şirketlerinin üstünlüklerine yönelik verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Gün içerisinde düzenli olarak yemek yenilen vakitlerden her birine .......... denir.Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır? 4 3 1 2 + .......... = 5 6 5 6 işleminde verilmeyen sayı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir